Logo
Cookie Privacy

Wat zijn mijn rechten bij uithuisplaatsing van mijn kind?

Als het thuis niet veilig is voor uw kind, kan de rechter besluiten tot uithuisplaatsing. Uw kind gaat dan tijdelijk ergens anders wonen. Tijdens de uithuisplaatsing houdt u het ouderlijk gezag en heeft u meestal recht op omgang met uw kind.

Kies uw situatie:

Er dreigt uithuisplaatsing van mijn kind
Mijn kind is uit huis geplaatst

Er dreigt uithuisplaatsing van mijn kind

Uithuisplaatsing mag alleen tijdens ondertoezichtstelling (OTS) van uw kind, of tegelijk met de aanvraag voor OTS. Er zijn 3 partijen die de rechter mogen vragen om uithuisplaatsing:

  • de organisatie van de gezinsvoogd
  • de Raad voor Kinderbescherming
  • het Openbaar Ministerie

Is er al een OTS? Dan doet de organisatie van de gezinsvoogd meestal de aanvraag voor uithuisplaatsing. Is er spoed? Dan vraagt de Raad van Kinderbescherming meestal om de uithuisplaatsing.

Redenen uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing aanvragen bij de rechter kan om 2 redenen:

  • De ontwikkeling van uw kind is in gevaar, bijvoorbeeld door een gevaarlijke situatie thuis.
  • Als u als ouder niet wilt meewerken aan een onderzoek naar hoe het gaat met uw kind.

Bij een uithuisplaatsing gaat uw kind tijdelijk ergens anders wonen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of tehuis. Het uit huis plaatsen duurt maximaal 1 jaar. De rechter kan de uithuisplaatsing steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

Oneens met uithuisplaatsing

Krijgt een rechter de aanvraag om uw kind uit huis te plaatsen? Dan krijgt u een kopie van die aanvraag thuisgestuurd. U kunt dan in een brief uitleggen waarom u het niet eens bent met de aanvraag. Dit is een verweerschrift. U kunt hierbij hulp krijgen van een advocaat.

De rechtbank stuurt u een uitnodiging voor de rechtszaak over de uithuisplaatsing. U mag ook daar vertellen wat u van het uit huis plaatsen vindt. De rechtszaak is niet openbaar. Er mag dus geen publiek bij zijn.

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een gesprek met de rechter. Uw kind kan dan vertellen wat het van het uit huis plaatsen vindt.

In hoger beroep

Beslist de rechter dat uw kind uit huis geplaatst moet worden? Dan kunt u binnen 3 maanden protesteren. U gaat dan in hoger beroep. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn kind is uit huis geplaatst

U krijgt een gezinsvoogd als uw kind uit huis geplaatst is. Deze stelt een hulpverleningsplan op. Werkt u niet mee aan het plan? Dan kan de gezinsvoogd u een schriftelijke aanwijzing geven. Dat is een opdracht die u moet uitvoeren.

Voert u de opdracht niet uit? Dan kan de gezinsvoogd de rechter vragen u te verplichten om de aanwijzing uit te voeren.

Ouderlijk gezag

Heeft u het ouderlijk gezag over uw kind? Dan houdt u dit tijdens de uithuisplaatsing van uw kind. Voor belangrijke beslissingen over uw kind is uw toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor een medische behandeling of inschrijving op een school.

Beperkt gezag

Soms bepaalt de rechter dat u het gezag deelt met de gezinsvoogd. U heeft dan minder gezag. In de uitspraak van de rechter staat voor welke zaken de gezinsvoogd het gezag krijgt.

Is duidelijk dat u uw kind niet meer alleen kunt opvoeden? Of maakt u misbruik van uw gezag? Dan kan de rechter uw gezag stoppen.

Omgang met kind

Als uw kind uit huis is geplaatst, heeft u meestal recht op omgang met uw kind.

Soms vindt uw gezinsvoogd dat u minder of geen omgang mag hebben met uw kind. De gezinsvoogd kan in een schriftelijke aanwijzing besluiten tot minder omgang. U krijgt dan een brief waarin de gezinsvoogd het besluit uitlegt.

Staat de omgang met uw kind in een uitspraak van de rechter? Dan moet de gezinsvoogd de rechter vragen om de omgangsregeling te veranderen. Dit kan niet met een schriftelijke aanwijzing.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat houdt ondertoezichtstelling (OTS) van mijn kind in?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven