Wordt mijn energie afgesloten als ik een betalingsachterstand heb?

Ja, dit kan. Uw energieleverancier mag een energiecontract beëindigen als er een betalingsachterstand is. Voordat het contract wordt beëindigd, moet uw energieleverancier wel met u in contact treden om te kijken of er betalingsafspraken kunnen worden gemaakt. Ook moet een energieleverancier u wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening voordat er tot beëindiging wordt over gegaan.

Beëindiging van een energiecontract kan voor u grote gevolgen hebben. Heeft u geen energieleverancier meer door de beëindiging? Dan mag uw netbeheerder over gaan tot afsluiting van de energielevering. Uw energieleverancier mag dit dus niet zelf doen. Dreigt er een afsluiting, omdat uw contract met uw energieleverancier is beëindigd? Meldt u dan zo snel mogelijk als klant aan bij een nieuwe energieleverancier om de afsluiting te voorkomen.

Is uw contract wegens een betalingsachterstand beëindigd? Dan mag uw nieuwe energieleverancier een waarborgsom van u vragen. De hoogte van waarborgsom verschilt per energieleverancier, dus vraag hier naar bij de aanmelding.

Veelgestelde vragen

 • Mag ik in de winter worden afgesloten?

  Ja, ook in de winterperiode mag de energie worden afgesloten. Dit staat vermeld in het afsluitbeleid waar energiebedrijven zich aan moeten houden.

  Als u de energieleverancier kunt laten zien dat u zich heeft aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject of dat de betalingsachterstand wordt meegenomen in een bestaand schuldhulpverleningstraject, dan mag er niet in de winterperiode worden afgesloten. Dit is anders dan in de rest van het jaar. De winterperiode loopt van 1 oktober tot 1 april.

 • Ik heb energie nodig vanwege mijn medische situatie. Mag ik worden afgesloten?

  Als de afsluiting van energie grote gevolgen heeft voor uw gezondheid moet u dit aantonen met een medische verklaring. Kunt u aan de energieleverancier of aan de netbeheerder een verklaring laten zien? In dit geval mag u niet zomaar worden afgesloten.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over het afsluitbeleid van energieleveranciers. Kijk dan op de website van Consuwijzer.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Energie
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.