Overslaan en naar de inhoud gaan

Smartengeld eisen

Smartengeld is een vergoeding voor uw immateriële schade. De bedoeling van smartengeld is om het leed dat u is aangedaan te verzachten.

U kunt smartengeld eisen als:

 • Iemand u lichamelijk letsel heeft toegebracht;
 • U geestelijk letsel heeft opgelopen door toedoen van een ander;
 • Iemand uw eer of goede naam heeft aangetast.

Naast smartengeld heeft u ook recht op vergoeding van uw overige (letsel)schade. Bijvoorbeeld kosten voor medische behandeling of inkomensverlies.

Hoe krijg ik smartengeld?

Neem de volgende stappen om uw schade vergoed te krijgen: 

 1. Spreek de dader of veroorzaker van uw letsel aan op betaling van smartengeld en uw overige schade. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijkstellen onrechtmatige daad (doc, 28 kB).
 2. Wacht de reactie van de dader af. Heeft de dader een aansprakelijkheidsverzekering? Dan handelt de verzekering uw claim af. Meestal onderhandelt de verzekering met u over de hoogte van het smartengeld.
 3. Wordt de dader strafrechtelijk vervolgd? Bekijk dan of u uw schadeclaim kunt voorleggen aan de strafrechter. Dit noemt men 'voegen' in de strafprocedure.
 4. Leg uw zaak voor aan de civiele rechter als voegen in de strafprocedure niet mogelijk is. Kijk voor meer informatie over de letselschadeprocedure bij de rechter op de website van de rechtspraak.

Het is vaak lastig om de hoogte van smartengeld vast te stellen. De procedures duren lang en zijn ingewikkeld. Overweeg daarom om hulp in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat. Neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie of een verwijzing naar een advocaat.

Stuur een aangetekende brief Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

  Smartengeld is een onderdeel van letselschade en is een aparte vergoeding voor uw verdriet en pijn.

  Letselschade bestaat uit smartengeld, en daarnaast bijvoorbeeld ook uit vergoeding van inkomensverlies, en extra kosten voor bijvoorbeeld medische behandeling en rechtsbijstand.

 • Hoe wordt de hoogte van smartengeld vastgesteld?

  Het is niet gemakkelijk om de hoogte van smartengeld vast te stellen.

  Punten die bij de vaststelling een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Het soort letsel dat u hebt opgelopen en de ernst ervan;
  • Hoeveel pijn u hebt geleden en in de toekomst nog zult hebben; 
  • De duur van uw herstel;
  • Of u blijvende beperkingen of zichtbare gevolgen (bijvoorbeeld littekens) van het letsel heeft en hoeveel invloed dit heeft op uw werk, studie, relaties en hobby’s;
  • Uw leeftijd.

  De hoogte van het smartengeld wordt uiteindelijk bepaald door de situatie van het slachtoffer te vergelijken met eerdere, vergelijkbare zaken. Hierbij gebruiken advocaten en rechters vaak de Smartengeldgids. Daarin staan uitspraken van rechters in zaken waarin smartengeld is toegewezen.

 • Kan een nabestaande smartengeld krijgen?

  Nee, alleen het slachtoffer zèlf heeft recht op smartengeld. Overlijdt uw partner of kind door bijvoorbeeld een misdrijf of een verkeersongeval? Dan is er wettelijk gezien geen aanspraak op smartengeld. Misschien kunt u wel een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor een uitkering op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

  Nabestaanden krijgen soms wel vergoeding voor overlijdensschade of shockschade.

  Onder overlijdensschade vallen de kosten van de uitvaart van de overledene en schade door het wegvallen van het inkomen van het slachtoffer.

  Heeft u ernstig psychisch letsel doordat u getuige was van een ernstig ongeval of misdrijf? Of doordat u direct in aanraking kwam met de gruwelijke gevolgen ervan? Dat valt onder shockschade. Soms krijgt u hiervoor een schadevergoeding. Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape