Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Officiële waarschuwing

Een officiële waarschuwing is meestal een schriftelijk bericht van uw werkgever dat u iets deed wat niet mag. Uw werkgever kan u bijvoorbeeld een officiële waarschuwing geven als u:

 • uw werk onzorgvuldig doet en steeds erge fouten maakt
 • vaak te laat komt, te lang pauze houdt of te vroeg weggaat
 • zich niet houdt aan de regels die gelden in uw bedrijf
 • zich slecht gedraagt. U scheldt bijvoorbeeld collega's of klanten uit.
 • slordig omgaat met spullen van het bedrijf

Soms staat in uw contract of bedrijfsreglement bij welke fouten u een officiële waarschuwing krijgt. Uw werkgever kan u ook eerst een mondelinge waarschuwing geven.

Een officiële waarschuwing kan grote gevolgen hebben. Daarom moet uw werkgever goed onderzoek doen voordat hij u een waarschuwing geeft. En u de kans geven uw kant van het verhaal te vertellen. Uw werkgever mag de officiële waarschuwing toevoegen aan uw personeelsdossier. 

Oneens met officiële waarschuwing

Bent u het niet eens met de officiële waarschuwing? Dan kunt u hiertegen protesteren. Volg hiervoor ons stappenplan.

Stap 1

Protesteer tegen de officiële waarschuwing

Maak schriftelijk bezwaar tegen de officiële waarschuwing. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief protesteren tegen officiële waarschuwing.

In deze brief vraagt u uw werkgever om de waarschuwing in te trekken. Vraag of uw werkgever de brief in uw personeelsdossier stopt.

Trekt uw werkgever de waarschuwing in? Vraag dan of hij de waarschuwing uit uw personeelsdossier verwijdert.

Stap 2

Ga in gesprek met uw werkgever

Krijgt u geen reactie van uw werkgever op uw brief? Of wil hij de officiële waarschuwing niet intrekken? Vraag uw werkgever dan om een gesprek.

U kunt hulp vragen van een mediator als uw werkgever dit ook wil. Bijvoorbeeld om de werksituatie te bespreken. Zo voorkomt u dat u een nieuwe officiële waarschuwing krijgt.

Zet de afspraken die u samen met uw werkgever maakt op papier. Bijvoorbeeld dat uw werkgever de officiële waarschuwing intrekt als u uw gedrag aanpast.

Stap 3

Ga naar de rechter

Komt u er met een mediator niet uit? Of wil uw werkgever niet meewerken aan een mediationtraject? Dan kunt u de rechter vragen de waarschuwing in te laten trekken en uit uw dossier te halen.

Bespreek eerst met een advocaat of het verstandig is om een zaak te starten. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen van een officiële waarschuwing?

  Verbetert u uw gedrag na een officiële waarschuwing? Dan zal uw werkgever meestal niets doen.

  Verbetert u uw gedrag niet? Dan kan uw werkgever u een tweede officiële waarschuwing geven, of u op non-actief stellen. Hij kan u uiteindelijk ook ontslaan

  Bij heel ernstige fouten kan uw werkgever u op staande voet ontslaan. Dit kan ook zonder officiële waarschuwing. 

 • Mag mijn werkgever mij een officiële waarschuwing geven als ik ziek ben?

  Ja. Uw werkgever mag u een officiële waarschuwing geven als u ziek bent. Bijvoorbeeld als u zich niet houdt aan de regels voor ziekteverzuim.

  Past u uw gedrag niet aan? Dan kan uw werkgever de betaling van uw loon uitstellen of stopzetten. Hij moet dit aangeven in de officiële waarschuwing. 

 • Krijg ik een WW-uitkering bij ontslag na een officiële waarschuwing?

  U krijgt een WW-uitkering als het niet uw eigen schuld is dat u werkloos werd. 

  Is uw ontslag uw eigen schuld? Dan krijgt u geen WW. Het maakt niet uit of u wel of niet een officiële waarschuwing kreeg van uw werkgever. 

  Beëindigingsovereenkomst

  Uw werkgever kan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Dat is een voorstel om uw contract te stoppen. U spreekt dan samen een neutrale reden af voor het ontslag. Zo is het niet uw eigen schuld dat u werkloos wordt. U heeft recht op een WW-uitkering. 

 • Wat kan ik doen als ik een mondelinge waarschuwing krijg?

  Verbeter uw gedrag als u een mondelinge waarschuwing krijgt. Zo voorkomt u dat uw werkgever u een officiële waarschuwing geeft. 

  Bent u het niet eens met de mondelinge waarschuwing? Ga dan in gesprek met uw werkgever. Leg uit wat er volgens u aan de hand is. En zoek samen een oplossing. Bijvoorbeeld verlof als u voor een ziek familielid zorgt. Zet de afspraken op papier. Dit zorgt voor duidelijkheid tussen u en uw werkgever.

  Niet schriftelijk reageren

  Protesteer niet schriftelijk tegen een mondelinge waarschuwing. Want daarmee bewijst u dat u de waarschuwing kreeg. Dit kan in uw nadeel zijn als u een arbeidsconflict krijgt met uw werkgever. 

Terug naar boven Shape