Wordt mijn energie afgesloten als ik een betalingsachterstand heb?

Een betalingsachterstand kan voor een energieleverancier reden zijn om uw energiecontract te beëindigen. Dit kan niet zomaar, want een beëindiging van het contract heeft voor u grote gevolgen.

Uw energieleverancier mag een energiecontract beëindigen als er een betalingsachterstand is. Voordat het contract wordt beëindigd, moet uw energieleverancier wel met u in contact treden om te kijken of er betalingsafspraken kunnen worden gemaakt. Ook moet een energieleverancier u wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening voordat er tot beëindiging wordt over gegaan.

Beëindiging van een energiecontract heeft voor u grote gevolgen. Uw netbeheerder mag over gaan tot afsluiting van de energielevering. Uw energieleverancier mag dit dus niet zelf doen. Dreigt er een afsluiting, omdat uw contract met uw energieleverancier is beëindigd? Meldt u dan zo snel mogelijk als klant aan bij een nieuwe energieleverancier om de afsluiting te voorkomen.

Is uw contract wegens een betalingsachterstand beëindigd? Dan mag uw nieuwe energieleverancier een waarborgsom van u vragen. De hoogte van waarborgsom verschilt per energieleverancier, dus vraag hier naar bij de aanmelding.

Meer informatie over dit onderwerp

  • Mag ik in de winter worden afgesloten?

    Ja, ook in de winterperiode mag de energie worden afgesloten. Dit staat vermeld in het afsluitbeleid waar energiebedrijven zich aan moeten houden.

    Als u de energieleverancier kunt laten zien dat u zich heeft aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject of dat de betalingsachterstand wordt meegenomen in een bestaand schuldhulpverleningstraject, dan mag er niet in de winterperiode worden afgesloten. Dit is anders dan in de rest van het jaar. De winterperiode loopt van 1 oktober tot 1 april.

  • Ik heb energie nodig vanwege mijn medische situatie. Mag ik worden afgesloten?

    Als de afsluiting van energie grote gevolgen heeft voor uw gezondheid moet u dit aantonen met een medische verklaring. Kunt u aan de energieleverancier of aan de netbeheerder een verklaring laten zien? In dit geval mag u niet zomaar worden afgesloten.