Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst legt u afspraken vast over wat van u samen is en wat er gebeurt als u uit elkaar gaat, of als uw partner overlijdt. U stelt het contract meestal op als u gaat samenwonen. Maar het kan ook als u al samenwoont.

Een samenlevingscontract geeft duidelijkheid na een relatiebreuk of overlijden. Het kan voorkomen dat u op straat staat zonder spullen, of dat u achterblijft zonder inkomen. Vooral als u kinderen heeft is het verstandig om afspraken op papier te zetten.

Samenlevingscontract verplicht

Een samenlevingscontract is niet verplicht als u gaat samenwonen. Soms is een samenlevingscontract nodig, bijvoorbeeld voor een hypotheek. Ook kan een pensioenuitvoerder een samenlevingscontract verplicht stellen.

Samenlevingscontract opstellen

De notaris kan voor u een samenlevingscontract opstellen. Maar u kunt het ook zelf doen. In een samenlevingscontract maakt u samen met uw partner afspraken over:

1. Gezamenlijke kosten

Dit zijn kosten zoals de huur of hypotheek en (dagelijkse) boodschappen. In de wet staat niet hoeveel u ieder moet meebetalen aan gezamenlijke kosten. U kunt daarover een verdeling afspreken.

2. De woning

Gaat u uit elkaar? En staat de koopwoning alleen op uw naam? Dan kunt u afspreken dat uw partner in de woning mag blijven.

Ook als u een huurwoning heeft, kunt u afspreken wat er gebeurt als u uit elkaar gaat. Staat het huurcontract op naam van u beiden? Dan is de verhuurder niet verplicht om u of uw partner als enige huurder te accepteren. Is uw partner medehuurder? Dan moet de verhuurder uw partner als hoofdhuurder accepteren. Lees meer over uw rechten als huurder als u niet meer samenwoont.

3. Kinderen

U kunt met elkaar afspreken hoe u de verzorging, opvoeding en kosten voor uw kinderen wilt regelen. Heeft u samen het gezag over de kinderen? Dan moet u een ouderschapsplan opstellen als u uit elkaar gaat. Hierin legt u afspraken vast over de omgang en alimentatie.

4. Spullen bij overlijden

Een samenwonende partner erft niet automatisch uw spullen. U kunt met uw partner afspraken maken over de nalatenschap. Regelt u niets daarover? Dan gaan uw spullen automatisch naar uw erfgenamen.

5. Onderhoudsplicht

Als u uit elkaar gaat, hoeft uw partner geen partneralimentatie te betalen. U kunt wel met elkaar regelen dat uw partner alimentatie voor u betaalt als u uit elkaar gaat. Heeft uw partner de kinderen erkend? Dan moet uw partner wel kinderalimentatie betalen als u uit elkaar gaat.

6. Partner- en ouderdomspensioen

Als samenwonende partners kunt u regelen dat u recht krijgt op elkaars pensioen bij scheiden of overlijden. U moet dit wel aan uw pensioenfonds laten weten. Meestal vraagt het pensioenfonds een samenlevingscontract. Informeer ook naar de voorwaarden bij uw pensioenfonds om uw partner aan te melden.

7. Overlijden

Een samenwonende partner is niet automatisch uw erfgenaam. U kunt met elkaar afspreken dat de woning en spullen bij overlijden naar uw partner gaan. Wilt u ook andere zaken regelen bij overlijden? Dan is het verstandig om een testament te laten opmaken bij een notaris.

Fiscaal partnerschap

Sluit u een samenlevingscontract af? Dan bent u automatisch elkaars fiscaal partner (en toeslagpartner) als u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe eindigt een samenlevingscontract?

  In uw samenlevingscontract staat vermeld hoe het contract eindigt. Vaak staat er dat het contract eindigt bij:

  • einde relatie: als er een aangetekende brief wordt gestuurd aan de ander of u apart gaat wonen
  • overlijden
  • huwelijk

  Bij het beëindigen van het samenwonen moet u zich houden aan de afspraken die in het samenlevingscontract zijn afgesproken.

 • Wat kost een notaris?

  De kosten verschillen per notaris, want de notaristarieven zijn vrij. Heeft u weinig inkomen of vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een lager tarief. U kunt namelijk via de Raad voor Rechtsbijstand een inkomensverklaring invullen. Daarmee kunt u een notaris laten toewijzen die tegen een lager tarief uw samenlevingscontract opstelt.  

 • Wat moet ik allemaal regelen als ik een samenlevingscontract sluit?

  Als u een samenlevingscontract sluit, moet u veel regelen. Denk aan:

  • inschakelen van een notaris
  • fiscaal partnerschap nakijken
  • toeslagen aanpassen

  Gebruik de checklist, zodat u niets vergeet.

Terug naar boven Shape