Ik kan mijn studieschuld niet aflossen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil mijn maandbedrag verlagen

DUO bepaalt hoeveel u maandelijks terugbetaalt. Dit is afhankelijk van:

 • de hoogte van uw studieschuld
 • de rente die u over uw studieschuld moet betalen
 • uw inkomen van 2 jaar geleden (peiljaar)

U kunt zelf uw maandbedrag berekenen op de website van DUO.

Minder inkomen

Ging uw inkomen de afgelopen 2 jaar omlaag? Vraag DUO dan het maandbedrag te verlagen. DUO berekent uw nieuwe maandbedrag op basis van uw inkomen van vorig jaar of dit jaar.

Ik wil tijdelijk niet aflossen

U betaalt uw studieschuld binnen 15 of 35 jaar terug. Welke termijn voor u geldt, hangt af van de regels uit het jaar dat u voor het eerst studiefinanciering kreeg.

U kunt met DUO afspreken dat u tijdelijk niets aflost. Dit kan maximaal 60 maanden achter elkaar of verspreid over meerdere periodes.

Als u tijdelijk niet aflost, wordt uw aflossingsperiode langer. U betaalt dan ook meer rente.

Ik wil kwijtschelding aanvragen

Lukt het niet om uw studieschuld terug te betalen? Dan krijgt u soms kwijtschelding van uw studieschuld. U hoeft de rest van uw schuld dan niet terug te betalen. 

Kwijtschelding hele studieschuld

DUO kan uw hele studieschuld kwijtschelden:

 • als u de studieschuld niet binnen de afgesproken aflosfase kunt terugbetalen (15 of 35 jaar).
 • als u overlijdt. DUO verhaalt de studieschuld niet op erfgenamen.
 • als u om een andere (medische) reden niet kunt terugbetalen. Neem hierover contact op met DUO.

Aflossen in 15 of 35 jaar

Stopt uw studiefinanciering? Dan begint u 2 kalenderjaren later met aflossen van uw studieschuld.
U betaalt uw studieschuld binnen 15 of 35 jaar terug. Welke termijn voor u geldt, hangt af van de regels in het jaar dat u uw eerste studiefinanciering kreeg.

 • Valt u onder het oude stelsel? Dan betaalt u uw studieschuld in maximaal 15 jaar terug.
 • Valt u onder het nieuwe stelsel? Dan betaalt u uw studieschuld binnen maximaal 35 jaar terug.

Kwijtschelding aanvullende beurs

U kunt kwijtschelding krijgen van alleen uw aanvullende beurs als:

 • u het diploma niet binnen 10 jaar haalde én
 • u een laag inkomen heeft én
 • u deze kwijtschelding op tijd aanvraagt.

Vraag binnen 4 jaar na het kalenderjaar dat u studiefinanciering ontving kwijtschelding aan. Dan bent u op tijd met uw aanvraag. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Heeft mijn studieschuld gevolgen voor een hypotheek of lening?

  De bank bepaalt aan de hand van uw inkomen en uitgaven of u geld kunt lenen. Onder deze uitgaven valt ook de studieschuld.

  Met een studieschuld krijgt u een lagere hypotheek en kunt u minder lenen:

  • Startte u met terugbetalen van uw studieschuld vóór 1 juli 2015? Dan rekent een bank 0,75 % van de oorspronkelijke studieschuld als vaste last. Is uw schuld bijvoorbeeld € 10.000, dan gaat de bank ervan uit dat u € 75 per maand moet aflossen.
  • Startte u met terugbetalen van uw studieschuld na 1 juli 2015? Dan rekent een bank 0,45 % van de oorspronkelijke studieschuld als vaste last. Is uw schuld bijvoorbeeld € 10.000, dan gaat de bank ervan uit dat u € 45 per maand moet aflossen.

  Uw studieschuld staat niet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor weet een bank of hypotheekverstrekker niet of u een studieschuld heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van uw studieschuld. Doet u dit niet, dan gaat u misschien een onverantwoorde lening aan of u verliest uw Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bij gedwongen verkoop van uw woning.

 • Heeft mijn studieschuld gevolgen voor de belasting die ik betaal?

  Uw studieschuld kunt u van uw vermogen aftrekken. Hierdoor betaalt u misschien minder belasting.

  Is uw studieschuld hoger dan de drempel van de Belastingdienst? Dan kunt u de studieschuld van uw vermogen aftrekken. Hierdoor neemt uw fiscale vermogen af en betaalt u misschien minder of geen vermogensbelasting.

Terug naar boven Shape