Logo
Cookie Privacy

Heb ik recht op een Wajong-uitkering?

U kunt een Wajong-uitkering aanvragen als u door een ziekte of handicap niet kunt werken. Of als u hierdoor moeilijk een baan kunt vinden. U moet de ziekte of handicap hebben gekregen voordat u 30 jaar werd. UWV beslist of u recht heeft op een Wajong-uitkering.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Voorwaarden Wajong-uitkering

U kunt een Wajong-uitkering krijgen als deze 2 situaties voor u gelden:

  • U kreeg op jonge leeftijd een ziekte of handicap.

  • U kunt nu en in de toekomst niet werken.

Let op

Sinds 2021 maakt het niet meer uit of u een opleiding volgt of niet. Kreeg u eerder geen Wajong omdat u een opleiding volgde? Vraag dan opnieuw een Wajong-uitkering aan.


Jonge leeftijd

U kunt een Wajong-uitkering krijgen als u ziek of gehandicapt bent op uw 18e verjaardag.

Krijgt u de handicap tussen uw 18e en uw 30e verjaardag? Dan geldt een extra voorwaarde voor uw Wajong-uitkering. In het jaar voordat u ziek of gehandicapt werd, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Niet kunnen werken

U krijgt pas een Wajong-uitkering als u nu en in de toekomst helemaal niet kunt werken. U bent dan ‘blijvend arbeidsongeschikt’. UWV beoordeelt of u kunt werken.

In deze situaties kunt u volgens UWV wel werken en heeft u geen recht op Wajong:

  • U kunt een taak uitvoeren bij een werkgever. Dit hoeft geen volledige baan te zijn.

  • U kunt zich goed aan afspraken houden.

  • U kunt minimaal 1 uur achter elkaar werken, zonder begeleiding.

  • U kunt minimaal 4 uur per dag werken.

  • U kunt werken als u begeleiding krijgt. 

  • U kunt werken als u bepaalde hulpmiddelen krijgt, bijvoorbeeld een verstelbaar bureau.

  • U kunt alleen ‘beschut’ werk doen. Dit is werk met aanpassingen waarvoor een gewone werkgever niet kan zorgen.

Als u recht heeft op een Wajong-uitkering ontvangt u de uitkering tot uw AOW-leeftijd. Behalve als uw situatie tussendoor verandert.

Aanvragen Wajong-uitkering

Om een Wajong-uitkering te krijgen, moet u eerst bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Voldoet u volgens UWV aan de voorwaarden? Dan krijgt u een Wajong-uitkering.

UWV kan uw Wajong-uitkering afwijzen. Of besluiten dat een andere regeling beter bij u past. Zoals een werkplek met aanpassingen of speciale begeleiding.

Bent u het niet eens met het besluit van UWV? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Hoogte Wajong-uitkering

De hoogte van uw Wajong-uitkering hangt af van of u ‘arbeidsvermogen’ heeft. Als u arbeidsvermogen heeft, kunt u toch een beetje werken. Bijvoorbeeld met begeleiding of extra hulpmiddelen. UWV bekijkt dit tijdens uw aanvraag.

Wel arbeidsvermogen

Heeft u arbeidsvermogen? Dan is uw Wajong-uitkering maximaal 70% van het minimumloon. Gaat u werken? Of meer werken? Dan mag u uw Wajong-uitkering houden. Plus 30% van uw loon.

Geen arbeidsvermogen

Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan is uw Wajong-uitkering 75% van het minimumloon. Bent u jonger dan 21, dan krijgt u 75% van het minimumloon. Gaat u toch werken? Dan mag u uw Wajong-uitkering houden. Plus 25% van uw loon.

Verhoging Wajong-uitkering

Wilt u weten hoe hoog uw Wajong-uitkering is? Of wat u krijgt als u gaat werken? Gebruik dan de rekenhulp van UWV.

Is uw Wajong-uitkering te laag om van te leven? Dan kunt u bij UWV een toeslag aanvragen op uw Wajong-uitkering. Als u langdurige hulp of verzorging nodig heeft, kunt u soms een hogere uitkering krijgen.

Garantiebedrag oude Wajong

Sinds 2021 geldt een nieuwe berekening voor de Wajong-uitkering.

Had u al een Wajong-uitkering vóór 1 januari 2021? Dan berekent UWV de hoogte van uw Wajong-uitkering opnieuw. Uw uitkering mag niet lager zijn dan het bedrag dat u kreeg voor 1 januari 2021. Dit is het garantiebedrag. Is uw Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels hoger? Dan krijgt u dit hogere bedrag.

U kunt zelf de nieuwe berekening maken met de rekenhulp Wajong vanaf 2021.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe werkt een bezwaarprocedure bij UWV?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven