Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden Wajong-uitkering

U kunt een Wajong-uitkering krijgen als deze 2 situaties voor u gelden:

 • U kreeg op jonge leeftijd een ziekte of handicap.
 • U kunt nu en in de toekomst niet werken.

Sinds 2021 maakt het niet meer uit of u een opleiding volgt of niet. Kreeg u eerder geen Wajong omdat u een opleiding volgde? Vraag dan opnieuw een Wajong-uitkering aan.

Jonge leeftijd

U kunt een Wajong-uitkering krijgen als u ziek of gehandicapt bent op uw 18e verjaardag.

Krijgt u de handicap tussen uw 18e en uw 30e verjaardag? Dan geldt een extra voorwaarde voor uw Wajong-uitkering. In het jaar voordat u ziek of gehandicapt werd, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Niet kunnen werken

U krijgt pas een Wajong-uitkering als u nu en in de toekomst helemaal niet kunt werken. U bent dan ‘blijvend arbeidsongeschikt’. UWV beoordeelt of u kunt werken.

In deze situaties kunt u volgens UWV wel werken en heeft u geen recht op Wajong:

 • U kunt een taak uitvoeren bij een werkgever. Dit hoeft geen volledige baan te zijn.
 • U kunt zich goed aan afspraken houden.
 • U kunt minimaal 1 uur achter elkaar werken, zonder begeleiding.
 • U kunt minimaal 4 uur per dag werken.
 • U kunt werken als u begeleiding krijgt. 
 • U kunt werken als u bepaalde hulpmiddelen krijgt, bijvoorbeeld een verstelbaar bureau.
 • U kunt alleen ‘beschut’ werk doen. Dit is werk met aanpassingen waarvoor een gewone werkgever niet kan zorgen.

Als u recht heeft op een Wajong-uitkering ontvangt u de uitkering tot uw AOW-leeftijd. Behalve als uw situatie tussendoor verandert.

Aanvragen Wajong-uitkering

Om een Wajong-uitkering te krijgen, moet u eerst bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Voldoet u volgens UWV aan de voorwaarden? Dan krijgt u een Wajong-uitkering.

UWV kan uw Wajong-uitkering afwijzen. Of besluiten dat een andere regeling beter bij u past. Zoals een werkplek met aanpassingen of speciale begeleiding.

Bent u het niet eens met het besluit van UWV? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Hoogte Wajong-uitkering

De hoogte van uw Wajong-uitkering hangt af van of u ‘arbeidsvermogen’ heeft. Als u arbeidsvermogen heeft, kunt u toch een beetje werken. Bijvoorbeeld met begeleiding of extra hulpmiddelen. UWV bekijkt dit tijdens uw aanvraag.

Wel arbeidsvermogen

Heeft u arbeidsvermogen? Dan is uw Wajong-uitkering maximaal 70% van het minimumloon. Gaat u werken? Of meer werken? Dan mag u uw Wajong-uitkering houden. Plus 30% van uw loon.

Geen arbeidsvermogen

Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan is uw Wajong-uitkering 75% van het minimumloon. Bent u jonger dan 21, dan krijgt u 75% van het minimumjeugdloon. Gaat u toch werken? Dan mag u uw Wajong-uitkering houden. Plus 25% van uw loon.

Verhoging Wajong-uitkering

Wilt u weten hoe hoog uw Wajong-uitkering is? Of wat u krijgt als u gaat werken? Gebruik dan de rekenhulp van UWV.

Is uw Wajong-uitkering te laag om van te leven? Dan kunt u bij UWV een toeslag aanvragen op uw Wajong-uitkering. Als u langdurige hulp of verzorging nodig heeft, kunt u soms een hogere uitkering krijgen.

Garantiebedrag oude Wajong

Sinds 2021 geldt een nieuwe berekening voor de Wajong-uitkering.

Had u al een Wajong-uitkering vóór 1 januari 2021? Dan berekent UWV de hoogte van uw Wajong-uitkering opnieuw. Uw uitkering mag niet lager zijn dan het bedrag dat u kreeg voor 1 januari 2021. Dit is het garantiebedrag. Is uw Wajong-uitkering volgens de nieuwe regels hoger? Dan krijgt u dit hogere bedrag.

U kunt zelf de nieuwe berekening maken met de rekenhulp Wajong vanaf 2021.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat als ik veel begeleiding of een speciale werkplek nodig heb?

  Kunt u wel werken? Maar heeft u door uw ziekte of handicap moeite om een geschikte baan te vinden? Dan kunt u bij UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Daarmee kijkt UWV of u recht heeft op hulp bij het vinden van werk.

  Advies indicatie beschut werk

  Heeft u aanpassingen of begeleiding nodig die een gewone werkgever niet kan geven? Dan krijgt u van UWV mogelijk een Advies indicatie beschut werk. Met dit advies kunt u de gemeente vragen om beschut werk. De gemeente helpt u dan met het vinden van een werkplek met aanpassingen of begeleiding.

  Wil de gemeente u niet helpen? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij uw gemeente. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift.

  Indicatie banenafspraak

  Kunt u zelfstandig werken bij een gewone werkgever? Maar heeft u door uw ziekte of handicap meer tijd nodig voor het werk? Dan krijgt u mogelijk een Indicatie banenafspraak van UWV. De gemeente helpt u dan bij het vinden van een baan. En uw werkgever krijgt een vergoeding voor een deel van uw loon.

 • Wat kan ik doen als ik word opgeroepen voor een herkeuring?

  Tijdens de keuring voor uw Wajong-uitkering controleert UWV of u nog steeds niet kunt werken. U krijgt hierover een beslissing van UWV.

  Bent u het niet eens met deze beslissing? Maak dan bezwaar bij UWV. Doe dit binnen 6 weken na de datum die in de brief van UWV staat. Een advocaat kan u helpen met het bezwaar. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Onze juristen kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

 • Om welke redenen kan een Wajong-uitkering stoppen?

  Uw Wajong-uitkering stopt in elk geval als u:

  Opnieuw Wajong

  Als uw situatie verandert, kunt u opnieuw een Wajong-uitkering krijgen als u aan de voorwaarden voldoet. U wordt bijvoorbeeld werkloos, of uw gezondheid gaat achteruit. U ontvangt de Wajong-uitkering dan tot uw AOW-leeftijd

  Geef wijzigingen in uw situatie altijd door aan UWV.

 • Welke plichten heb ik met een Wajong-uitkering?

  Als u een Wajong-uitkering krijgt, zijn uw belangrijkste plichten:

  • U geeft UWV alle informatie die nodig is.
  • U gaat naar een oproep van een arts van UWV.
  • U werkt mee aan onderzoek en controles van UWV.
  • U geeft wijzigingen door.
  • U moet passend werk aannemen. Dat is werk dat past bij wat u kunt met uw gezondheid.

  Als u zich niet houdt aan deze plichten kan UWV uw uitkering verlagen of stopzetten.

  Verschillende soorten Wajong

  Er zijn 3 soorten Wajong:

  • Oude Wajong (gekregen vóór 1 januari 2010)
  • Wajong 2010 (gekregen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015)
  • Wajong 2015 (gekregen op of na 1 januari 2015)

  Voor alle soorten Wajong gelden dezelfde rechten en plichten.

Terug naar boven Shape