Echtscheiding en koopwoning: uw situatie | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Stel vast wie eigenaar is

Meestal is de koper de eigenaar van de woning. Bij trouwen of geregistreerd partnerschap kan dit veranderen.

Gemeenschap van goederen

U bent allebei voor de helft eigenaar van de koopwoning. Heeft u ook een hypotheek? Dan bent u allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklasten. Dit betekent dat de bank de hypotheekschuld bij u allebei kan opeisen.

Beperkte gemeenschap van goederen

U bent allebei voor de helft eigenaar als u:

 • de woning samen kocht vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • de woning koopt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Is het huis niet van u samen? Dan is degene op wiens naam het huis staat, eigenaar. Deze persoon kan er dus blijven wonen. De andere partner heeft officieel niet het recht om te blijven wonen.

Natuurlijk kunt u samen in overleg andere afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant. De eigenaar kan de andere partner in het huis laten wonen, bijvoorbeeld omdat deze de meeste tijd voor de kinderen zorgt. Het kan dan redelijk zijn dat hij of zij minder alimentatie ontvangt.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Degene op wiens naam het huis staat, is eigenaar van de woning. Deze mag er dus blijven wonen. De andere partner heeft er officieel geen recht op.

Natuurlijk kunt u samen in overleg andere afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant. De eigenaar kan de andere partner in het huis laten wonen, bijvoorbeeld omdat deze de meeste tijd voor de kinderen zorgt. Het kan dan redelijk zijn dat hij of zij minder alimentatie ontvangt.

Stap 2

Maak onderling afspraken

Bent u beiden eigenaar van de woning? Dan moet de woning verdeeld worden. Probeer hier samen afspraken over te maken.

Eén van ons blijft in de koopwoning wonen

Bent u het er beiden over eens wie er in de koopwoning blijft wonen? Dan moet de persoon die blijft de hypotheek alleen kunnen betalen. De woning en de hypotheek moeten namelijk op naam komen van de persoon die blijft.

De hypotheekverstrekker moet hiermee akkoord gaan. Gaat deze niet akkoord? Dan moet u op zoek gaan naar een hypotheekverstrekker die wel akkoord gaat. Kunt u geen hypotheekverstrekker vinden? Dan zal het huis verkocht moeten worden.

Gaat de hypotheekverstrekker akkoord? Dan moet u misschien geld verrekenen met uw ex-partner:

 • Is de woning meer waard dan de hypotheek? Dan heeft de woning overwaarde. De blijvende partner koopt de vertrekkende partner uit.
 • Is de woning minder waard? Dan heeft de woning onderwaarde. De vertrekkende partner betaalt de blijvende partner de helft van de restschuld.

U kunt hier met uw ex-partner andere afspraken over maken in het echtscheidingsconvenant.

We kunnen allebei de koopwoning niet betalen

Kunt of wilt u geen van beiden de woonlasten in uw eentje opbrengen? Dan zal het huis verkocht moeten worden. Met de opbrengst wordt eerst de hypotheek afgelost. Van de rest van het geld krijgt u ieder de helft.

Is er na verkoop nog een restschuld? Dan bent u daarvoor allebei hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de bank kan kiezen wie van u het hele bedrag betaalt. Degene die alles betaalt, kan wel bij de ander zijn deel terugvorderen.

Heeft u de hypotheek afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan dekt deze eventuele tekorten. U heeft dan een schuld bij de NHG. De NHG kan u kwijtschelding voor deze schuld verlenen, maar dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Kunt of wilt u het huis niet verkopen? Dan kunt u met uw partner afspreken wie (tijdelijk) in het huis gaat wonen en de hypotheeklasten op zich neemt. Het kan redelijk zijn dat de partner die in het huis blijft wonen de lasten betaalt, omdat deze ook het woongenot heeft. De hypotheekverstrekker heeft niets te maken met deze afspraken. Voor de hypotheekverstrekker blijft u beiden hoofdelijk aansprakelijk.

Stap 3

Mediation

Lukt het u niet om samen afspraken te maken over de koopwoning? Dan kunt u een mediator inschakelen. Dit is een onafhankelijk, professionele bemiddelaar die helpt om goede afspraken te maken.

Stap 4

Advocaat

Kunt u geen afspraken maken over de koopwoning? Dan kunt u een advocaat inschakelen. Uw advocaat onderhandelt dan met de advocaat van uw ex-partner.

De advocaat vertegenwoordigt u ook bij de rechter. De rechter luistert naar beide partijen en doet daarna uitspraak. In dit geval heeft u allebei advocaatkosten. Ook kan het langer duren voordat de rechter uitspraak kan doen.

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat. Neem daarvoor contact met ons op.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe weet ik of ik huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heb?

  Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden spreekt u samen met uw echtgenoot of geregistreerde partner de verdeling af van uw bezittingen en schulden. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat niets of juist alles van u samen is. Deze kunt u vóór of tijdens het huwelijk maken of wijzigen.

  Als er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn, dan moet u hiervan een akte hebben van de notaris. Anders zijn de voorwaarden niet geldig.

 • Wanneer zit er overwaarde op het huis?

  Zit er een hypotheek op de koopwoning? Dan moet deze bij verkoop van de woning eerst afgelost worden. U trekt de hypotheekschuld van de verkoopprijs af. Het bedrag dat overblijft, is de overwaarde. Is de koopwoning van u samen? Dan heeft u allebei recht op de helft van de overwaarde.

  Neemt een van u de koopwoning over? Dan moet deze persoon de andere partner uitkopen bij overwaarde. Daarvoor moet u weten wat het huis op dat moment waard is.

  U kunt het huis laten taxeren, of afspreken dat u hiervoor de recente WOZ-waarde gebruikt. U trekt de hypotheekschuld af van de getaxeerde waarde. De helft van wat daarvan overblijft, moet de vertrekkende partner aan de blijvende partner betalen. Op deze manier uitkopen is niet verplicht. U kunt hier samen andere afspraken over maken in het echtscheidingsconvenant.

   

Terug naar boven Shape