Wanneer wijzigt ouderlijk gezag over kind? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Ouderlijk gezag kwijtraken bij opvoedproblemen

Als er thuis problemen zijn, krijgt u meestal eerst hulp aangeboden. Ook kan de rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen.

Helpt dit niet om de problemen op te lossen? Dan kan de Raad voor de kinderbescherming of het Openbaar Ministerie de rechter vragen om uw ouderlijk gezag te beëindigen. Dit gebeurt als:

 • de ontwikkeling van uw kind in gevaar is en het duidelijk is dat u uw kind niet meer zelfstandig kunt opvoeden
 • u misbruik maakt van uw ouderlijk gezag. Bijvoorbeeld omdat u uw kind niet naar school laat gaan of omdat u uw kind ernstig mishandelt.

Voordat de rechter een beslissing neemt, vraagt hij uw mening. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan mag uw kind ook zijn mening geven.

Beëindigt de rechter uw gezag, dan krijgt een jeugdzorginstelling of de pleegouders het gezag over uw kind. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Stel dan binnen 3 maanden hoger beroep in.

Eenhoofdig gezag aanvragen na echtscheiding

Hebben u en uw partner beiden gezag over uw kind? Dan houdt u bij echtscheiding of beëindiging van uw relatie gezamenlijk gezag.

Soms zijn er na een echtscheiding ernstige problemen tussen de vader en moeder. Of bij een van beide. Dat kan reden zijn om bij de rechter eenhoofdig gezag aan te vragen. Dat betekent dat de rechter het gezag geeft aan een van beide ouders. De andere ouder heeft dan geen gezag meer.

Belang van het kind

De rechter vindt het meestal in het belang van uw kind dat beide ouders het gezag hebben. Soms is het toch beter voor uw kind als maar een ouder het gezag heeft. Bijvoorbeeld als:

 • er geen communicatie meer mogelijk is tussen de ouders
 • een van de ouders een ernstige alcohol- of drugsverslaving heeft
 • een van de ouders naar het buitenland vertrekt en niet meer bereikbaar is

De rechter wijzigt het gezag alleen als uw kind klem komt te zitten tussen u en uw ex-partner. En als er geen uitzicht is op verbetering van de situatie. 

Advocaat inschakelen

U heeft een advocaat nodig om het verzoek om eenhoofdig gezag bij de rechter in te dienen. Vraagt uw ex-partner het eenhoofdig gezag aan? Schakel dan een advocaat in om verweer te voeren bij de rechter.

Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn gezag is beëindigd?

  Dat hangt af van uw situatie.

  Eenhoofdig gezag

  Heeft de rechter het eenhoofdig gezag aan uw ex-partner gegeven? Dan houdt u meestal recht op omgang met uw kind en moet de andere ouder u informatie geven over uw kind. Hoe dit in uw situatie zit, kunt u lezen in de uitspraak van de rechter.

  Gezagsbeëindigende maatregel

  Na een gezagsbeëindigende maatregel krijgt een jeugdzorginstelling of de pleegouders het gezag over uw kind. Officieel heeft u niets meer over uw kind te zeggen. Meestal krijgt u wel informatie over uw kind en soms heeft u recht op omgang.

  U kunt de rechter verzoeken om u het gezag terug te geven. Bijvoorbeeld omdat uw problemen opgelost zijn en u weer voor uw kind kunt zorgen. De rechter beoordeelt of het in het belang van uw kind is dat u het gezag terugkrijgt.

 • Kan ik zelf afstand doen van het gezag over mijn kind?

  Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag van de andere ouder. U kunt samen met de andere ouder een verzoek doen bij de rechter. De rechter kijkt altijd of wijziging van het gezag in het belang is van uw kind.

  Is uw kind niet uw biologische kind? Misschien kunt u dan wel het vaderschap ontkennen.

Terug naar boven Shape