Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Geblokkeerde bankrekening

Als de bank uw rekening blokkeert, kunt u niet meer bij uw geld. En anderen kunnen geen geld aan u overmaken. U krijgt hierover een brief van de bank.

In deze brief staat ook welke andere gevolgen er voor u zijn. Bijvoorbeeld dat u geen klant meer mag zijn van deze bank. Of dat uw naam in het verwijsregister komt. En dat de bank bij de politie meldt dat u fraude heeft gepleegd. Bankfraude is strafbaar.

Fout van de bank

Soms maakt de bank een fout. Bijvoorbeeld als u een groot bedrag overmaakt naar familie in het buitenland. De bank kan dan denken dat u fraude pleegt, terwijl dat niet zo is.

Kom snel in actie

Denkt u dat de bank een fout heeft gemaakt? Of dat u slachtoffer bent van bankfraude? Kom dan snel in actie. Kijk hiervoor naar het stappenplan. Fraudeerde u wel? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Stap 1

Controleer of u slachtoffer bent van bankfraude

Zegt uw bank in een brief dat uw rekening is geblokkeerd door fraude? En weet u daar niets van? Controleer dan of u slachtoffer bent van fraude. Is er geen fraude, maar maakte de bank een fout? Ga dan meteen door naar stap 2.

U bent slachtoffer van bankfraude als u te maken had met ‘bankspoofing’, ‘phishing’ of als u bent gebruikt als 'geldezel'.

Bank spoofing

Bij bank spoofing neemt een crimineel contact met u op. Meestal via de telefoon. De crimineel doet alsof hij een medewerker van uw bank is. En hij zegt bijvoorbeeld:

 • dat er iets verdachts gebeurt met uw bankrekening. En dat u voor de veiligheid geld moet overmaken naar een andere rekening.
 • dat u een nieuwe bankpas nodig heeft. Er komt iemand naar uw huis om uw pinpas op te halen. Deze persoon vraagt ook uw pincode in te spreken of mee te geven.

Kreeg u zo’n telefoontje? En maakte u geld over naar een andere rekening of gaf u uw pinpas en pincode mee? Dan bent u slachtoffer van bankfraude.

Phishing

Bij phishing lijkt het of u een bericht krijgt van uw bank via e-mail, sms of whatsapp. U krijgt bijvoorbeeld:

 • een bericht waarin staat dat de bank uw rekening blokkeerde. En een link waarmee u uw rekening weer kunt openen.
 • een link om een nieuwe pinpas aan te vragen

Klikte u op zo’n link en voerde u geheime gegevens in, zoals uw pincode en inloggegevens? Dan had de crimineel toegang tot uw bank. En kon hij uw bankrekening gebruiken voor fraude. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.

Soms licht dezelfde crimineel u 2 keer op. Eerst via e-mail, sms of whatsapp en dan via de telefoon.

Gebruikt als geldezel

Een crimineel kan u als geldezel gebruiken door u een voorstel te doen. De crimineel vertelt bijvoorbeeld dat hij net in Nederland woont en nog geen bankrekening heeft.

Hij vraagt of hij een groot geldbedrag op uw bankrekening mag zetten. U laat het geld tijdelijk op uw rekening staan. Daarna moet u het geld overmaken naar een andere rekening, vaak een rekening in het buitenland. U mag een deel van het geld houden als vergoeding. Ook dit is bankfraude.

De bank verwacht dat u voorzichtig omgaat met uw bankrekening en uw gegevens. Die gegevens mag u niet delen met mensen die u niet goed kent. Het is niet de bedoeling dat u uw bankrekening gebruikt om anderen te helpen met fraude. U bent dan meestal zelf ook strafbaar en schuldig aan fraude.

Stap 2

Verzamel bewijs

Verzamel zoveel mogelijk bewijs waaruit blijkt dat u slachtoffer bent van bankfraude. Of bewijs waarmee u laat zien dat de bank een fout maakte.

U bent slachtoffer van bankfraude

Bij bewijs voor bankfraude kunt u denken aan:

 • e-mails of berichten die u kreeg
 • een foto of schermafdruk van het telefoonnummer van de crimineel die u belde
 • verhalen van mensen die hebben gezien wat er is gebeurd

Uw bank maakte een fout, er was geen fraude

Verdenkt de bank u van fraude door een bedrag dat u op uw rekening kreeg? Of geld dat u overmaakte naar een ander? Leg dan uit dat u een goede reden had voor de betaling en dat er geen fraude is.

Verzamel bewijs zoals:

 • e-mails of appjes tussen u en de persoon aan wie u geld overmaakte. In de berichten moet staan waarom u hem betaalde. Heeft u zulke berichten niet? Schrijf dan alsnog allebei op wat er aan de hand was en waar het geld voor was.
 • e-mails of appjes tussen u en de persoon die geld aan u overmaakte. In de berichten moet staan waarom hij u betaalde. Heeft u zulke berichten niet? Schrijf dan alsnog allebei op wat er aan de hand was en waar het geld voor was.
Stap 3

Doe aangifte bij de politie

Bankfraude is strafbaar. Bent u slachtoffer van bankfraude? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie de dader vindt, kunt u mogelijk schadevergoeding krijgen door naar de rechter te gaan.

Als u aangifte doet van bankfraude, geeft de politie uw gegevens door aan Slachtofferhulp Nederland. Een medewerker neemt daarna contact met u op. Deze medewerker kan u helpen bij het verwerken van wat er is gebeurd. En bij het aanvragen van schadevergoeding.

