Hoe hoog is mijn bijstand als ik samenwoon?

Als u samenwoont, heeft dit invloed op (de hoogte van) uw bijstandsuitkering. Hoe dit invloed heeft op uw bijstandsuitkering, is afhankelijk van de persoon met wie u samenwoont én uw relatie met deze persoon.

Uw gemeente zal nagaan of u een ‘gezamenlijke huishouding’ voert of dat u uw kosten van samenleven kan delen met uw huisgenoten. Uw huisgenoten worden uw ‘kostendelende medebewoners’ genoemd. Heeft u kostendelende medebewoners? Dan geldt de kostendelersnorm.

Kies uw situatie:

Ik woon niet met mijn partner Ik woon samen en mijn partner heeft inkomen Ik woon samen en mijn partner heeft geen inkomen

Ons advies:

Wanneer u alleen woont, ontvangt u een bijstandsuitkering voor alleenstaanden. Dit geldt ook wanneer uw partner of echtgenoot ergens anders woont. Zodra u gaat samenwonen moet u dit doorgeven aan de sociale dienst van uw gemeente. U heeft dan samen met uw partner recht op de bijstandnorm voor 'gehuwden'.

Verblijft uw partner of echtgenoot in detentie of in een instelling? Geeft dit dan door aan de sociale dienst van uw gemeente. Er kan sprake zijn van een uitzondering.

De bijstandsnormen die gelden in uw situatie kunt u nalezen op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

Ons advies:

Als uw gaat samenwonen met uw partner, heeft u een gezamenlijke huishouding. U heeft dan recht op de bijstandsnorm voor gehuwden, ookal bent u niet getrouwd. Is het inkomen van uw partner lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden? Dan wordt dit inkomen door uw gemeente of sociale dienst aangevuld tot de bijstandsnorm.

Gaat u samenwonen met iemand die meer verdient dan de bijstandsnorm voor samenwonenden? Dan heeft u geen recht (meer) op een bijstandsuitkering. Heeft uw nieuwe partner vermogen boven de vrijstellingsgrens? Dan vervalt uw bijstandsuitkering ook. U partner zal u in deze situatie moeten onderhouden.

De bijstandsnorm die geldt voor gehuwden kunt u nalezen op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

Ons advies:

Als uw gaat samenwonen met uw partner, heeft u een gezamenlijke huishouding. Gaat u samenwonen met iemand die ook een bijstandsuitkering ontvangt, dan verandert uw bijstandsuitkering. U krijgt dan samen met uw partner de norm voor gehuwden, ook al bent u niet getrouwd.

U bent verplicht te melden dat u gaat samenwonen. Doet u dit niet, dan kunt u vervolgd worden wegens uitkeringsfraude. U moet dan uw uitkering terugbetalen en wordt er een boete opgelegd. Geeft daarom tijdig door dat u bent gaan samenwonen.

De bijstandsnorm die geldt voor gehuwden kunt u nalezen op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

Ik woon met mijn kind/ouder Ik woon met een ander familielid

Ons advies:

Er is géén sprake van een gezamenlijke huishouding als u samenwoont met uw (meerderjarige) kind of ouder. Uw kind (of ouder) is wél uw kostendelende medebewoner, tenzij (u of) uw kind:

 • jonger is dan 21 jaar;
 • studeert en studiefinanciering ontvangt;
 • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt.

De voor u geldende bijstandnormen vindt u op website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Uw kostendelersnorm kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Ons advies:

U heeft een gezamenlijke huishouding met een familielid in de tweede graad, tenzij één van beide wordt verzorgd door de ander. Er moet wel een zorgindicatie zijn afgegeven door een professionele organisatie. Familieleden in de tweede graad zijn uw broers en zussen, uw grootouders of kleinkinderen.

U familieleden zijn kostendelende medebewoners, tenzij;

 • zij jonger zijn dan 21 jaar.
 • zij studeren én studiefinanciering ontvangen.
 • zij een Beroeps Begeleidende Leergweg (BBL-opleiding) volgen.

De voor u geldende bijstandnormen vindt u op website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Uw kostendelersnorm kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Ons advies:

U heeft géén gezamenlijke huishouding met uw verhuurder, huurder of kostganger. Dit is een commerciële relatie. U moet wel een huurovereenkomst met een redelijke huur- of kostprijs hebben. Het huur- of kostprijs moet jaarlijks worden verhoogd.

Uw verhuurder, huur of kostganger telt niet mee voor de kostendelersnorm. Zijn er meerdere kamerhuurders? Dan tellen zij wél mee voor de kostendelersnorm.

Verhuurt u een kamer? Dan zijn uw huurders geen kostendelende medebewoners. U moet de inkomensten uit verhuur aan de gemeente doorgeven als inkomen. 

Meer informatie over uw bijstandsnorm en de kostendelersnorm leest u op de website van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht en de Rijksoverheid.

Ons advies:

Woont u met een huisgenoot? Dan geldt de kostendelersnorm.

Deelt u meer dan de woonlasten? Deelt u meer financiële verplichtingen, huishoudelijke taken en verzorgt u de ander? Dan is er mogelijk toch sprake van een gezamenlijke huishouding.

