Schutting niet op de erfgrens? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Controleer uw eigendomsakte

In uw eigendomsakte staat wat er bij uw eigendom hoort. De erfgrens kan hierin staan. Misschien heeft u een andere notariële akte met afspraken over de erfgrens.

Huurt u uw woning? Dan moet uw verhuurder ervoor zorgen dat de schutting op de erfgrens staat.

Stap 2

Controleer of er sprake is van verjaring

Er is sprake van verjaring als:

 • u minimaal 10 jaar ‘te goeder trouw’ bent; u weet dan al 10 jaar niet beter dan dat dit de feitelijke situatie is. 'Te goeder trouw' is lastig te bewijzen.
 • de situatie al meer dan 20 jaar bestaat

Bestond de situatie ook al bij de vorige eigenaren? Dan tellen ook die jaren mee voor de periode van verjaring. Als de buren hiertegen 20 jaar niet hebben geprotesteerd, is er ook sprake van verjaring.

Heeft u vragen over verjaring? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Vraag de officiële grenzen na bij het Kadaster

Het Kadaster registreert gegevens over o.a. de ligging en de rechten die bij de grond horen, zoals eigendom en hypotheek voor vastgoed. Bij het Kadaster kunt u dus de kadastrale grenzen van uw grond opvragen. 

Het kadaster registreert de situatie, maar de feitelijke situatie kan door onderlinge afspraken of verjaring anders zijn. Controleer daarom eerst de eigendomsakte, notariële aktes en of er sprake is van verjaring.

Stap 4

Bespreek met uw buren wie eigenaar van het stuk grond is

Ga met uw buren het gesprek aan. Vertel waarom u denkt waar de erfgrens ligt. Soms kan buurtbemiddeling u hierbij helpen.

Stap 5

Schakel een mediator in

Komt u er niet uit met uw buren? Schakel dan een mediator in om samen een oplossing te vinden en deze vast te leggen. De juristen van het Juridisch Loket kunnen u naar een mediator doorverwijzen.

Stap 6

Ga naar de rechter

Blijft er onduidelijkheid over de erfgrens? Dan kunt u of uw buren aan de rechter vragen de erfgrens (opnieuw) te bepalen. De rechter kan ook een schadevergoeding toekennen aan een van de buren.

Neem eerst contact op met een van onze juristen om uw situatie te bespreken. De juristen van het Juridisch Loket kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bewijs ik dat ik eigenaar ben?

  U bent eigenaar van een stuk grond als:

  • dit in een eigendomsakte of notariële akte is vastgelegd
  • u het stuk grond al zo lang gebruikt, dat het door verjaring van u is

  U kunt o.a. de volgende bewijsstukken gebruiken:

  • de eigendomsakte of notariële akte
  • oude foto’s waarmee u verjaring bewijst
  • verklaringen van vorige eigenaren of buurtbewoners waarmee u verjaring bewijst
  • oude makelaarstaxaties
  • de registratie van het kadaster, als er geen andere bewijsstukken zijn die de registratie tegenspreken
 • Hoe kan ik met de buren nieuwe afspraken over de erfgrens vastleggen?

  Nieuwe afspraken over de grond legt u vast bij de notaris. De notaris neemt de afspraken op in een notariële akte. U kunt de notariële akte laten inschrijven bij het Kadaster.

 • Wat moet ik doen als ik zelf ga bouwen?

  Gaat u een schuur of garage tegen de erfgrens aan bouwen? Controleer dan vooraf uw erfgrens. Het is namelijk veel moeilijker (en kostbaarder) om problemen met uw buren of gemeente op te lossen als u de schuur of garage al heeft gebouwd.

Terug naar boven Shape