Meld uw verhaal ook bij de fraudehelpdesk. De fraudehelpdesk kan ervoor zorgen dat er geen nieuwe slachtoffers van bankfraude bijkomen. Ook kan de fraudehelpdesk u advies geven.

Stap 4

Neem contact op met uw bank en maak bezwaar via een brief

Bel eerst met uw bank en vraag naar de veiligheidsmedewerker. Bespreek met de veiligheidsmedewerker wat er is gebeurd. Snel contact opnemen kan zorgen voor een snellere oplossing.

Stuur daarna onze voorbeeldbrief bezwaar blokkeren bankrekening door fraude naar het hoofdkantoor van uw bank. In deze brief protesteert u tegen het blokkeren van uw rekening. Stuur uw bewijzen mee. En ook een kopie van uw aangifte bij de politie en uw melding bij de fraudehelpdesk.

Kunt u de bank ervan overtuigen dat u slachtoffer bent van bankfraude? Of dat de bank een fout maakte? Dan krijgt u weer toegang tot al uw bankzaken.

Stap 5

Ga naar de geschillencommissie

Vindt de bank dat er fraude is door uw schuld en blijft uw rekening geblokkeerd? Dan kunt u naar de geschillencommissie. Een advocaat kan u daarbij helpen.

Het kan een tijdje duren voordat u een uitspraak heeft van de geschillencommissie. U kunt ondertussen een basisbankrekening aanvragen.

De geschillencommissie probeert eerst een oplossing te vinden via bemiddeling. Bij bemiddeling heeft u een gesprek met de bank en de geschillencommissie. Het doel is om een oplossing te vinden waar u het allebei mee eens bent.

Lukt dat niet? Dan behandelt de geschillencommissie uw klacht, en beslist wie gelijk heeft. Als u gelijk krijgt, moet de bank uw rekening weer openen. Krijgt u geen gelijk, dan blijft uw rekening geblokkeerd en kunnen er meer gevolgen zijn.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen van bankfraude?

  Als u schuldig bent aan fraude mag de bank:

  • uw bankrekening blokkeren
  • het contract met u opzeggen
  • uw gegevens in het ‘intern incidentenregister’ zetten
  • uw gegevens in het ‘extern verwijzingsregister’ zetten
  • aangifte doen bij de politie

  Bankrekening blokkeren

  Blokkeert de bank uw rekening? Dan kunt u de rekening niet meer gebruiken. U kunt geen geld meer pinnen, geen betalingen doen en geen geld op uw rekening ontvangen.

  Staat er nog geld op uw rekening? Dan kunt u uw bank vragen het bedrag over te maken naar een ander rekeningnummer, bijvoorbeeld van een familielid. De bank hoeft hier niet mee akkoord te gaan.

  Contract opzeggen

  Als de bank het contract met u opzegt, heeft u geen bankrekening meer bij deze bank. Heeft u ook een verzekering of hypotheek via de bank? Dan stoppen die ook.

  Intern incidentenregister

  Bij fraude kan de bank uw gegevens in een intern incidentenregister zetten. Dit is een soort ‘zwarte lijst’ die ervoor zorgt dat u 8 jaar lang niet terecht kunt bij uw bank. Voor jongeren tot 16 jaar is deze periode korter. Alleen medewerkers van uw eigen bank kunnen in het register kijken.

  Extern verwijzingsregister

  Vindt de bank dat de fraude heel ernstig is? Dan komen uw gegevens ook in het externe verwijzigingsregister voor een periode van 8 jaar. Dit is een soort zwarte lijst waar ook andere banken op kunnen kijken.

  Wilt u bij een andere bank een bankrekening openen? Of een hypotheek of verzekering aanvragen? Dan mag die bank dit weigeren als u in het externe register staat. U kunt dan wel een basisbankrekening aanvragen.

  Aangifte doen bij de politie

  De bank kan de fraude melden bij de politie. Mogelijk roept de politie u op voor verhoor en start de politie een strafproces. Als de rechter oordeelt dat u schuldig bent, krijgt u een strafblad. En moet u mogelijk schade betalen aan het slachtoffer van de bankfraude.

 • Hoe kom ik aan een nieuwe bankrekening?

  Als uw rekening geblokkeerd is, kunt u een basisbankrekening aanvragen. Dat is een bankrekening waar iedere volwassene in Nederland recht op heeft. U kunt deze rekening openen als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Of een postadres bij een officiële hulporganisatie of de overheid.
  • een geldig identiteitsbewijs heeft

  Niet weigeren

  Als uw bank uw rekening blokkeert door fraude, komen uw gegevens meestal in het externe verwijzingsregister. Dit is een soort ‘zwarte lijst’. Andere banken mogen dan weigeren een bankrekening voor u te openen. De basisbankrekening mag u niet weigeren.

 • Wat kan ik doen als ik bankfraude vermoed?

  Kom meteen in actie als u denkt dat u slachtoffer bent van bankfraude:

  • bel uw bank en blokkeer uw bankrekening, pinpas en creditcard
  • verzamel bewijs
  • doe aangifte bij de politie
  • maak een melding bij de Fraudehelpdesk
 • Mag de bank mijn rekening bekijken en blokkeren?

  Ja. Als de bank denkt dat er fraude is, mag de bank uw rekening bekijken en blokkeren. Want de bank is verplicht om fraude te voorkomen en op te sporen. De bank mag u ook om informatie vragen.

  Vraagt de bank u om informatie over uw af- en bijschrijvingen? Dan hoeft u geen antwoord te geven. Maar het kan wel verstandig zijn om dit te doen. De bank kan namelijk beslissen dat u geen klant meer mag zijn als u niet antwoordt.

Terug naar boven Shape