Wordt uw situatie niet genoemd? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor meer informatie over uw situatie.

Veelgestelde vragen

 • Wat is samenwonen voor de bijstand?

  Wanneer u met meerdere meerderjarige personen uw woning deelt, woont u samen voor de bijstand. Hoe dit invloed heeft op uw bijstand is afhankelijk van uw situatie. Uw gemeente kan onderzoeken of u een 'gezamenlijke huishouding heeft, of dat u uw kosten kan delen met uw huisgenoten. Heeft u meerdere kostendelende medebewoners? Dan geldt de kostendelersnorm en wordt uw bijstand verlaagd. Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan geldt de bijstandsnorm voor 'gehuwden', ook al bent u niet getrouwd.

 • Wanneer heb ik een gezamenlijke huishouden?

  U heeft een gezamenlijke huishouding als u samenwoont op hetzelfde adres en elkaar verzorgt. U heeft in ieder geval een gezamenlijke huishouding als:

  • u getrouwd bent (of bent geweest in de laatste 2 jaar);
  • u samen een kind heeft;
  • u een samenlevingscontract heeft;
  • op een andere manier is geregistreerd dat u een gezamenlijke huishouding voert.

  Uw gemeente of sociale dienst kan uw situatie onderzoeken om te beslissen of u een gezamenlijke huishouding heeft met uw medebewoner. U kunt met één persoon een gezamenlijke huishouding hebben, ook al heeft u meerdere medebewoners. Deelt u de woning met meerdere personen? Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm.

 • Wat is de kostendelersnorm?

  De kostendelersnorm geldt wanneer u met meerdere meerderjarige huisgenoten uw woning deelt. Deze huisgenoten worden uw 'kostendelende medebewoners' genoemd. U kunt de kosten van samenleven met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer huisgenoten, hoe lager uw uitkering.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de kostendelersnorm.

 • Wat is het verschil tussen een gezamenlijke huishouding en een kostendelende medebewoner?

  Voor de kostendelersnorm wordt de hoogte van uw bijstand aangepast aan het aantal huisgenoten waarmee u de woning deelt. Per kostendelende medebewoners wordt uw bijstandsuitkering met een percentage verlaagd. Het inkomen en vermogen van uw huisgenoten is niet van belang voor de hoogte van uw bijstand.

  Om een gezamenlijke huishouding te hebben, moet u niet alleen samen in dezelfde woning wonen, maar elkaar ook verzorgen. Dit kan financieel, maar ook op een andere manier zijn. U heeft samen met uw partner of huisgenoot recht op de bijstandsnorm voor gehuwden, ook al bent u niet getrouwd. Het inkomen en vermogen van uw partner of huisgenoot heeft dan invloed op (de hoogte van) uw bijstand, omdat u elkaar verzorgt. Heeft uw partner of huisgenoot inkomen? En is dit lager dan de bijstandsnorm voor gehuwden? Dan wordt dit inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm voor gehuwden.

 • Hoe onderzoekt de gemeente of ik een gezamenlijke huishouding heb?

  Uw gemeente of sociale dienst kan onderzoeken of u een gezamenlijke huishouding of kostendelende medebewoners heeft. Er wordt gekeken naar uw woonsituatie, naar uw financiële gedrag en ander gedrag. Uw gemeente of sociale dienst kan u vragen om bankafschriften in te leveren en/of een verklaring te geven van uw thuissituatie, maar ook of u samen:

  • boodschappen doet,
  • de vaste lasten van de woning betaalt,
  • kookt en eet,
  • wast,
  • de telefoon gebruikt,
  • de huisdieren verzorgt,
  • het huishouden verzorgt.

  Of u uiteindelijk een gezamenlijke huishouding of kostendelende medebewoner(s) heeft, hangt af hoe u deze zaken met uw huisgenoot geregeld heeft.

 • Wie is geen kostendelende medebewoner?

  Uw huisgenoot is niet uw kostendelende medebewoner als uw huisgenoot:

  • jonger is dan 21 jaar;
  • een huurcontract met u heeft;
  • studeert en hiervoor studiefinanciering ontvangt;
  • een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) volgt.
 • Wat kan ik doen als mijn bijstand stopt omdat ik samenwoon?

  Wanneer u samenwoont moet u dit melden bij de gemeente. Meldt u dit niet? Dan kan de gemeente uw bijstand stoppen. In dat geval krijgt u een brief waarin de gemeente uw bijstand stopt. Mogelijk moet u ook een gedeelte van de bijstand die u heeft ontvangen terugbetalen.

  U kunt binnen 6 weken van de dagtekening van deze brief bezwaar maken tegen deze beslissing. Een bezwaarschrift moet aan bepaalde formele eisen voldoen. U kunt hiervoor ons voorbeeld bezwaarschift gebruiken.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over samenwonen met bijstand niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen over de verschillende normen, de kostendelersnorm en de gezamenlijke huishouding in de bijstand. Verandert er iets in uw situatie? Dan kan het Juridisch Loket u informeren over de gevolgen voor uw bijstandsuitkering.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op Rijksoverheid.nl.

  Meer informatie over een gezamenlijke huishouding vindt u op Antwoordopbijstand.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Bijstand
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.