Heeft u bezwaar tegen een verkeersboete? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bekijk wat voor boete u heeft gekregen

Het CJIB kan u voor een verkeersovertreding de volgende boetes sturen:

Verkeersboete

U krijgt deze voor een lichte verkeersovertreding. Bijvoorbeeld een kleine snelheidsovertreding of door rood rijden. U herkent de boete aan de “M” rechts bovenaan de brief.

Bent u het met deze boete niet eens? Ga dan naar stap 2.

Strafbeschikking

U kunt een strafbeschikking krijgen voor een zwaardere verkeersovertreding. Bijvoorbeeld rijden onder invloed of een zware snelheidsovertreding. U herkent de strafbeschikking aan de “O” rechts bovenaan de brief.

Bent u het met deze boete niet eens? Stel dan binnen twee weken verzet in.

 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 2

Maak bezwaar bij de officier van justitie

Maak binnen 6 weken na de datum op de boete bezwaar bij de officier van justitie. Officieel heet dit een beroepschrift.

U kunt dit op 2 manieren doen:

1. Via internet door het Digitaal Loket Verkeer. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

2. Per post. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief bezwaar verkeersboete op de website van de Rechtspraak. In de boete die u krijgt staan het adres en de overige informatie over uw beroep.

Uitstel van betaling

Gaat u in beroep? Dan hoeft u de bekeuring nog niet te betalen. U heeft automatisch uitstel.

Als kentekenhouder bent u meestal verantwoordelijk voor overtredingen met uw auto of motor. Beroep instellen omdat u 'niet zelf reed' heeft alleen zin als dit zonder uw toestemming gebeurde. En u het redelijkerwijs niet kon verhinderen.

Stap 3

Wacht op de beslissing van de officier van justitie

Nadat u bezwaar heeft gemaakt bij de officier van justitie gebeurt het volgende:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging
 • De officier van justitie neemt binnen 16 weken een beslissing. Die termijn is langer als hij eerst meer informatie van u nodig heeft.
 • De officier van justitie mag de beslistermijn met 10 weken verlengen. Daarvan krijgt u bericht.
 • U krijgt schriftelijk antwoord. Er zijn verschillende mogelijkheden: 
  - Uw beroep wordt afgewezen. De bekeuring blijft staan. 
  - Uw beroep wordt geaccepteerd. De bekeuring vervalt of wordt lager. 
  - Uw beroep wordt niet behandeld. Bijvoorbeeld omdat u het te laat heeft ingediend.

Neemt de officier van justitie niet op tijd een beslissing? U kunt dan in beroep gaan bij de kantonrechter.

Stap 4

Ga in beroep bij de kantonrechter

Wijst de officier van justitie uw beroep af? Ga dan in beroep bij de kantonrechter. Dit moet binnen 6 weken na de verzenddatum die op de beslissing staat.

Leg in een brief uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief Beroepschrift verkeersboete op de website van de Rechtspraak.

Boete betalen

Gaat u in beroep bij de kantonrechter? Dan moet u de boete alvast betalen. U krijgt uw geld terug als de kantonrechter u in beroep gelijk geeft.

Stap 5

Stel hoger beroep in

Wijst de kantonrechter uw beroep af? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan. Uw beroep wordt behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

U kunt alleen hoger beroep instellen bij bekeuringen boven de € 70 of als de rechter u 'niet ontvankelijk’ heeft verklaard.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer heb ik kans dat mijn bekeuring wordt ingetrokken?

  Uw beroep heeft kans op succes:

  • Als de overtreding is gemaakt in een auto die u al had verkocht vóór de datum van de overtreding. Dat kunt u bewijzen met uw vrijwaringsbewijs.
  • Als uw auto zonder uw toestemming is gebruikt en u niets kon doen om dat tegen te houden (diefstal, joyriding).
  • Bij kentekenfraude. Iemand heeft uw kenteken op een andere auto gebruikt. Justitie kan dat controleren aan de hand van bijvoorbeeld een flitspaalfoto.
  • Als u de overtreding helemaal niet heeft begaan. Uw kentekennummer is bijvoorbeeld door een fout ingevuld op de beschikking.
 • Wat moet ik doen als een een fout in de beschikking staat?

  Een fout in de plaats- of tijdsaanduiding, uw naam, uw adres of andere kennelijke vergissing is geen ‘vormfout’. De politie mag u binnen 6 weken een nieuwe, gecorrigeerde beschikking sturen. Na deze termijn mag de officier van justitie dat ook nog doen. U moet bijna altijd de bekeuring betalen.

 • Is er een betalingsregeling met CJIB mogelijk?

  Bekeuringen voor verkeersovertredingen moeten meestal in één keer worden betaald. Onder voorwaarden kunt u soms een betalingsregeling treffen met het CJIB.

  Als u niet op tijd betaalt, wordt het bedrag van de boete verhoogd.

 • Krijg ik een strafblad als ik boete krijg voor een verkeersovertreding?

  Dat hangt af van het soort boete dat u heeft gekregen.

  Heeft u een brief gekregen met een “M” in de rechterbovenhoek? Dan heeft u een boete gekregen voor een lichte verkeersovertreding. Deze boete komt niet in uw Justitieel Documentatiesysteem (JDS). U krijgt dus geen strafblad.

  Heeft u een brief gekregen met een “O” in de rechterbovenhoek? Dit is een strafbeschikking. De boete komt vaak wel in uw JDS. U krijgt dus meestal wel een strafblad.

Terug naar boven Shape