Ondertoezichtstelling (OTS) van mijn kind | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als er problemen zijn met het opvoeden van uw kind, krijgt u meestal eerst hulp van de gemeente. U kunt hier ook zelf om vragen. Dit kan hulp zijn via een jeugdteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Als de situatie binnen uw gezin niet verbetert, kunt u een onderzoek krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming. Vindt de raad dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is? Dan vraagt de raad aan de rechter om OTS van uw kind.

De OTS duurt maximaal 1 jaar. De rechter kan dit telkens met 1 jaar verlengen, maar maximaal totdat uw kind 18 jaar is.

Gezinsvoogd

Bij een OTS krijgt u verplicht hulp van een gezinsvoogd (jeugdbeschermer). De gezinsvoogd helpt u bij het oplossen van de problemen binnen uw gezin.

U beslist samen met deze gezinsvoogd over uw kind. Die beslissingen kunnen gaan over de schoolkeuze, hobby's van uw kind en welke specialistische zorg uw kind nodig heeft.

Hulpverleningsplan

U krijgt een hulpverleningsplan tijdens de OTS. Dit is een plan om de situatie voor uw kind te verbeteren.

Houdt u zich niet aan dit hulpverleningsplan? Dan kan de gezinsvoogd u een schriftelijke aanwijzing geven. Dit is een opdracht die u moet uitvoeren, bijvoorbeeld uw kind naar een speciale school sturen. De kinderrechter kan u verplichten om u te houden aan de schriftelijke aanwijzing.

Ouderlijk gezag

Tijdens de OTS houdt u het ouderlijk gezag over uw kind. De gezinsvoogd geeft u begeleiding en aanwijzingen. Daardoor wordt uw gezag beperkt.

Is duidelijk dat u uw kind niet meer zelf kunt opvoeden of maakt u misbruik van uw gezag? Dan kan de kinderrechter uw gezag beëindigen.

Dit kan tijdelijk zijn, of voor altijd. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Stel dan binnen 3 maanden hoger beroep in. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Uithuisplaatsing

Soms is het beter dat uw kind tijdens de OTS niet meer thuis blijft wonen. Bijvoorbeeld omdat de thuissituatie slecht is. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan de rechter vragen om uithuisplaatsing van uw kind.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als mijn kind onder toezicht wordt gesteld?

  U kunt een verweerschrift indienen bij de kinderrechter. Dit is een tekst waarin u zich verdedigt tegen de ondertoezichtstelling (OTS). In dat verweerschrift legt u uit waarom u niet wilt dat uw kind onder toezicht wordt gesteld. U kunt het verweerschrift zelf schrijven, of dit laten doen door een advocaat.

  Bepaalt de rechter dat uw kind toch onder toezicht wordt gesteld? Dan kunt u binnen 3 maanden in hoger beroep tegen deze uitspraak bij het gerechtshof. U heeft hierbij een advocaat nodig.

  Bepaalt het gerechtshof ook dat uw kind onder toezicht wordt gesteld? Dan kunt u opnieuw binnen 3 maanden protesteren. Dit heet in cassatie gaan. U heeft hierbij een advocaat nodig.

  Uw kind kan niet zelf in beroep of cassatie gaan. Wel kan uw kind aan de rechter vragen om een bijzonder curator. Deze persoon kan namens uw kind in hoger beroep of cassatie gaan.

  Een bijzonder curator is iemand die opkomt voor de belangen van een kind in bijvoorbeeld een rechtszaal.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen tegen een schriftelijke aanwijzing?

  Een gezinsvoogd kan u een schriftelijke aanwijzing geven. Dit is een opdracht die u moet uitvoeren, bijvoorbeeld het volgen van een sociale vaardigheidstraining.

  Bent u het niet meteen eens met de schriftelijke aanwijzing? Dan kunt u binnen 2 weken in beroep gaan bij de kinderrechter. In de tussentijd moet u de schriftelijke aanwijzing wel opvolgen totdat de rechter anders beslist.

  Voert u eerst de aanwijzing uit en komt u er daarna achter dat u het er niet mee eens bent? Vraag dan eerst de instelling of u met de aanwijzingen mag stoppen.

  U vraagt dan om het intrekken van de schriftelijke aanwijzing door 'wijziging van de omstandigheden'. Trekt de instelling de schriftelijke aanwijzing niet in? Dan kunt u in beroep bij de kinderrechter.

  Wilt u een advocaat inschakelen? Neem dan contact met ons op.

  Bepaalt de kinderrechter dat u de schriftelijke aanwijzing moet opvolgen? Dan kunt u daar in beginsel niets meer tegen doen.

 • Wat kan ik doen als ik klachten heb over mijn gezinsvoogd?

  Als u niet tevreden bent over uw gezinsvoogd, dan kunt u een klacht indienen. De instelling van de gezinsvoogd heeft een eigen klachtenprocedure. Vraag deze op bij de instelling of kijk op de website. Vaak moet de klacht binnen 1 jaar worden ingediend.

  U kunt uw klachten ook bespreken met het AKJ (advies- en klachtenbureau jeugdzorg) of de Kinderombudsman

 • Wanneer eindigt de OTS?

  De OTS duurt maximaal 1 jaar. De kinderrechter kan de OTS steeds met 1 jaar verlengen.

  De OTS eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. Totdat uw kind 21 jaar is, kunt u vrijwillig hulp krijgen.

  Is de situatie thuis verbeterd? Dan kan de OTS ook eerder stoppen. U kunt de instelling vragen om de OTS op te heffen.

Terug naar boven Shape