Moet ik als huurder bemiddelingskosten betalen bij een huurwoning?

Op 1 juli 2016 is de wet dubbele bemiddelingskosten in werking getreden. In deze wet staat dat het verboden is om consument-huurder bemiddelingskosten te vragen.

Een huurbemiddelingsbureau mag zowel voor verhuurder als de consument-huurder bemiddelen bij de verhuur van een woning, maar het bemiddelingsbureau kan de bemiddelingskosten alleen in rekening brengen bij de verhuurder.

Kies uw situatie:

Ons advies:

U kunt terugbetaling van de bemiddelingskosten bij het bemiddelingsbureau of makelaarskantoor vorderen. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief terugvordering bemiddelingskosten gebruiken.

Als het bemiddelingsbureau of makelaar na uw schriftelijke aanmaning nog steeds niet betaalt, dan zult u een gerechtelijke procedure moeten starten. Hiervoor kunt u het beste een advocaat inschakelen. Het is de vraag of de kosten van een procedure opwegen tegen het bedrag dat het bemiddelingsbureau of makelaar u terug moet betalen.

Ik krijg de sleutels pas na betaling Ik woon al in de huurwoning

Ons advies:

Krijgt u de sleutels van de huurwoning pas als u de bemiddelingskosten betaalt? Dan hangt het ervan af hoe graag u de huurwoning wilt huren. Als u deze graag wilt huren, kunt u het beste de bemiddelingskosten betalen. U kunt deze kosten vervolgens bij het bemiddelingsbureau of makelaarskantoor terugvorderen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de voorbeeldbrief terugvordering bemiddelingskosten.

Houd er rekening mee dat u toch zelf kunt opdraaien voor de bemiddelingskosten, omdat de kosten van een gerechtelijke procedure niet opwegen tegen het bedrag dat het bemiddelingsbureau of makelaar aan u moet terugbetalen.

Ons advies:

Woont u al in de huurwoning, maar heeft u de bemiddelingskosten nog niet betaald? Dan kunt u het beste de bemiddelingskosten niet betalen en het bemiddelingsbureau of makelaar hier schriftelijk (aangetekend) van op de hoogte stellen.

Veelgestelde vragen

  • Hoe zit het dan met bemiddelingskosten bij kamerhuur?

    Op 1 juli 2016 is de wet dubbele bemiddelingskosten in werking getreden. Hierdoor zijn de regels voor bemiddelskosten bij kamerhuur veranderd. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt. Hiermee is de positie van kamerhuurders op de woningmarkt verbeterd.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Huurwoning
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.