Betaal ik bemiddelingskosten huurwoning? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbod dubbele bemiddelingskosten

U betaalt geen bemiddelingskosten als een bemiddelingsbureau voor zowel u als de verhuurder bemiddelt. Het maakt niet uit of de verhuurder aan het bemiddelingsbureau betaalt. Dit staat in de wet verbod op dubbele bemiddelingskosten.

U betaalt wel de bemiddelingskosten als u alleen het bemiddelingsbureau een zoekopdracht geeft.

Klacht indienen verhuurder

Staat een afspraak over bemiddelingskosten in uw huurovereenkomst? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij uw verhuurder. Neem contact op met de Huurcommissie als u er samen niet uitkomt.

Bemiddelingskosten terugvorderen

Heeft u onterecht bemiddelingskosten betaald? Dan kunt u dit geld terugvragen. Dit doet u als volgt:

  1. Stuur het bemiddelingsbureau een aangetekende brief, waarin u de bemiddelingskosten terugvordert. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bemiddelingskosten terugvorderen.
  2. Reageert het bemiddelingsbureau niet op uw brief? Bekijk of het bemiddelingsbureau is aangesloten bij De Geschillencommissie en dien daar uw klacht in.
  3. Is het bemiddelingsbureau niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Hiervoor kunt u een advocaat inschakelen. Bedenk goed of de kosten en de tijd van een procedure opwegen tegen de hoogte van de bemiddelingskosten.

Verjaring terugvragen kosten

Bij zelfstandige woonruimte geldt dat u meestal 5 jaar de tijd heeft om de bemiddelingskosten terug te vragen. De termijn begint te lopen vanaf de datum dat u heeft betaald. Daarna verjaart de vordering.

Soms heeft u hiervoor maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van uw specifieke situatie. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape