Wie krijgt de koopwoning als we hebben samengewoond en uit elkaar gaan?

Als u uit elkaar gaat moet u veel zaken regelen. In tegenstelling tot een huwelijk is het niet vanzelfsprekend dat alle spullen eigendom zijn van beide partners. Wie de koopwoning krijgt als uw uit elkaar gaat, is afhankelijk van wie de eigenaar is en wat u vooraf heeft geregeld.

Bent u de enige eigenaar? Dan kan uw partner geen enkele aanspraak maken op uw huis. Staat het huis op naam van u allebei en is de eigendomsverhouding 50/50? Dan moet u onderling afspreken wie er in de woning blijft en hoe u dit financieel wil regelen.

Wie eigenaar is van de woning is geregeld in de eigendomsakte. Naast de eigendomsakte is er een hypotheekakte, waarin is geregeld wie er verantwoordelijk is voor de hypotheek. Als u uit elkaar gaat moeten deze aktes worden aangepast. Dit doet u bij de notaris. Voordat u de hypotheekakte kunt aanpassen heeft u de toestemming van uw bank of hypotheekverstrekker nodig.

Is uw woning meer waard dan uw hypotheek? Dan is er overwaarde op de woning. Is uw woning minder waard dan uw hypotheek? Dan is er onderwaarde op uw woning.

 

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat moet ik doen als ik in de koopwoning wil blijven?

  Wilt u na de scheiding in de koopwoning blijven en is uw partner het daarmee eens? Dan zult u hem of haar moeten uitkopen. Daarvoor moet u weten wat het huis op dit moment waard is. U kunt het laten taxeren, of afspreken dat u uitgaat van de meest recente WOZ-waarde, eventueel met een correctie voor actuele marktontwikkelingen.

  Wordt het huis verkocht? Dan wordt van de opbrengst eerst de hypotheekschuld afgelost. Blijft er dan nog geld over? Dan moet u de helft daarvan aan uw partner betalen. Natuurlijk moet u ook in staat zijn om verder de hypotheeklasten alleen te dragen. Er moet namelijk een nieuwe hypotheek komen, nu alleen op uw naam. Zeker tegenwoordig kan het moeilijk zijn om daarvoor een hypotheekverstrekker te vinden.

 • Wat als we geen van beiden de woning alleen kunnen betalen?

  Kunt of wilt u geen van beiden de woonlasten alleen opbrengen? Dan zal de woning verkocht moeten worden. Met de opbrengst wordt eerst de hypotheek afgelost. Van het restant krijgt u ieder de helft. Is er na verkoop nog een restschuld? Dan bent u daarvoor allebei hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de u beide verantwoordelijk bent voor de hele restschuld, niet 50/50. Heeft u de hypotheek afgesloten met een NHG-garantie? Dan dekt deze eventuele tekorten. Het garantiefonds kan de kosten later op u en uw (ex)partner verhalen.

 • Hoe zit het als ik de woning eerder verlaat?

  Verlaat u de woning, of heeft u deze al verlaten? Dan houdt u recht op uw aandeel in het huis. Ook blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklasten. Daar heeft u destijds ook voor getekend. Hierover kunt u afspraken maken met uw (ex)partner. Bijvoorbeeld dat degene die in het huis blijft wat meer betaalt. De andere partner heeft er immers geen woongenot meer van en moet kosten maken voor een nieuw onderdak. Lukt het u niet om samen afspraken te maken? Dan beslist in laatste instantie de rechter over de definitieve verdeling en uw onderlinge verplichtingen. Wilt u het niet zover laten komen? Probeer dan eerst via mediation een oplossing te vinden. U zoekt dan samen onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar naar een passende oplossing.