Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wat zijn mijn rechten bij renovatie van mijn huurwoning?

Als uw verhuurder wil renoveren, heeft hij meestal uw toestemming nodig voor het renovatieplan. Moet u verhuizen, omdat u tijdens de renovatie niet in de woning kunt blijven? Dan heeft u mogelijk recht op een verhuiskostenvergoeding. Door renovatie kan uw huur omhoog gaan.

Renovatieplan

Uw verhuurder moet u vóór de renovatie informeren over zijn plannen. Dit voorstel heet meestal een renovatieplan. U heeft recht op een schriftelijk en redelijk voorstel. Of het voorstel redelijk is, hangt bijvoorbeeld af van:

  • hoelang de renovatie duurt

  • of uw huur omhoog gaat na de renovatie

  • de hoogte van uw verhuiskostenvergoeding

  • wat de verhuurder aan uw woning gaat renoveren

  • of u de woning kunt blijven huren na de renovatie

  • of u tijdens de renovatie tijdelijk huurverlaging krijgt vanwege overlast

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik ben het eens met de renovatie
Ik ben het niet eens met de renovatie

Ik ben het eens met de renovatie

Als u het eens bent met het renovatieplan, laat dit dan schriftelijk weten. Meestal vraagt de verhuurder om uw akkoord, bijvoorbeeld via een formulier of overeenkomst.

Renovatie meerdere woningen

Wil de verhuurder 10 of meer woningen renoveren? Dan heeft de verhuurder toestemming nodig van minimaal 70% van de huurders. U krijgt hierover bericht.

Geeft minder dan 70% van de bewoners toestemming voor de renovatie? Dan moet uw verhuurder toestemming vragen aan de rechter. Vindt de rechter het voorstel niet redelijk? Dan moet de verhuurder zijn plannen aanpassen en de huurders opnieuw om toestemming vragen.

Vergoeding tijdens renovatie

Door renovatie kunt u ongemakken ervaren, zoals het niet kunnen gebruiken van bepaalde woonruimtes. De verhuurder kan u hiervoor een vergoeding aanbieden in het renovatieplan. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke huurverlaging. Dit betekent dat u tijdens de renovatie minder huur betaalt omdat u overlast hebt.

Biedt de verhuurder u geen huurverlaging of een andere vergoeding? Bespreek dit met uw verhuurder, vóórdat u akkoord gaat met de renovatie. Was de overlast heel onverwacht? Dan kunt u soms achteraf nog een vergoeding vragen. Neem contact op met een van onze juristen voor meer informatie. Of vraag hulp aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

Kunt u door de renovatie niet in uw huurwoning blijven? Dan heeft u mogelijk recht op een verhuiskostenvergoeding.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben het niet eens met de renovatie

Laat schriftelijk weten dat u het niet eens bent met het renovatieplan. Bijvoorbeeld via een formulier van de verhuurder of een brief.

Wil uw verhuurder toch renoveren? En gaat het om minder dan 10 woningen? Dan moet hij toestemming vragen aan de rechter. Uw verhuurder moet dan bewijzen dat het voorstel redelijk is. Geeft hij bijvoorbeeld een verhuiskostenvergoeding, of biedt hij vervangende ruimte aan om in te wonen?

Oordeelt de rechter dat het voorstel redelijk is? Dan moet u meewerken aan de renovatie.

Renovatie meerdere woningen

Voor renovatie van 10 of meer woningen heeft uw verhuurder toestemming nodig van minimaal 70% van de huurders. U krijgt hierover bericht.

Geeft minder dan 70% van de huurders toestemming voor de renovatie? Dan moet uw verhuurder eerst naar de rechter. Pas als de rechter oordeelt dat het voorstel redelijk is, mag de verhuurder renoveren. Anders moet de verhuurder zijn plannen aanpassen en de huurders opnieuw om toestemming vragen.

70% of meer

Geeft 70% of meer van de huurders toestemming voor de renovatie? Dan mag uw verhuurder renoveren. Misschien kunt u dit nog voorkomen als u een procedure start bij de rechter. Doe dit binnen 8 weken nadat u het bericht kreeg dat 70% toestemming gaf.

Als de rechter het voorstel redelijk vindt, moet u aan de renovatie meewerken. U moet dan bijvoorbeeld uw woning ontruimen. Vindt de rechter het voorstel niet redelijk? Dan mag uw verhuurder niet starten met de renovatie. Hij kan u een nieuw voorstel doen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding van mijn verhuurder?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven