Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Zaken om te regelen

Alimentatie bij scheiding

Kinderalimentatie

Als u samen kinderen heeft, moet u de kosten voor de kinderen samen betalen. Ook als u gescheiden bent. Kinderalimentatie is een bedrag voor de verzorging van de kinderen. Dit betaalt een van de ex-partners aan de ander, of aan het kind zelf als het ouder is dan 18 jaar. Het verschilt per situatie om hoeveel geld het gaat.

Partneralimentatie

Heeft een van de ex-partners na de scheiding niet genoeg geld om van te leven? Dan moet de ander soms meebetalen. Dit heet partneralimentatie. U kunt recht hebben op partneralimentatie als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Toeslagen en belastingen

Toeslagen

U kunt geld van de Belastingdienst krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld uw huur of zorgverzekering. Dat heet een toeslag. U kunt recht hebben op:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kinderopvangtoeslag
  • kindgebonden budget

Krijgt u een toeslag van de Belastingdienst? Dan kan dit bedrag veranderen als u gaat scheiden. Daarom moet u altijd uw scheiding doorgeven aan de Belastingdienst.

Heeft u nog geen toeslag? Kijk op de website van de Belastingdienst of u een toeslag kunt krijgen na de scheiding.

Belastingen

Bekijk ook wat uw scheiding betekent voor uw belastingzaken. Misschien verandert uw voorlopige aanslag. Of moet u kiezen of u samen of apart belastingaangifte doet.

Bijstand, AOW of uitkering

Bijstand en toeslag van UWV

Heeft u geen werk? Of heeft u niet genoeg geld om uzelf of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u misschien bijstand krijgen.

Bent u nog niet gescheiden maar wilt u wel een bijstandsuitkering aanvragen? Dan is het belangrijk dat u kunt laten zien dat u gaat scheiden. Dit kan bijvoorbeeld met uw echtscheidingsverzoek. Of met een bewijs dat u met een advocaat of mediator uw scheiding regelt.

Krijgt u een bijstandsuitkering of een toeslag van UWV? Dan kan het bedrag veranderen als u gaat scheiden. Geef uw scheiding altijd door aan uw gemeente of UWV.

AOW

Krijgt u AOW? Dan verandert het bedrag als u gaat scheiden. Per persoon krijgt u meer AOW. Het verandert ook als u niet getrouwd bent maar samenwoont en dan uit elkaar gaat. Dit moet u zelf doorgeven aan de SVB.

Andere uitkeringen

De meeste uitkeringen veranderen niet als u gaat scheiden. Geef uw nieuwe situatie wel altijd door aan de organisatie die de uitkering voor u regelt. En vraag of er iets voor u verandert.

Pensioen

Bouwde u pensioen op tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft u recht op elkaars pensioen na de scheiding. Behalve als u dit anders heeft afgesproken.

U kunt ook bij uw scheiding andere afspraken maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen.

Verzekeringen en bankzaken

Verzekeringen

Kijk na welke verzekeringen u samen heeft en geef veranderingen door aan de verzekeraar. Denk aan de:

  • zorgverzekering
  • inboedelverzekering
  • reisverzekering
  • schadeverzekering
  • levensverzekering
  • uitvaartverzekering

Kijk ook of uw verzekering nog past bij uw nieuwe situatie.

Bankzaken

Bekijk de bankrekeningen die u samen hebt, zoals een en-/of-rekening. Haal eerst het geld van deze rekeningen, en verdeel wat van u samen is. Daarna kunt u aan de bank doorgeven dat u de rekening wilt stoppen.

Verander van deze rekeningen ook de inloggegevens voor mobiel en online bankieren. Zo weet u zeker dat u als enige bij uw rekeningen kunt.

Koophuis en hypotheek

Heeft u samen een huis en een hypotheek? Dan moet u samen beslissen wat u met de koopwoning doet. Bijvoorbeeld of een van u er blijft wonen of dat u de woning verkoopt.

Als een van u in de woning blijft, moet u de hypotheek misschien ook laten aanpassen. Vraag aan de bank of verzekering waar uw hypotheek loopt, naar de mogelijkheden.

Schulden scheiding

Maakte u samen schulden of sloot u samen een lening af? Dan blijft u vaak ook na de scheiding 'hoofdelijk aansprakelijk'. Dit betekent dat het bedrijf of de persoon bij wie u de schuld heeft, het hele bedrag bij u kan terugvragen. Of bij uw ex-partner. U kunt bij uw ex-partner een deel terugvragen, als u de hele lening heeft betaald.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan geldt dit vaak ook als u of uw partner alléén schulden maakte. Dan zijn alle schulden van u en uw partner samen.

Hulp bij terugbetalen van schulden

Maakte u schulden en kunt u deze niet terugbetalen? Vraag dan hulp bij uw gemeente voor het oplossen van uw schulden.

Terug naar boven Shape