Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik blijf in de koopwoning wonen

Uitkopen

Wilt u na de scheiding in het koophuis blijven en is uw partner het daarmee eens? Dan zult u hem of haar moeten uitkopen. Daarvoor moet u weten wat het huis op dat moment waard is. U kunt het laten taxeren, of afspreken dat u uitgaat van de meest recente WOZ-waarde, eventueel met een correctie voor actuele marktontwikkelingen. Bij echtscheiding verdeelt u zowel de bezittingen als de schulden. U moet dus eerst de hypotheekschuld aftrekken van de getaxeerde waarde. De helft van wat daarvan overblijft, moet u aan uw partner betalen.

Nieuwe hypotheek

U moet ook in staat zijn om verder de hypotheeklasten alleen te dragen. Er moet namelijk een nieuwe hypotheek komen, nu alleen op uw naam. Zeker tegenwoordig kan het moeilijk zijn om daarvoor een hypotheekverstrekker te vinden.

Ik ga hem verhuren

Recht op uw aandeel in het huis

Verlaat u de woning, of heeft u deze al verlaten, dan houdt u recht op uw aandeel in het huis.

De hypotheek

U blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklasten. Daar heeft u destijds ook voor getekend. Hierover kunt u afspraken maken met uw (ex)partner. Bijvoorbeeld dat degene die in het huis blijft wat meer betaalt. De andere partner heeft er immers geen woongenot meer van en moet kosten maken voor een nieuw onderdak. De hypotheekverstrekker staat echter buiten die afspraken die u onderling maakt. Tegenover de hypotheekverstrekker blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk.

Als u er samen niet uitkomt

Lukt het u niet om samen afspraken te maken, dan beslist de rechter in het echtscheidingsvonnis over de definitieve verdeling en uw onderlinge verplichtingen. Kan het niet zolang wachten, probeer dan mediation (samen praten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar). U kunt ook via uw advocaat een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.

We kunnen beiden de koopwoning niet betalen

Koopwoning verkopen

Kunt of wilt u geen van beiden de woonlasten in uw eentje opbrengen? Dan zal het huis verkocht moeten worden. Met de opbrengst wordt eerst de hypotheek afgelost. Van het restant krijgt u ieder de helft. Is er na verkoop nog een restschuld? Dan bent u daarvoor allebei hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de bank kan kiezen wie hij aanspreekt om het hele bedrag te betalen. Degene die alles heeft betaald, kan wel bij de ander zijn deel terugvorderen.

Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u de hypotheek afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan dekt deze eventuele tekorten. Het garantiefonds kan de kosten later op u en uw (ex)partner verhalen.

We kunnen geen afspraken met elkaar maken

Mediation

Lukt het u niet om samen tot afspraken te komen over de verdeling van de gemeenschappelijke koopwoning? Probeer dan eerst mediation.

Advocaat inschakelen

Komt u met mediation niet tot een oplossing, dan zult u naar de rechter moeten gaan. Op verzoek van uw advocaat of de advocaat van uw partner bepaalt de rechter wie van u tweeën moet meewerken aan verkoop of overdracht van het koophuis.

Er zijn huwelijkse / partnerschap voorwaarden

Het huis is van degene op wiens naam het huis staat

Bent u of was u getrouwd op huwelijkse voorwaarden of heeft u of had u een geregistreerd partnerschap op partnerschapsvoorwaarden? Dan behoudt degene op wiens naam het huis staat de woning en kan deze er dus blijven wonen. De andere partner kan er in de regel geen aanspraak op maken. Wel heeft de rechter bepaald dat u recht heeft op de helft van de overwaarde van het huis die is opgebouwd tijdens het huwelijk.

Natuurlijk kunt u samen in overleg andere afspraken maken in het kader van de definitieve echtscheidingsregeling. De eigenaar kan de andere partner in het huis laten wonen, bijvoorbeeld omdat deze grotendeels voor de kinderen zorgt. Het kan dan redelijk zijn dat hij of zij minder alimentatie ontvangt.

Advocaat inschakelen

Wanneer er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt, is het altijd verstandig om bij de echtscheiding deze voorwaarden goed te bespreken met uw advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
  • Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

    Huwelijkse voorwaarden worden opgenomen in een akte bij de notaris. Dit is een overeenkomst waarbij echtgenoten de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk anders regelen dan de standaard wettelijke regeling. Dit komt erop neer dat niet alle goederen (spullen) en schulden van beide echtgenoten zijn.

    Ook tijdens het huwelijk kunnen huwelijkse voorwaarden worden gesloten, maar dan is er toestemming van de rechtbank nodig. De echtgenoten moeten dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank en de notariële akte hierbij doen. De notariële akte mag niet ouder zijn dan drie maanden. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.

Terug naar boven Shape