Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhuurder

Het is de taak van de verhuurder ervoor te zorgen dat de woning of kamer in goede staat verkeert. Grote reparaties moet de verhuurder betalen, zoals een kapot raam of een defecte cv-ketel. Ook komt het groot onderhoud van uw woning of kamer voor rekening van de verhuurder.

Regelmatig onderhoud voorkomt grote gebreken. Denk aan het uitvoeren van buitenschilderwerk om houtrot te voorkomen.

U moet een gebrek zo snel mogelijk melden bij uw verhuurder. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief van de Huurcommissie. Geef de verhuurder 6 weken de tijd om het gebrek te herstellen.

Zorg dat u op tijd het gebrek meldt en dit kunt aantonen. Anders bent u als huurder aansprakelijk voor de gevolgschade die onnodig is ontstaan. U moet de rekening hiervoor betalen. De verhuurder moet het gebrek wel alsnog repareren.

Huurder

U zorgt als huurder voor het dagelijks onderhoud van uw woning of kamer. Kleine reparaties waar geen grote kosten aan verbonden zijn, moet u zelf betalen. Denk aan het vervangen van de wc-bril of een kraanleertje. In het ‘Besluit kleine herstellingen’  zijn de verantwoordelijkheden van de huurder terug te lezen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de verhuurder het gebrek niet repareert?

  • Woont u in een sociale huurwoning? Vraag dan bij de Huurcommissie een huurverlaging aan zolang de verhuurder het gebrek niet verhelpt.
  • Woont u in een huurwoning in de vrije sector? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van een gerechtelijke procedure te bespreken.
  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Is de verhuurder aansprakelijk als ik schade heb door een gebrek?

  Niet altijd. De verhuurder is in ieder geval wel aansprakelijk als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de schade is een direct gevolg van het gebrek
  • u heeft het gebrek meteen na ontdekking aan de verhuurder gemeld
  • de oorzaak van het gebrek valt aan de verhuurder toe te rekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij achterstallig onderhoud.

  Kon de verhuurder het gebrek niet voorkomen? Dan is hij niet aansprakelijk voor uw schade. Bekijk of uw inboedelverzekering de schade vergoedt. Uw verhuurder moet het gebrek nog wel verhelpen.

  Bent u van mening dat uw verhuurder aansprakelijk is voor uw schade? Stuur deze dan een aangetekende brief. Hierin stelt u uw verhuurder aansprakelijk voor uw schade en vordert u schadevergoeding.

  Voorbeeld:
  Door een hevige storm ontstaat een lekkage aan het dak van uw huurwoning. Hierdoor is uw inboedel beschadigd. U meldt dit meteen bij uw verhuurder en inboedelverzekering. Uw verhuurder laat het dak herstellen. U zit vervolgens nog met de schade aan uw inboedel. De verhuurder kon deze lekkage niet voorkomen. Hij is daarom niet aansprakelijk voor uw schade. Misschien vergoedt uw inboedelverzekering wel deze schade.

  Was het gebrek vóór aanvang van de huur aanwezig? Dan gelden er andere regels. Neem voor meer informatie contact met één van onze juristen.

Terug naar boven Shape