Moet ik als huurder bemiddelingskosten betalen bij een huurwoning?

Op 1 juli 2016 trad de wet dubbele bemiddelingskosten in werking. In deze wet staat dat het verboden is om aan de consument-huurder bemiddelingskosten te vragen.

Bemiddelingskosten is de vergoeding die de bemiddelaar of makelaar in rekening brengt voor zijn (bemiddelings)werkzaamheden. Bemiddelingskosten worden ook wel courtage genoemd.

Een huurbemiddelingsbureau mag zowel voor verhuurder als de consument-huurder bemiddelen bij de verhuur van een woning, maar het bemiddelingsbureau kan de bemiddelingskosten alleen in rekening brengen bij de verhuurder.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer moet ik wel bemiddelingskosten betalen?

  Als de bemiddelaar of makelaar alleen werkzaamheden voor u uitvoert. Dus wanneer u de bemiddelaar een zoekopdracht geeft en de bemiddelaar bij deze woning bemiddelt. Dit geldt alleen als die huurwoning geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod van de bemiddelaar.

 • Hoe zit het dan met bemiddelingskosten bij kamerhuur?

  Op 1 juli 2016 is de wet dubbele bemiddelingskosten in werking getreden. Hierdoor zijn de regels voor bemiddelingskosten bij kamerhuur veranderd. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt. Hiermee is de positie van kamerhuurders op de woningmarkt verbeterd.

 • Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

  U kunt terugbetaling van onterecht betaalde bemiddelingskosten bij het bemiddelingsbureau of makelaarskantoor vorderen. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief terugvordering bemiddelingskosten gebruiken.

  Als het bemiddelingsbureau of makelaar na uw schriftelijke aanmaning nog steeds niet betaalt, dan zult u een gerechtelijke procedure moeten starten. Hiervoor kunt u het beste een advocaat inschakelen. Het is de vraag of de kosten van een procedure opwegen tegen het bedrag dat het bemiddelingsbureau of makelaar u terug moet betalen.

  Bij zelfstandige woonruimte geldt dat u in de meeste gevallen 5 jaar de tijd heeft om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. Soms heeft u hiervoor maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van uw specifieke situatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.