Logo
Cookie Privacy

Wanneer wijzigt het ouderlijk gezag over mijn kind?

Het ouderlijk gezag over uw kind stopt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. Het gezag kan ook eerder veranderen. Bijvoorbeeld als er ernstige problemen zijn bij de opvoeding van uw kind. Of als u of uw partner alleen gezag over uw kind aanvraagt na uw scheiding.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Ouderlijk gezag kwijtraken

Als er thuis problemen zijn, krijgt u meestal eerst hulp aangeboden. Als dat niet voldoende is kan de rechter een maatregel uitspreken om uw kind te beschermen, zoals ondertoezichtstelling (OTS).

Helpt dit niet om de problemen op te lossen? Dan kan de Raad voor de kinderbescherming of het Openbaar Ministerie de rechter vragen om uw ouderlijk gezag te stoppen. Dit kan in 2 situaties:

  • De ontwikkeling van uw kind is in gevaar. En het is duidelijk dat u uw kind niet meer zelf kunt opvoeden.
  • U maakt misbruik van uw ouderlijk gezag. U laat bijvoorbeeld uw kind niet naar school gaan. Of u mishandelt uw kind.
Rechter beslist

Voordat de rechter een beslissing neemt, vraagt hij uw mening. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan mag uw kind ook zijn mening geven.

Stopt de rechter uw gezag, dan gaat het gezag naar een jeugdzorginstelling of pleegouders. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Stel dan binnen 3 maanden hoger beroep in. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Eenhoofdig gezag aanvragen

Hebben u en uw partner gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kind? Dan houdt u samen het gezag als u uit elkaar gaat.

Soms zijn er na een scheiding ernstige problemen tussen de ouders. Dan kan een ouder bij de rechter alleen het gezag aanvragen. Dit heet ‘eenhoofdig gezag’. Als de rechter akkoord gaat, heeft de andere ouder geen gezag meer.

Beste voor kind

De rechter vindt het belangrijk voor uw kind dat beide ouders het gezag hebben. Toch is het soms beter voor uw kind als maar 1 ouder het gezag heeft. Bijvoorbeeld als:

  • de ouders niet meer met elkaar kunnen praten
  • een van de ouders ernstig verslaafd is aan alcohol of drugs
  • een van de ouders in het buitenland gaat wonen en niet meer bereikbaar is

In deze situaties wordt gezegd dat het kind 'klem' komt te zitten tussen de ouders. Gaat de situatie niet verbeteren? Dan past de rechter het gezag aan. Dit noemt de rechter het ‘klemcriterium’.

Advocaat nodig

U heeft een advocaat nodig voor een verzoek om eenhoofdig gezag bij de rechter.

Vraagt uw ex-partner het eenhoofdig gezag aan en bent u het hier niet mee eens? Dan heeft u een advocaat nodig om verweer te voeren bij de rechter. 

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik ouderlijk gezag aanvragen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven