Overslaan en naar de inhoud gaan

Uithuisplaatsing

Bij een uithuisplaatsing gaat uw kind tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een pleeggezin of tehuis. De kinderrechter bepaalt of de thuissituatie bedreigend is voor uw kind, waardoor een uithuisplaatsing nodig is.

De uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. De rechter kan dit telkens met 1 jaar verlengen, maar maximaal totdat uw kind 18 jaar is.

Spoeduithuisplaatsing

Loopt uw kind direct gevaar? Dan geeft de kinderrechter een machtiging af om uw kind snel uit huis te laten plaatsen. Dit heet een 'crisisplaatsing' of 'spoeduithuisplaatsing'.

De machtiging tot spoeduithuisplaatsing is maximaal 4 weken geldig. Binnen 2 weken komt er een zitting bij de kinderrechter. De kinderrechter neemt dan een definitieve beslissing over de uithuisplaatsing.

Oneens

Dreigt uw kind uit huis te worden geplaatst? Dan mag u een brief schrijven aan de rechter waarin u uitlegt waarom uw kind beter thuis kan blijven wonen. Deze brief heet een 'verweerschrift'. Wilt u de hulp van een advocaat? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bepaalt de rechter dat uw kind uit huis wordt geplaatst? Dan kunt u in hoger beroep. Dit moet binnen 3 maanden bij het gerechtshof. U heeft hierbij een advocaat nodig.

Ouderlijk gezag

Tijdens de uithuisplaatsing houdt u het ouderlijk gezag over uw kind. U moet toestemming geven voor zaken, als inschrijving op een school of doktersbezoek.

De kinderrechter beslist soms dat u uw gezag deelt met de instelling waar uw gezinsvoogd werkt. U heeft dan geen recht om alleen over zaken te beslissen. De kinderrechter bepaalt welke zaken.

Is duidelijk dat u uw kind niet meer alleen kunt opvoeden of maakt u misbruik van uw gezag? Dan kan de rechter uw ouderlijk gezag beëindigen.

Omgang

Als uw kind uit huis is geplaatst, heeft u nog steeds recht op omgang met uw kind. Uw gezinsvoogd kan deze omgang beperken via een 'schriftelijke aanwijzing'. U krijgt dan een brief waarin de gezinsvoogd uitlegt waarom de omgang beperkt wordt.

Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 2 weken in beroep gaan bij de kinderrechter. Neem contact met ons op als u hiervoor een advocaat wilt inschakelen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik klachten heb over mijn gezinsvoogd?

  Als u niet tevreden bent over uw gezinsvoogd, dan kunt u een klacht indienen. De instelling van de gezinsvoogd heeft een eigen klachtenprocedure. Vraag deze op bij de instelling of kijk op de website van de instelling. Vaak moet de klacht binnen 1 jaar worden ingediend.

  U kunt uw klacht ook bespreken met het AKJ (advies- en klachtenbureau jeugdzorg) of de Kinderombudsman.

 • Wanneer eindigt de uithuisplaatsing?

  De uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. Na deze periode kan de instelling aan de kinderrechter vragen om de uithuisplaatsing te verlengen.

  Kan uw kind weer veilig thuis komen wonen? Dan kan de uithuisplaatsing ook eerder stoppen.

  Heeft u het gezag over uw kind? Dan kunt u de instelling vragen om de uithuisplaatsing:

  • te eindigen
  • te verkorten
  • te veranderen

  De pleegouders en uw kind kunnen dit ook aanvragen. Uw kind moet dan wel ouder dan 12 jaar zijn.

  De instelling moet binnen 2 weken een beslissing nemen over uw aanvraag. Wijst de instelling uw aanvraag af? Dan kunt u in beroep bij de kinderrechter.

Terug naar boven Shape