Wat gebeurt als ik mijn AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd bereik?

De AOW-leeftijd staat in de wet en wordt stapsgewijs verhoogd. Wordt er in uw arbeidscontract of cao een andere leeftijd genoemd? Dan gaat uw pensioenleeftijd mogelijk eerder of later in.

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst opzeggen als u de pensioengerechtigde leeftijd of AOW-leeftijd bereikt. De werkgever heeft niet uw instemming, toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Uw arbeidscontract moet dan wel zijn afgesloten voordat u de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd bereikt.

Wilt u doorwerken nadat u uw AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd heeft? Dat kan als uw werkgever hiermee instemt.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn mijn rechten als ik doorwerk na mijn AOW-leeftijd of pensioenleeftijd?

  U heeft dezelfde rechten en plichten als werknemers die geen AOW krijgen, zoals de regels uit de cao.

  Salaris
  Als u doorwerkt, betaalt u geen premies meer voor werkloosheid en ziekte. Hierdoor is uw salaris hoger dan vóór uw AOW- of pensioenleeftijd. U heeft dan geen recht meer op een uitkering bij ziekte of werkloosheid van het UWV.

  Sluit u een nieuwe arbeidsovereenkomst? Dan mag u met uw werkgever een ander salaris afspreken. U heeft recht op ten minste het minimumloon.

  Arbeidsvoorwaarden
  Bereikt u in 2016 de AOW- of pensioenleeftijd? En werkt u door? Dan gelden er een aantal andere regels, zoals:

  • U ontvangt bij ziekte maximaal 13 weken loon.
  • Uw werkgever hoeft minder aan re-integratie te doen.
  • U kunt meer tijdelijke contracten krijgen als jongere werknemers (max. 6 tijdelijke contracten, gedurende 4 jaar).
  • Uw werkgever heeft een opzegtermijn van één maand.
  • Wilt u meer uren werken? Dan hoeft uw werkgever daar niet mee akkoord te gaan.

  Ontslag
  Werkt u door op grond van uw oude contract? Dan mag uw werkgever u ontslaan zonder uw toestemming, of die van het UWV of de kantonrechter.

  • Sluit u na uw AOW- of pensioenleeftijd een nieuw contract? Dan gelden dezelfde regels als de andere werknemers.
  • Heeft u een tijdelijk contract? Dan stopt dit contract automatisch op de einddatum. De werkgever heeft wel een aanzegverplichting.
  • Heeft u een vast contract? Dan kan uw werkgever uw contract niet zomaar beëindigen.
 • Heb ik bij pensioenontslag recht op een transitievergoeding?

  Wanneer uw arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd, dan heeft u géén recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om u van werk naar werk te helpen. Bij het bereiken van uw AOW- of pensioenleeftijd is dit niet noodzakelijk.

 • Kan ik pensioenontslag krijgen als ik ziek ben?

  Ja, uw arbeidsovereenkomst eindigt automatisch bij het bereiken van de AOW-leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd. Ondanks uw ziekte kunt u dus pensioenontslag krijgen.

 • Wat is mijn AOW-leeftijd?

  De AOW-leeftijd die in de wet staat, gaat langzaam omhoog. In 2022 wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over uw AOW-leeftijd.

 • Mag ik na mijn AOW-leeftijd of pensioenleeftijd doorwerken?

   Ja, u mag doorwerken als uw werkgever hiermee instemt. U sluit dan een nieuw arbeidscontract nadat de werkgever uw arbeidscontract heeft opgezegd vanwege de AOW of pensioengerechtigde leeftijd.

  Sluit u een tijdelijk arbeidscontract, dan stopt dit contract automatisch op de einddatum. De werkgever kan wel te maken hebben met de aanzegplicht.

  Sluit u een vast contract, dan stopt dit contract als:

  • u opzegt;
  • instemt met ontslag;
  • akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst;
  • uw werkgever toestemming van het UWV of de kantonrechter krijgt. 

  Let op:

  Heeft u wel de pensioenleeftijd, maar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Vraag dan altijd advies aan een van onze juristen voordat het contract stopt.

 • Wat verandert er als ik blijf doorwerken na mijn AOW- of pensioenleeftijd?

  Vanaf 1 januari 2016 wordt het gemakkelijker om door te werken na uw AOW-leeftijd. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om u in dienst te houden. U heeft te maken met de volgende wijzigingen:

  • u ontvangt bij ziekte maximaal 13 weken loon;
  • uw werkgever hoeft minder aan re-integratie te doen;
  • u kunt maximaal 6 tijdelijke contracten krijgen gedurende 4 jaar;
  • de werkgever heeft een opzegtermijn van één maand;
  • als u meer uren wilt werken, dan hoeft de werkgever daar niet mee akkoord te gaan.
 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over doorwerken na uw pensioengerechtigde leeftijd.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ontslag
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.