Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Belangrijkste afspraken

Als u samenwoont heeft u vaak veel spullen die van u samen zijn, zoals meubels, een auto of de woning. Ook maakt u samen kosten voor het huishouden. Het is daarom verstandig om in een samenlevingscontract af te spreken:

 • wie de gezamenlijke kosten betaalt
 • wie de gezamenlijke spullen houdt als u uit elkaar gaat
 • wie de gezamenlijke spullen houdt als een van u overlijdt

Tijdens samenwonen

Maak in elk geval afspraken die gelden tijdens het samenwonen, zoals:

 • Betaalt u elk de helft van de kosten voor het huishouden? Of betaalt de partner die het meest verdient een groter deel?
 • Wat als de ene partner de verbouwing betaalt, terwijl de woning van de ander is?
 • Van wie zijn de meubels en de auto?
 • Van wie zijn de huisdieren?

Na samenwonen

U kunt ook afspreken wat er gebeurt als u uit elkaar gaat, bijvoorbeeld:

Wilt u in het samenlevingscontract afspreken wat er gebeurt als een van u overlijdt? Dan moet u naar een notaris.

Verblijvingsbeding

In een samenlevingscontract kunt u afspreken dat een partner de gezamenlijke spullen krijgt als de ander overlijdt. Deze afspraak heet een ‘verblijvingsbeding’. Hiervoor moet u naar de notaris.

Het verblijvingsbeding kunt u alleen afspreken voor spullen die van u samen zijn zoals meubels, de auto en de woning. U kunt daarbij afspreken dat uw partner dan een vergoeding betaalt aan uw erfgenamen. Maar dit hoeft niet.

U kunt geen persoonlijke spullen aan uw partner geven bij overlijden. Daarvoor moet u een testament opstellen. Anders gaan deze spullen naar uw erfgenamen.

Samenlevingscontract opstellen

U mag een samenlevingscontract samen, op uw eigen manier opstellen. Of u laat dit door een notaris doen. 

Meestal stelt u een samenlevingscontract op voordat u gaat samenwonen. Maar dit mag ook later, als u al bij elkaar woont. U mag het contract ook op een later moment aanpassen. U moet dan wel bewijzen dat u deze aanpassing allebei wilde, bijvoorbeeld met handtekeningen.

Bekijk op de website van de Rijksoverheid wat u naast het samenlevingscontract nog moet regelen. Misschien moet u bijvoorbeeld uw toeslagen aanpassen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe maak ik een samenlevingscontract?

  U kunt zelf uw afspraken opschrijven over het samenwonen. Deze afspraken ondertekent u beide. Uw afspraken gelden niet bij overlijden van u of uw partner.

  Notarieel samenlevingscontract

  Het heeft voordelen om een samenlevingscontract door een notaris te laten maken. Dan heeft u een notarieel samenlevingscontract. Uw afspraken gelden dan ook als een van u overlijdt.

  Een notariële overeenkomst is ook sterker bewijs dan een zelfgemaakt contract. Bijvoorbeeld als u uw partner wil dwingen zich aan de afspraken uit het contract te houden. Of als u een probleem heeft met een schuldeiser van uw partner.

  Verplicht notarieel samenlevingscontract

  Soms vraagt een bank of een pensioenfonds om een notarieel samenlevingscontract. Bijvoorbeeld als u samen een hypotheek wil. Of als u de ander als partner wil aanmelden voor uw ouderdomspensioen. U moet dan een samenlevingscontract van de notaris hebben.

 • Kan ik een samenlevingscontract opstellen met een huisgenoot of familielid?

  Ja. U kunt een samenlevingscontract opstellen met een vriend of familielid met wie u in een huis woont. Dit doet u samen of bij een notaris.

  U kunt maar met 1 persoon een samenlevingscontract sluiten.

 • Wat kost een notarieel samenlevingscontract?

  Iedere notaris bepaalt zijn eigen prijs. Soms betaalt u de notaris per uur en soms spreekt u een vaste prijs af. Vraag de notaris vooraf om een overzicht van de kosten.

  Laag inkomen

  Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt u misschien minder voor het samenlevingscontract. Vraag hiervoor om een notaris via een van de 4 Kamers voor het notariaat. Per e-mail, telefoon of brief kunt u de Kamer vragen om de lagere prijs. U moet ook een inkomensverklaring opsturen naar de Kamer voor het notariaat.

  Wijst de Kamer voor het notariaat voor u een notaris aan? Dan betaalt u de notaris in 2023 € 918 voor een samenlevingscontract. Dit is een vast bedrag dat ieder jaar op 1 januari verandert.

  Een notaris via de Kamer voor het notariaat is niet altijd goedkoper dan een notaris die u zelf kiest.

 • Hoe stop ik mijn samenlevingscontract?

  Dit spreekt u af in het contract. Meestal moet de ene partner de andere partner een aangetekende brief sturen waarin staat dat het samenlevingscontract eindigt. Of u sprak af dat het samenwonen stopt wanneer u apart gaat wonen.

  Bij overlijden, trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap stopt het samenlevingscontract automatisch. U hoeft hierover geen afspraken te maken.

Terug naar boven Shape