Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik moet mijn studieschuld aflossen

Haalt u binnen 10 jaar uw diploma? Dan wordt waarschijnlijk (een deel van) uw studiefinanciering omgezet in een gift. Deze gift hoeft u niet terug te betalen. Haalt u geen diploma? Dan betaalt u uw volledige studieschuld terug.

Studieschuld terugbetalen

DUO bepaalt wat u maandelijks terugbetaalt. Hoeveel u moet afbetalen is afhankelijk van:

 • de hoogte van uw studieschuld
 • de rente die u over uw studieschuld moet betalen
 • uw inkomen van 2 jaar geleden (peiljaar)

U kunt zelf uw maandbedrag berekenen op de website van DUO. U kunt ook extra aflossen.

Maandbedrag verlagen

Is het maandbedrag te hoog? Kijk dan of u een lager maandbedrag mag betalen. Ging uw inkomen de afgelopen 2 jaar omlaag? Vraag DUO dan om het maandbedrag te berekenen op basis van uw inkomen van vorig jaar of dit jaar.

Hoe lang studieschuld aflossen

Is uw studiefinanciering gestopt? Dan moet u na 2 jaar beginnen met aflossen van uw studieschuld. U betaalt dan verplicht elke maand het bedrag dat DUO voor u heeft bepaald.

U betaalt uw studieschuld binnen 15 of 35 jaar terug. De termijn Wat voor u geldt, hangt af van de regels uit het jaar dat u voor het eerst studiefinanciering kreeg.

Tijdelijk niet aflossen

U kunt met DUO afspreken dat u tijdelijk niets aflost. Dit kan maximaal 60 maanden achter elkaar of verspreid over meerdere periodes.

Als u tijdelijk niet aflost, wordt uw aflossingsperiode langer. U betaalt dan ook meer rente.

Kwijtschelding studieschuld

Lukt het echt niet om terug te betalen? Dan krijgt u soms kwijtschelding van uw studieschuld. U hoeft de rest van de schuld dan niet terug te betalen.

DUO kan uw hele studieschuld kwijtschelden:

 • als u de studieschuld niet binnen de afgesproken aflosfase kunt terugbetalen (15 of 35 jaar)
 • als u overlijdt. DUO verhaalt de studieschuld niet op erfgenamen.
 • als u om een andere (medische) reden niet kunt terugbetalen. Neem hierover contact op met DUO.

U kunt kwijtschelding krijgen van alleen uw aanvullende beurs als:

 • u het diploma niet binnen 10 jaar haalde én
 • u een laag inkomen heeft én
 • u deze kwijtschelding op tijd aanvraagt.

Vraagt u 4 jaar na het kalenderjaar waarin u voor het laatst studiefinanciering ontving, kwijtschelding aan? Dan bent u op tijd met uw aanvraag.

Ik wil een hypotheek of lening

De bank bepaalt aan de hand van uw inkomen en uitgaven of u geld kunt lenen. Onder deze uitgaven valt ook de studieschuld.

Met een studieschuld krijgt u een lagere hypotheek en kunt u minder lenen:

 • Startte uw studieschuld vóór 1 juli 2015? Dan rekent een bank 0,75% van de oorspronkelijke studieschuld als vaste last. Is uw schuld bijvoorbeeld € 10.000, dan gaat de bank ervan uit dat u minimaal € 75 per maand kwijt bent.
 • Startte uw studieschuld na 1 juli 2015? Dan rekent een bank 0,45% van de oorspronkelijke studieschuld als vaste last. Is uw schuld bijvoorbeeld € 10.000, dan gaat de bank ervan uit dat u minimaal € 45 per maand kwijt bent.

Uw studieschuld staat niet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor weet een bank of hypotheekverstrekker niet of u een studieschuld heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van uw studieschuld. Doet u dit niet, dan gaat u misschien een onverantwoorde lening aan of u verliest uw Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij gedwongen verkoop van uw woning.  

Ik moet belasting betalen

Uw studieschuld kunt u van uw vermogen aftrekken. Hierdoor betaalt u misschien minder belasting.

Is uw studieschuld hoger dan de drempel van de Belastingdienst? Dan kunt u de studieschuld van uw vermogen aftrekken. Hierdoor neemt het fiscale vermogen af en betaalt u misschien minder, of geen vermogensbelasting.

Terug naar boven Shape