Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Wanneer ondertoezichtstelling (OTS)

Als er problemen zijn met het opvoeden van uw kind, krijgt u meestal eerst hulp van uw gemeente. U kunt hier ook zelf om vragen. Dit kan hulp zijn van een jeugdteam of van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Als de situatie in uw gezin niet verbetert, kan de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek starten. Vindt de Raad dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is? Dan vraagt de Raad aan de rechter om OTS van uw kind.

Duur OTS

De OTS duurt maximaal 1 jaar. De rechter kan dit telkens met 1 jaar verlengen. De OTS stopt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. Totdat uw kind 21 jaar is, kunt u vrijwillig hulp krijgen. Is de situatie thuis verbeterd? Dan kunt u de instelling vragen de OTS eerder te stoppen.

Hulp van gezinsvoogd

Bij een OTS krijgt u verplicht hulp van een gezinsvoogd. Soms heet dit een jeugdbeschermer. De gezinsvoogd helpt u bij het oplossen van de problemen in uw gezin.

U beslist samen met de gezinsvoogd over uw kind. Die beslissingen kunnen gaan over:

 • het kiezen van een school
 • de hobbyclubs van uw kind
 • zorg die uw kind nodig heeft

Verplicht hulpverleningsplan

U krijgt een hulpverleningsplan tijdens de OTS. Dit is een plan om de situatie van uw kind te verbeteren.

Houdt u zich niet aan dit hulpverleningsplan? Dan kan de gezinsvoogd u een ‘schriftelijke aanwijzing’ geven. Dit is een opdracht die u moet uitvoeren, bijvoorbeeld uw kind naar een speciale school sturen. De kinderrechter kan u verplichten om u te houden aan de schriftelijke aanwijzing.

Ouderlijk gezag

Tijdens de OTS houdt u het ouderlijk gezag over uw kind. Dit betekent dat u nog steeds het recht en de plicht heeft om uw kind op te voeden en te verzorgen. De gezinsvoogd geeft u begeleiding en opdrachten. Daardoor heeft u minder te zeggen over uw kind.

Kunt u uw kind niet meer zelf opvoeden of maakt u misbruik van uw gezag? Dan kunt u het ouderlijk gezag kwijtraken. Dit bepaalt de kinderrechter. Dit kan tijdelijk zijn of voor altijd. Bent u het niet eens met de beslissing van de kinderrechter? Ga dan binnen 3 maanden in hoger beroep. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

Soms is het beter dat uw kind tijdens de OTS niet thuis blijft wonen. Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis slecht is. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan de rechter vragen om uithuisplaatsing van uw kind.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen tegen de OTS van mijn kind?

  Als u het niet eens bent met de OTS kunt een verweerschrift indienen bij de kinderrechter. Dit is een brief waarin u vertelt waarom u het niet eens bent met de ondertoezichtstelling (OTS). U kunt het verweerschrift zelf schrijven of dit laten doen door een advocaat.

  Oneens met uitspraak

  Bepaalt de kinderrechter dat uw kind toch onder toezicht wordt gesteld? Dan kunt u binnen 3 maanden protesteren. Dit heet in hoger beroep gaan. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

  Rechten kind

  Uw kind kan niet zelf in beroep of cassatie gaan. Wel kan uw kind de rechter vragen om een bijzonder curator. Deze persoon kan namens uw kind in hoger beroep of cassatie gaan.

  Een bijzonder curator is iemand die opkomt voor een kind in bijvoorbeeld een rechtszaak.

 • Wat kan ik doen tegen een schriftelijke aanwijzing?

  U kunt naar de kinderrechter gaan als u het niet eens bent met een schriftelijke aanwijzing. Dit moet binnen 14 dagen.

  Totdat de rechter een beslissing neemt, moet u de opdracht van de gezinsvoogd wel uitvoeren. Doet u dit niet? Dan kan de gezinsvoogd naar de rechter gaan en vragen om bijvoorbeeld een dwangsom. U krijgt dan een boete iedere keer dat u zich niet houdt aan de schriftelijke aanwijzing.

  Stoppen met aanwijzing

  Voert u de aanwijzing uit? Maar verandert er iets waardoor u het er niet meer mee eens bent? Vraag dan eerst aan de gezinsvoogd of u met de aanwijzing mag stoppen. Dit heet het ‘intrekken van de schriftelijke aanwijzing door wijziging van de omstandigheden’.

  Vindt de instelling dat u door moet gaan? Dan kunt u binnen 14 dagen in beroep bij de kinderrechter. U kunt hulp vragen aan een advocaat.

  Bepaalt de kinderrechter dat u de schriftelijke aanwijzing moet uitvoeren? Dan moet u naar de rechter luisteren. U kunt niet in beroep tegen deze beslissing.

 • Wat kan ik doen als ik klachten heb over mijn gezinsvoogd?

  Als u niet tevreden bent over uw gezinsvoogd, kunt u een klacht doorgeven. Dit doet u bij de organisatie waar uw gezinsvoogd werkt. Vraag naar de klachtenprocedure of zoek hiernaar op de website. Vaak moet u de klacht binnen 1 jaar doorgeven.

  U kunt uw klachten ook bespreken met Jeugdstem of de Kinderombudsman.

Terug naar boven Shape