Wat kan ik doen bij een onterechte overname door een andere energieleverancier?

Komt u erachter dat u bent overgenomen door een energieleverancier, terwijl u hier geen toestemming voor heeft gegeven? Dan is er sprake van een onterechte overname. Er wordt ook wel gesproken over een ‘onterechte switch’.

Wilt u de onterechte overname ongedaan maken, volg dan het stappenplan.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Stuur de nieuwe energieleverancier een brief

Vermeld in de brief dat u geen toestemming heeft gegeven om te worden overgenomen en dat er geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief van Consuwijzer gebruiken.

Stap 2. Stuur uw oude energieleverancier een brief

Vermeld in de brief dat er sprake is van een onterechte overname door een andere energieleverancier. Geef aan dat u uw oude energiecontract wenst voor te zetten.

Stap 3. Stap naar De Geschillencommissie

Als de nieuwe energieleverancier niet in gaat op uw verzoek om de onterechte overname te stoppen, dan kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie.

 

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Energie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.