Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26 december en 1 januari gesloten. Excuses voor het ongemak.

De boom of heg is niet hoger dan de schutting

Staat een boom of heg binnen de ‘verboden zone’ (dus binnen 2 meter van de erfgrens voor een boom en minimaal 0,5 meter voor een heg of struik)? Dan mag dit alleen als de boom, heg of struik niet boven de erfafscheiding komt. 

Denk bij een erfafscheiding aan een schutting, hek of een stenen muur. De erfafscheiding mag achter het huis maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij er in uw gemeente andere regels gelden.

Plaatselijke regels

Uw gemeente kan bepalen dat een boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een verordening (de regels van de gemeente). U vindt deze verordening op de website of bij de balie van uw gemeente.

Mijn buren hebben geen bezwaar

Hebben uw buren er geen bezwaar tegen dat een boom of heg in de ‘verboden zone’ staat? Maak dan een afspraak met uw buren dat de boom of heg kan blijven staan.

Laat een notaris de gemaakte afspraken vastleggen in een notariële akte. U kunt daarna de notariële akte registreren bij het Kadaster.

Verjaring

Staat een boom, heg of struik meer dan 20 jaar op dezelfde plek? Dan is de verplichting om deze te verplaatsen misschien verjaard. De boom, heg of struik mag dan in de 'verboden zone' blijven staan.

U moet bewijzen dat de boom meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat. Dit kan bijvoorbeeld met gebruik van luchtfoto's van het Kadaster.

Heeft u meer dan 10 jaar geleden toestemming gekregen van uw (vorige) buren om de boom, heg of struik te laten staan? Dan bent u misschien ‘te goeder trouw’. Het recht om deze te verplaatsen is dan misschien verjaard. U moet wel kunnen bewijzen dat u ooit toestemming heeft gekregen om de boom, heg of struik te laten staan. Onduidelijkheid over uw situatie? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Bomen en beplanting op openbare grond

De regels voor verplichte afstanden tot de erfgrens gelden niet voor bomen en beplanting op openbare grond. Deze bomen, heggen of struiken zijn eigendom van de gemeente of Rijkswaterstaat en mogen dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als de boom of heg van mijn buren te dicht bij de erfgrens staat?

  • Ga eerst met uw buren in gesprek en vertel dat u last heeft van de boom of heg. Misschien dat uw buren deze dan willen verwijderen.
  • Staat de boom of heg naast een schutting? En heeft u alleen last van het uitzicht? Vraag dan aan uw buren of zij de boom of heg willen snoeien tot de hoogte van de schutting. Drukt de boom of de heg tegen de schutting? Vraag dan niet om de boom of heg te snoeien, maar vraag schriftelijk om verwijdering. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.
  • Lukt het niet om met elkaar in gesprek te gaan? Kijk dan of u hulp kunt krijgen van een buurtbemiddelaar of een mediator.
  • Laten uw buren de boom of heg dan nog steeds staan? En heeft u hier last van? Dan kunt u de situatie bij de rechter voorleggen. Wilt u weten hoe u dit kunt doen? Neem dan contact op met een van onze juristen.
 • Wat kan ik doen als mijn boom of heg te dicht bij de erfgrens staat?

  • Ga eerst met uw buren in gesprek. Geven uw buren toestemming om de boom of heg te laten staan? Vraag dan of zij dit op papier willen zetten. Krijgt u toestemming van uw buren? Dan kunt u meestal de boom of heg laten staan.
  • Geven uw buren geen toestemming? Kijk dan of u de boom of heg tot aan de schutting kunt snoeien en bespreek dit met uw buren. Heeft de boom of heg dezelfde hoogte als de schutting? Dan kunnen uw buren zich meestal niet verzetten tegen de aanwezigheid van de bomen of heggen.
  • Bent u bereid om de boom of heg te snoeien, of deze te verwijderen? Kijk dan eerst of er een omgevingsvergunning nodig is. Is er een vergunning nodig? Dan mag u de boom of heg niet verwijderen tot u de vergunning krijgt.
  • Uw buren kunnen ook naar de rechter stappen. U krijgt dan een uitnodiging om naar de rechtbank te komen. Heeft u een brief van de rechtbank ontvangen? Neem dan contact op met een van onze juristen.
  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen tegen bladoverlast?

  Als een boom meer dan 2 meter van de erfgrens staat, kunt u weinig doen tegen afgevallen bladeren en afgewaaide takken van de boom van uw buren. Uw buren doen dan niets fout. Dat bomen hun bladeren verliezen en dat de wind deze in uw tuin blaast, is wettelijk gezien overmacht.

Terug naar boven Shape