Moet ik mijn buren toelaten op mijn grond voor onderhoud aan hun woning of tuin?

U moet uw buren toelaten op uw grond, als het echt nodig is voor het onderhoud van de tuin of de woning van de buren. Uw buren moeten het wel eerst netjes aan u vragen. U mag eigenlijk niet weigeren, behalve in uitzonderlijke gevallen als daar een hele goede reden voor is.

Mocht er tijdens het onderhoud schade aan uw perceel ontstaan, dan moeten uw buren die betalen.

Veelgestelde vragen

 • Welke voorwaarden gelden bij het toelaten van mijn buren op mijn grond?

  De volgende voorwaarden gelden bij het toelaten van uw buren op uw grond:

  • Het gebruik van het erf moet tijdelijk zijn;
  • Het gebruik van het erf moet noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat er geen andere alternatieven aanwezig zijn;
  • Er moet een behoorlijke kennisgeving worden gedaan. Dit houdt in dat de noodzakelijkheid, de inhoud van de werkzaamheden en gebruik en de termijn worden aangegeven;
  • Indien nodig moeten eventuele kosten worden vergoed.

  Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan moet u uw buren toelaten op uw grond, tenzij er voor u gewichtige redenen bestaan om dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip uit te stellen. U mag bijvoorbeeld het plaatsen van steigers of een vuilcontainer voor sloopafval op uw grond weigeren, als u de ruimte zelf voortdurend nodig heeft.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.