Welke reden geef ik als bezwaar bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Begindatum

U heeft recht op bijstand vanaf de datum dat u zich bij de gemeente heeft gemeld voor een bijstandsuitkering. Soms geeft de gemeente pas bijstand vanaf de datum van uw aanvraag. Is dit het geval? Maak dan bezwaar tegen de ingangsdatum.

Geef in uw brief de datum aan wanneer u zich heeft gemeld voor een bijstandsuitkering. Stuur hiervoor bewijsstukken mee of verwijs naar de dag waarop u de afspraak heeft gemaakt voor een intakegesprek.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Na een wachtperiode van 4 weken wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Vanaf deze datum gaat uw bijstand pas in.

Hoogte van uw bijstand

In de beslissing van de gemeente staat welke bijstandsnorm van toepassing is. Er zijn (bijzondere) situaties waarbij u minder bijstand krijgt. Bijvoorbeeld als u:

 • samenwoont
 • kostendelende medebewoners heeft, bijvoorbeeld uw kind van 21 jaar of ouder dat niet studeert
 • in een (zorg)instelling woont
 • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft
 • jonger dan 27 jaar bent 

Bent u het niet eens bent met de hoogte van uw bijstand? Leg in uw bezwaarschift uit waarom u meer bijstand moet krijgen. Stuur bewijsstukken van uw situatie mee. Woont u bijvoorbeeld niet samen, maar huurt u een kamer? Stuur dan uw huurovereenkomst mee.

Maatregel of sanctie

Uw gemeente kan u een ‘maatregel’ of sanctie opleggen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt.

Bij een maatregel of sanctie kunt u bezwaar maken tegen:

 1. Het opleggen van de maatregel of sanctie. Leg in uw bezwaarschrift uit waarom u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. Stuur bewijsstukken mee.

 2. De hoogte van de maatregel of sanctie. Uw gemeente heeft eigen regels voor het opleggen van de maatregel. Deze staan in de ‘afstemmingsverordening’. Als uw maatregel niet met deze verordening klopt, kunt u bezwaar maken. 

Bewijsstukken

Voldoet u volgens uw gemeente niet aan uw informatieplicht, plicht tot arbeidsinschakeling of medewerkingsplicht? Stuur dan bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u:

 • wel de informatie aan de gemeente heeft verstrekt
 • stond ingeschreven bij een uitzendbureau
 • wél heeft meegewerkt aan een huisbezoek of hoe uw gemeente de informatie op een andere manier had kunnen krijgen

Beëindigen van bijstand

Uw gemeente kan beslissen dat uw bijstand stopt. Bijvoorbeeld omdat u informatie niet heeft ingeleverd of omdat uw woonsituatie volgens de gemeente is veranderd.

In de beslissing staat waarom en per wanneer uw recht op bijstand eindigt. Dit kan ook over een periode zijn dat u al bijstand heeft ontvangen. U moet dan ook een bedrag terugbetalen. Hierover krijgt u (apart) een beslissing.

Bezwaar

Wordt uw bijstand beëindigd en bent u het daar niet mee eens? Kom dan direct in actie. U moet 3 zaken regelen:

 1. Stuur binnen 6 weken uw bezwaarschrift naar uw gemeente.
 2. Vraag direct een nieuwe bijstandsuitkering aan. Zo hebt u misschien opnieuw recht op bijstand als uw bezwaarschrift ‘ongegrond verklaard’ wordt.
 3. Vraag een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Dit is een tijdelijke uitspraak totdat uw bezwaarschrift is behandeld. U krijgt geen bijstand tot de gemeente een positieve beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift. Beslist de rechter positief op uw voorlopige voorziening? Dan moet uw gemeente uw bijstand doorbetalen tot er een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift.

Bewijsstukken

Stuur bewijsstukken mee met uw bezwaarschrift.  Bijvoorbeeld een uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie waaruit blijkt dat u gegevens heeft gewijzigd.

Terugbetalen van bijstand

Heeft u teveel bijstand ontvangen? Dan kan uw bijstand met terugwerkende kracht (tijdelijk) verlaagd worden, omdat:

 • u geen recht op bijstand had
 • er teveel bijstand aan u is uitbetaald
 • uw bijstand als geldlening is uitbetaald
 • u achteraf wel voldoende inkomen en/of vermogen had om van te leven
 • er een maatregel is opgelegd
 • u een voorschot heeft gekregen, terwijl u geen recht op bijstand had

Geef in uw bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met het terugbetalen van de bijstand. Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat de gemeente onjuiste informatie heeft. Ook kunt u de gemeente vragen om het bedrag in termijnen terug te betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik in het bezwaarschrift vermelden?

  Gebruik ons voorbeeld bezwaarschrift. Leg uit met welke punten uit de beslissing u het niet eens bent. Verwijs naar de wet en/of het beleid van uw gemeente. De gemeente moet zich immers aan de wet en het beleid houden. Is er (in de tussentijd) iets veranderd in uw situatie? Vermeld dit dan ook in het bezwaarschrift. 

  Uw gemeente kan een combinatie van redenen opgegeven in de beslissing. De gemeente kan uw bijstand ook met terugwerkende kracht beëindigen én bepalen dat u een bedrag moet terugbetalen. Krijgt u hierover 2 aparte beslissingen? Dan schrijft u 2 aparte bezwaarschriften.

  Heeft u hulp nodig bij het indienen van een bezwaarschrift? Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u eventueel doorverwijzen naar een advocaat.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Waar moet de gemeente zich aan houden als zij een beslissing neemt?

  De bijstand is geregeld in de Participatiewet. Elke gemeente heeft daarnaast een afstemmingsverordening. Daarin staan de regels van de gemeente over:

  • invulling van uw plichten
  • maatregelen en sancties als u niet aan uw verplichtingen voldoet

  De gemeente moet zich aan de wet en de eigen regels houden. Bij elke beslissing over uw bijstand moet de gemeente:

  • de beslissing goed voorbereiden. Dat betekent dat de gemeente alle feiten onderzoekt en meeweegt in de beslissing.
  • duidelijke uitleg geven over de beslissing
  • aangeven volgens welke regels de beslissing is genomen
  • de beslissing toepassen op uw situatie. Zo moet de gemeente voor een ‘kleine’ overtreding een ‘kleine’ maatregel opleggen. 
Terug naar boven Shape