Moet ik als huurder bemiddelingskosten betalen bij een huurwoning?

Nee, het is verboden om aan de huurder van een woning bemiddelingskosten te vragen als de bemiddelaar ook voor de verhuurder werkt. Dit staat sinds 1 juli 2016 in de wet 'Dubbele bemiddelingskosten'. Een huurbemiddelingsbureau mag zowel voor verhuurder als de huurder bemiddelen bij de verhuur van een woning. De bemiddelaar kan de bemiddelingskosten daarna alleen in rekening brengen bij de verhuurder.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn bemiddelingskosten?

  Bemiddelingskosten is de vergoeding die de bemiddelaar of makelaar in rekening brengt voor zijn (bemiddelings)werkzaamheden.
  Bemiddelingskosten worden ook wel courtage genoemd.

 • Wanneer moet ik wel bemiddelingskosten betalen?

  Als de bemiddelaar of makelaar alleen werkzaamheden voor u uitvoert. Dus wanneer u de bemiddelaar een zoekopdracht geeft en de bemiddelaar bij deze woning bemiddelt. Dit geldt alleen als die huurwoning geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod van de bemiddelaar.

 • Hoe zit het dan met bemiddelingskosten bij kamerhuur?

  Op 1 juli 2016 is de wet 'Dubbele bemiddelingskosten' in werking getreden. Hierdoor zijn de regels voor bemiddelingskosten bij kamerhuur
  veranderd. Huurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) hoeven voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt. Hiermee is de positie van kamerhuurders op de woningmarkt verbeterd.

 • Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

  U kunt terugbetaling van onterecht betaalde bemiddelingskosten bij het bemiddelingsbureau of makelaarskantoor vorderen. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief terugvordering bemiddelingskosten gebruiken.

  Als het bemiddelingsbureau of makelaar na uw schriftelijke aanmaning nog steeds niet betaalt, dan zult u een gerechtelijke procedure moeten starten. Hiervoor kunt u het beste een advocaat inschakelen. Het is de vraag of de kosten van  een procedure opwegen tegen het bedrag dat het bemiddelingsbureau of makelaar u terug moet betalen.

  Let op:

  Bij zelfstandige woonruimte geldt dat u in de meeste gevallen 5 jaar de tijd heeft om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. Soms heeft u hiervoor maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van uw specifieke situatie. Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Huurwoning
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.