Logo
Cookie Privacy

Hoe kan ik mijn erfgrens bepalen?

Bent u het niet eens met uw buren over de grens tussen uw stukken grond? Zoek in uw eigendomsakte en het Kadaster naar informatie over de erfgrens. En controleer of deze grens veranderde door verjaring. U kunt ook samen bij de notaris een nieuwe erfgrens afspreken.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Controleer uw eigendomsakte

Kijk bij onduidelijkheid over de erfgrens wat hierover in de eigendomsakte staat. De eigendomsakte kreeg u van de notaris toen u de grond of woning kocht. In dit document staat wat bij uw huis en uw grond hoort.

Mogelijk heeft u nog andere documenten van de notaris over de erfgrens. Bijvoorbeeld omdat u nieuwe afspraken maakte over de erfgrens. De nieuwste afspraken gelden dan.

Huurt u een woning? Vraag bij onduidelijkheid aan uw verhuurder waar de erfgrens ligt.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Vraag de officiële grenzen op bij het Kadaster

Vraag het Kadaster welke gegevens zij hebben over uw erfgrens. Het Kadaster is een organisatie die alle informatie over grond en gebouwen bijhoudt, zoals grenzen, rechten en wie eigenaar is van de grond. Alle officiële documenten die notarissen maken over grond, staan ingeschreven bij het Kadaster. 

Let op

Het Kadaster houdt niet bij of de grenzen veranderen door afspraken met uw buren of verjaring.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Controleer of de grenzen veranderden door verjaring

Gebruikt u een stuk grond al lange tijd alsof het van u is? Dan krijgt u soms door verjaring recht op die grond. U bent eigenaar door verjaring in 2 situaties:

  • U bent minimaal 10 jaar ‘te goeder trouw’. U denkt dan al 10 jaar met een goede reden dat de grond van u is. 'Te goeder trouw' is lastig te bewijzen.
  • De situatie bestaat al meer dan 20 jaar en de buren maakten meer dan 20 jaar geen bezwaar. U moet dit bewijzen.

Bestond de situatie ook al bij de vorige eigenaren? Dan tellen die jaren ook mee voor de verjaring.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Bespreek met uw buren wie eigenaar is van het stuk grond

Bespreek met uw buren waar de erfgrens ligt. Vertel elkaar waar u denkt dat de erfgrens ligt en waarom.

Wilt u samen nieuwe officiële afspraken maken over de grond? Dan moet u de notaris vragen om de afspraken in een notariële akte te zetten. De notaris laat de akte inschrijven bij het Kadaster.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Schakel buurtbemiddeling of een mediator in

Komt u er niet uit met uw buren? Vraag dan hulp van buurtbemiddeling of een mediator om met elkaar een oplossing te vinden. Schrijf de oplossing samen op. Neem contact op met een van onze juristen voor hulp bij het vinden van een mediator.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 6

Laat de rechter de erfgrens bepalen

Komt u er niet uit via buurtbemiddeling of mediation? Dan kunt u de rechter vragen de erfgrens te bepalen. De rechter kan ook beslissen dat u een vergoeding voor de schade krijgt of dat u schade moet betalen.

Neem eerst contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar een advocaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat doe ik als de boom of heg van mijn buren te dicht bij mijn erfgrens staat?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven