Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer of er een uitzondering is

Soms mogen bomen toch binnen 2 meter van de erfgrens staan. En heggen binnen 0,5 meter. Dat is zo in deze situaties:

 • De boom of heg is niet hoger dan de schutting.
 • Uw gemeente vindt dit goed. Vraag uw gemeente naar de regels.

Verjaring

Na 20 jaar stopt uw recht om verplaatsing te eisen van een boom of heg. Dit heet verjaring.

Staat de boom of heg er al langer dan 20 jaar? En maakte u pas na 20 jaar bezwaar? Dan mogen uw buren de boom of heg laten staan. Via luchtfoto's van het Kadaster kunt u controleren hoelang de boom of heg er al staat.

Stap 2

Ga in gesprek met uw buren

Overleg met uw buren en vertel dat u last heeft van de boom of heg. Misschien willen uw buren de boom verplaatsen of verwijderen.

Staat de boom of heg naast een schutting? En heeft u alleen last van het gebrek aan uitzicht? Vraag uw buren dan of zij de boom of heg willen snoeien tot de hoogte van de schutting.

Drukt de boom of heg tegen de schutting? Vraag dan of uw buren de boom of heg willen weghalen. Uw buren moeten de kosten van het weghalen betalen.

Stap 3

Vraag hulp van een buurtbemiddelaar of mediator

Komt u er samen niet uit? Zoek dan een buurtbemiddelaar in uw buurt. Een buurtbemiddelaar kan met u en uw buren in gesprek gaan. Een voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat u hier allebei vrijwillig aan meewerkt.

Is er geen buurtbemiddelaar in uw gemeente? Kijk dan of u en uw buren samen in gesprek willen met een mediator. Een mediator is iemand die mensen professioneel helpt om samen een oplossing te vinden.

Stap 4

Stuur uw buren een brief

Komt u er niet uit via buurtbemiddeling of mediation? Stuur uw buren dan onze voorbeeldbrief verzoek om verwijderen boom of heg. Met deze brief geeft u uw buren een laatste kans de boom te verwijderen.

Stap 5

Ga naar de rechter

Laten uw buren de boom of heg toch staan? Dan kunt u naar de rechter met uw probleem. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Vraag deze dan om advies.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mijn buren klagen dat mijn boom te dicht bij de erfgrens staat. Wat kan ik doen?

  Ga eerst met uw buren in gesprek. Geven uw buren toestemming om de boom, heg of struik te laten staan? Zet de afspraken dan samen op papier.

  Ga naar de notaris en laat de afspraken opschrijven in een notariële akte. Dit is een offcieel document. De notaris kan de afspraken daarna registreren bij het Kadaster. Uw rechten zijn dan duidelijk.

  Snoeien

  Geven uw buren geen toestemming? Kijk dan of u de boom of heg kunt snoeien. Heeft de boom of heg dezelfde hoogte als de schutting? Dan kunnen uw buren meestal niet protesteren tegen de boom of heg.

  Wilt u de boom of heg snoeien of weghalen? Kijk dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U mag de boom of heg niet weghalen voordat u de vergunning heeft.

  Rechter

  Uw buren kunnen ook naar de rechter stappen. U krijgt dan een uitnodiging om naar de rechtbank te komen. Kreeg u een brief van de rechtbank? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering.

 • Welke regels gelden er voor bomen op openbare grond?

  Voor bomen en planten op openbare grond gelden geen regels over verplichte afstanden tot de erfgrens. Openbare grond is van de gemeente of Rijkswaterstaat.

  Bomen, heggen of struiken op deze grond mogen wel tegen de erfgrens aan staan. En uw eigen bomen en planten mogen ook tegen de grens met de openbare grond staan.

 • Wat kan ik doen tegen overlast van bladeren en takken?

  Staat de boom van uw buren meer dan 2 meter van de erfgrens? Dan kunt u weinig doen tegen afgevallen bladeren en afgewaaide takken. Uw buren doen dan niets fout. Dat bomen hun bladeren verliezen en dat de wind deze in uw tuin blaast, is wettelijk gezien 'overmacht'.

  Staat de boom minder dan 2 meter van de erfgrens? Dan mag u de buren vragen om een oplossing. Vraag bijvoorbeeld of ze de boom willen snoeien voordat er bladeren vallen. Willen uw buren niet meewerken? Vraag dan hulp van een buurtbemiddelaar of mediator. 

  Heeft u last van overhangende takken? Vraag uw buren dan schriftelijk om de takken weg te halen. Willen uw buren de takken niet weghalen? Dan mag u ze zelf snoeien tot de erfgrens. U mag de boom of plant daarbij niet beschadigen.  

   

Terug naar boven Shape