Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Ouderlijk gezag kwijtraken

Als er thuis problemen zijn, krijgt u meestal eerst hulp aangeboden. Als dat niet voldoende is kan de rechter een maatregel uitspreken om uw kind te beschermen, zoals ondertoezichtstelling (OTS).

Helpt dit niet om de problemen op te lossen? Dan kan de Raad voor de kinderbescherming of het Openbaar Ministerie de rechter vragen om uw ouderlijk gezag te stoppen. Dit kan in 2 situaties:

 • De ontwikkeling van uw kind is in gevaar. En het is duidelijk dat u uw kind niet meer zelf kunt opvoeden.
 • U maakt misbruik van uw ouderlijk gezag. U laat bijvoorbeeld uw kind niet naar school gaan. Of u mishandelt uw kind.

Rechter beslist

Voordat de rechter een beslissing neemt, vraagt hij uw mening. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan mag uw kind ook zijn mening geven.

Stopt de rechter uw gezag, dan gaat het gezag naar een jeugdzorginstelling of pleegouders. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Stel dan binnen 3 maanden hoger beroep in. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Eenhoofdig gezag aanvragen

Hebben u en uw partner beiden ouderlijk gezag over uw kind? Dan houdt u samen het gezag als u uit elkaar gaat.

Soms zijn er na een scheiding ernstige problemen tussen de ouders. Dan kan een ouder alleen het gezag aanvragen. Dit heet ‘eenhoofdig gezag aanvragen’. De rechter geeft het gezag aan een van beide ouders. De andere ouder heeft dan geen gezag meer.

Beste voor kind

De rechter vindt het meestal belangrijk voor uw kind dat beide ouders het gezag hebben. Soms is het toch beter voor uw kind als maar 1 ouder het gezag heeft. Bijvoorbeeld als:

 • de ouders niet meer met elkaar kunnen praten
 • een van de ouders ernstig verslaafd is aan alcohol of drugs
 • een van de ouders in het buitenland gaat wonen en niet meer bereikbaar is

In deze situaties wordt gezegd dat het kind 'klem' komt te zitten tussen de ouders. Gaat de situatie niet verbeteren? Dan past de rechter het gezag aan. Dit noemt de rechter het ‘klemcriterium’.

Advocaat nodig

U heeft een advocaat nodig voor een verzoek om eenhoofdig gezag bij de rechter.

Vraagt uw ex-partner het eenhoofdig gezag aan en bent u het hier niet mee eens? Dan heeft u een advocaat nodig om verweer te voeren bij de rechter. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn gezag is beëindigd?

  Het hangt ervan af waardoor u het gezag kwijtraakt: omdat uw ex het gezag krijgt, of omdat u een maatregel krijgt van de rechter.

  Eenhoofdig gezag

  Geeft de rechter het eenhoofdig gezag aan uw ex-partner? Dan heeft uw ex-partner nu alleen het ouderlijk gezag over uw kind. U houdt meestal recht op omgang met uw kind. De andere ouder moet u informatie geven over uw kind. Hoe dit in uw situatie geregeld is, leest u in de uitspraak van de rechter.

  Gezagsbeëindigende maatregel

  Kreeg u een gezagsbeëindigende maatregel van de rechter? Dan gaat het gezag over uw kind naar een jeugdzorginstelling of de pleegouders. U heeft niets meer over uw kind te zeggen. Meestal krijgt u wel informatie over uw kind. En soms heeft u recht op omgang.

  Gezag terugkrijgen

  U kunt de rechter vragen om u het gezag terug te geven. De problemen zijn bijvoorbeeld opgelost en u kunt weer voor uw kind zorgen. De rechter beslist of het in het belang van uw kind is dat u het gezag terugkrijgt.

 • Kan ik zelf afstand doen van het gezag over mijn kind?

  Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter. De rechter kijkt altijd of het veranderen van het gezag in het belang is van uw kind.

  Is uw kind niet uw biologische kind? Misschien kunt u dan wel het vaderschap ontkennen.

Terug naar boven Shape