Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Controleer uw eigendomsakte

In uw eigendomsakte staat wat er bij uw eigendom hoort. De erfgrens kan hier in staan. Misschien heeft u een andere notariële akte met afspraken over de erfgrens.

Huurt u uw woning? Dan moet uw verhuurder ervoor zorgen dat de schutting op de erfgrens staat.

Stap 2

Controleer of er sprake is van verjaring

Er is sprake van verjaring als:

 • u minimaal 10 jaar ‘te goeder trouw’ bent; u weet dan al 10 jaar niet beter dan dat dit de feitelijke situatie is;
 • de situatie al meer dan 20 jaar bestaat.

Bestond de situatie ook al bij de vorige eigenaren? Dan tellen ook die jaren mee voor de periode van verjaring. Als de buren hiertegen 20 jaar niet hebben geprotesteerd, is er ook sprake van verjaring.

Het is lastig te bewijzen dat u 'te goeder trouw' bent.

Heeft u vragen over verjaring? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Vraag de officiële grenzen na bij het Kadaster

Bij het Kadaster kunt u de kadastrale grenzen van uw grond opvragen. Het Kadaster registreert gegevens over o.a. de ligging en de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek voor vastgoed.

Het kadaster registreert de situatie, maar de feitelijke situatie kan door onderlinge afspraken of verjaring anders zijn. Controleer daarom eerst de eigendomsakte, notariële aktes en verjaring.

Stap 4

Bespreek met uw buren wie eigenaar van het stuk grond is

Ga met uw buren het gesprek aan. Vertel waarom u denkt waar de erfgrens ligt. 

Stap 5

Schakel een mediator in

Komt u er niet uit met uw buren? Schakel dan een mediator in om samen een oplossing te vinden en deze vast te leggen. U kunt ook kiezen voor mediation via buurtbemiddeling. Ga bij uw gemeente na of dit wordt aangeboden.

De juristen van het Juridisch Loket kunnen u naar een mediator doorverwijzen.

Stap 6

Ga naar de rechter

Blijft er onduidelijkheid over de erfgrens? Dan kunt u of uw buren aan de rechter vragen om de erfgrens (opnieuw) te bepalen. De rechter kan ook een schadevergoeding toekennen aan een van de buren. Dit is wel een dure procedure. Neem daarom eerst contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken. De juristen van het Juridisch Loket kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe toon ik aan dat ik eigenaar ben?

  U bent eigenaar van een stuk grond als:

  • dit in een eigendomsakte of notariële akte is vastgelegd;
  • u het stuk grond al zo lang gebruikt, dat het door verjaring van u is.

  U kunt o.a. de volgende bewijsstukken gebruiken:

  • de eigendomsakte of notariële akte;
  • oude foto’s waarmee u verjaring bewijst;
  • verklaringen van vorige eigenaren of buurtbewoners waarmee u verjaring bewijst;
  • oude makelaarstaxaties;
  • de registratie van het kadaster, als er geen andere bewijsstukken zijn die de registratie tegenspreken.
 • Hoe kan ik met de buren nieuwe afspraken over de erfgrens vastleggen?

  U kunt dit bij de notaris vastleggen en/of de nieuwe situatie registreren bij het Kadaster. 
  Het kadaster kan de kadastrale grenzen opnieuw opmeten. Dit wordt een grensconstructie genoemd. Hiermee bepaalt het Kadaster niet opnieuw de erfgrens, maar meet de bestaande erfgrens op. Deze metingen worden vervolgens in het Kadaster opgenomen.

  Meer informatie over kadastrale grenzen vindt u op de website van het Kadaster.

 • Wat moet ik doen als ik zelf ga bouwen?

  Gaat u een schuur of garage tegen de erfgrens aan bouwen? Controleer dan vooraf waar de erfgrens van uw perceel precies loopt. Staat het gebouw er al? Dan is het veel moeilijker (en kostbaarder) om problemen met uw buren of gemeente op te lossen.

Terug naar boven Shape