Logo
Cookie Privacy

Wat houdt ondertoezichtstelling (OTS) van mijn kind in?

Bij ondertoezichtstelling krijgt u verplicht hulp bij het opvoeden van uw kind. Bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is. U krijgt een gezinsvoogd die samen met u beslissingen neemt over uw kind. U houdt zelf het ouderlijk gezag.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Wanneer ondertoezichtstelling (OTS)

Als er problemen zijn met het opvoeden van uw kind, krijgt u meestal eerst hulp van uw gemeente. U kunt hier ook zelf om vragen. Dit kan hulp zijn van een jeugdteam of van een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Als de situatie in uw gezin niet verbetert, kan de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek starten. Vindt de Raad dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is? Dan vraagt de Raad aan de rechter om OTS van uw kind.

Duur OTS

De OTS duurt maximaal 1 jaar. De rechter kan dit telkens met 1 jaar verlengen. De OTS stopt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. Totdat uw kind 21 jaar is, kunt u vrijwillig hulp krijgen. Is de situatie thuis verbeterd? Dan kunt u de instelling vragen de OTS eerder te stoppen.

Hulp van gezinsvoogd

Bij een OTS krijgt u verplicht hulp van een gezinsvoogd. Soms heet dit een jeugdbeschermer. De gezinsvoogd helpt u bij het oplossen van de problemen in uw gezin.

U beslist samen met de gezinsvoogd over uw kind. Die beslissingen kunnen gaan over:

  • het kiezen van een school

  • de hobbyclubs van uw kind

  • zorg die uw kind nodig heeft

Verplicht hulpverleningsplan

U krijgt een hulpverleningsplan tijdens de OTS. Dit is een plan om de situatie van uw kind te verbeteren.

Houdt u zich niet aan dit hulpverleningsplan? Dan kan de gezinsvoogd u een ‘schriftelijke aanwijzing’ geven. Dit is een opdracht die u moet uitvoeren, bijvoorbeeld uw kind naar een speciale school sturen. De kinderrechter kan u verplichten om u te houden aan de schriftelijke aanwijzing.

Ouderlijk gezag

Tijdens de OTS houdt u het ouderlijk gezag over uw kind. Dit betekent dat u nog steeds het recht en de plicht heeft om uw kind op te voeden en te verzorgen. De gezinsvoogd geeft u begeleiding en opdrachten. Daardoor heeft u minder te zeggen over uw kind.

Kunt u uw kind niet meer zelf opvoeden of maakt u misbruik van uw gezag? Dan kunt u het ouderlijk gezag kwijtraken. Dit bepaalt de kinderrechter. Dit kan tijdelijk zijn of voor altijd. Bent u het niet eens met de beslissing van de kinderrechter? Ga dan binnen 3 maanden in hoger beroep. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

Soms is het beter dat uw kind tijdens de OTS niet thuis blijft wonen. Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis slecht is. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan de rechter vragen om uithuisplaatsing van uw kind.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik ouderlijk gezag aanvragen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven