Logo
Cookie Privacy

Kan ik na het overlijden van de huurder in de huurwoning blijven?

Als u medehuurder bent, mag u na het overlijden van de huurder in de woning blijven. Bent u geen medehuurder? Dan moet u meestal uit de woning. Behalve als u kunt bewijzen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding had. U moet wel de huur alleen kunnen betalen.

Medehuur

Bent u medehuurder en woonde u voor het overlijden al in de huurwoning? Dan mag u er blijven wonen, en wordt u de enige huurder. Het huurcontract loopt gewoon door.

Bent u geen medehuurder? Dan kunt u uw verhuurder vragen of u in de woning mag blijven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief overname huurcontract

Let op

Vanaf 1 januari 2024 mag u als weeskind (16 tot en met 27 jaar) in de woning blijven.

Toestemming rechter

Gaat uw verhuurder niet akkoord? Dan kunt u de rechter om toestemming vragen. De kans is groot dat de rechter het verzoek goedkeurt als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U had een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen. Ook deelde u de kosten voor de gezamenlijke huishouding.

  • U kunt de huur ook in uw eentje betalen.

  • U kunt een huisvestingsvergunning krijgen als die in uw gemeente nodig is.

Wilt u de rechter vragen of u in de woning mag blijven? Neem dan contact op voor een doorverwijzing naar een advocaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik ben de partner van de overleden huurder
Ik ben een volwassen kind van de overleden huurder
Ik ben mantelzorger van de overleden huurder
Ik ben onderhuurder van de overleden huurder
Mijn situatie is anders

Ik ben de partner van de overleden huurder

Bent u geen medehuurder en woonde u al in de woning? Dan moet u na 6 maanden uit de woning. Wilt u blijven en geeft de verhuurder geen toestemming? Dan moet u binnen 6 maanden na het overlijden de rechter om toestemming vragen. Als partner maakt u een goede kans bij de rechter. U moet wel aan alle voorwaarden voldoen.

Uw verhuurder laat u kort na het overlijden weten of u in de woning mag blijven.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben een volwassen kind van de overleden huurder

Bent u geen medehuurder en woonde u al in de woning? Dan moet u mogelijk na 2 maanden weg. Want de wet gaat ervan uit dat kinderen niet voor altijd bij hun ouders blijven wonen. 

Uw verhuurder laat u kort na het overlijden weten of u in de woning mag blijven.

In de woning blijven

U mag misschien wel in het huis blijven als u:

  • 30 jaar of ouder bent, en nooit zelfstandig heeft gewoond

  • al lange tijd bij uw ouder woonde omdat deze zorg nodig had. U was mantelzorger.

Mag u niet blijven en denkt u dat u wel aan alle voorwaarden voldoet? Vraag dan uw verhuurder of u in de woning mag blijven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief overname huurcontract. Gaat uw verhuurder niet akkoord? Vraag dan advies aan een advocaat of aan uw rechtsbijstandverzekering.

Weeskinderen van 16 - 27 jaar

Dreigt u door het overlijden van uw ouder(s) op straat te komen staan? Dan mag u in een woning van de woningbouwvereniging blijven wonen tot en met 27 jaar.

Let op

Ook als u 16 of 17 jaar bent, mag u in de woning blijven.

De verhuurder kan de huur tijdelijk verlagen als dat nodig is om huurtoeslag te kunnen krijgen.

Opzegging als u 28 jaar wordt

Blijft u als wees in de woning wonen? En wordt u 28 jaar? Dan kan de huur alleen worden opgezegd als u een vervangende passende huurwoning voor onbepaalde tijd kunt krijgen.

Verder hebben veel woningverenigingen een gedragscode. Hierin staat dat zij jongvolwassen wezen zullen steunen in deze situatie.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben mantelzorger van de overleden huurder

U bent mantelzorger als u onbetaald zorgt voor iemand die ziek is. Bijvoorbeeld een ouder, familielid, vriend of kennis.

Als u geen medehuurder bent, dan moet u na 6 maanden uit de woning. Wilt u blijven, maar geeft de verhuurder geen toestemming? Dan moet u binnen 6 maanden na het overlijden de rechter om toestemming vragen.

U mag misschien in het huis blijven als:

  • u al lange tijd bij de huurder woonde om hem te verzorgen. En dit was noodzakelijk.

  • de huurder een handicap had en zorg nodig had.

Uw verhuurder laat u kort na het overlijden weten of u in de woning mag blijven.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben onderhuurder van de overleden huurder

Als u een zelfstandige woning onderhuurt, dan mag u in de huurwoning blijven. U wordt dan de nieuwe hoofdhuurder. Ook als de eigenaar of verhuurder van de woning geen toestemming gaf voor onderhuur.

Laat de verhuurder in een brief weten dat u de nieuwe hoofdhuurder bent. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Is uw verhuurder het hier niet mee eens? Dan moet hij de rechter toestemming vragen om uw contract te stoppen. Dit moet hij doen binnen 6 maanden nadat u de nieuwe hoofdhuurder werd. Is uw verhuurder een woningcorporatie? Dan is de kans groot dat u toch uit de woning moet. Dat komt doordat woningcorporaties zich aan andere regels moeten houden. 

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Onderhuur kamer

Als u een kamer onderhuurt van de hoofdhuurder, dan is dat een onzelfstandige woonruimte. U mag niet in de kamer blijven na het overlijden van de hoofdhuurder. Het huurcontract van de hoofdhuurder stopt automatisch na 2 maanden. U moet dan uit de woning.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn situatie is anders

Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan mag u in de woning blijven. U moet de rechter wel om toestemming vragen als uw verhuurder niet akkoord gaat. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Vraag deze dan om hulp.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven