Overslaan en naar de inhoud gaan

Niet eens met de begindatum bijstand

U heeft recht op bijstand vanaf de datum waarop u zich voor het eerst bij de gemeente meldt voor een bijstandsuitkering.

Soms geeft de gemeente pas bijstand vanaf de datum van uw schriftelijke aanvraag. Tegen deze begindatum kunt u bezwaar maken.

Geef in uw brief de datum aan waarop u zich meldde voor een bijstandsuitkering. Stuur een bewijs mee. Of geef aan op welke dag u de afspraak had voor het eerste gesprek bij de gemeente.

Bijstand voor jongeren tot 27 jaar

Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan moet u na uw aanvraag 4 weken naar werk of een opleiding zoeken. Na deze zoekperiode vraagt u definitief een bijstandsuitkering aan. U heeft recht op bijstand vanaf de datum waarop u de eerste aanvraag deed. U krijgt dus ook bijstand over de zoekperiode. 

Niet eens met hoogte bijstand

In de beslissing van de gemeente staat welke bijstandsnorm voor u geldt. Er zijn situaties waarbij u minder bijstand krijgt. Bijvoorbeeld als u:

Bent u het niet eens bent met de hoogte van uw bijstand? Leg in uw bezwaar uit waarom u meer bijstand moet krijgen. Stuur bewijs van uw situatie mee. Woont u bijvoorbeeld niet samen, maar huurt u een kamer van iemand die op hetzelfde adres ingeschreven staat? Stuur dan uw huurovereenkomst mee.

Niet eens met een maatregel of straf

Uw gemeente kan u een maatregel of straf opleggen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt. Een maatregel of straf is bijvoorbeeld het tijdelijk verlagen of stoppen van de uitkering. 

Bij een maatregel of straf kunt u bezwaar maken tegen:

 • het geven van de maatregel of straf. Leg in uw bezwaarschrift uit waarom u zich wel hield aan uw verplichtingen. Stuur bewijs mee.
 • de hoogte van de maatregel of straf. Uw gemeente maakt eigen regels over de maatregelen en straffen. Deze kunt u opvragen bij de gemeente. Als uw maatregel niet klopt volgens deze regels, kunt u bezwaar maken.

Bewijs

Houdt u zich volgens uw gemeente niet aan uw informatieplicht of uw plicht tot het zoeken naar betaald werk? Of werkt u niet voldoende mee aan onderzoeken? Stuur dan bewijs mee waaruit blijkt dat u bijvoorbeeld:

 • wél alle informatie aan de gemeente gaf
 • stond ingeschreven bij een uitzendbureau
 • wél meewerkte aan een huisbezoek of een andere manier waarop de gemeente informatie had kunnen krijgen

Niet eens met stoppen bijstand

Uw gemeente kan besluiten dat uw bijstand stopt. Bijvoorbeeld omdat u sommige informatie niet gaf, of omdat uw woonsituatie volgens de gemeente is veranderd.

In de beslissing staat waarom en wanneer uw bijstandsuitkering stopt. Dit kan een datum zijn in het verleden. U moet dan een bedrag terugbetalen. Hierover krijgt u apart een beslissing.

Bezwaar

Stopt uw bijstand en bent u het daar niet mee eens? Regel dan zo snel mogelijk 2 zaken:

 • Stuur binnen 6 weken uw bezwaar naar uw gemeente.
 • Vraag direct een nieuwe bijstandsuitkering aan. Zo heeft u misschien opnieuw recht op bijstand als uw bezwaar afgewezen wordt.

Voorlopige voorziening

U krijgt geen bijstand totdat de gemeente uw bezwaar goedkeurt. Komt u in die periode in de problemen door te weinig inkomen? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. Dit is een tijdelijke beslissing totdat uw bezwaar is behandeld.

Keurt de rechter uw voorlopige voorziening goed? Dan moet uw gemeente uw bijstand doorbetalen tot er een beslissing is over uw bezwaar.

Is de gemeente het niet eens met uw bezwaar? Dan moet u de voorlopige voorziening terugbetalen.

Bewijs

Stuur bewijs mee met uw bezwaar. Bijvoorbeeld een bericht waaruit blijkt dat u veranderingen in uw situatie wel heeft doorgegeven.

Niet eens met terugbetalen bijstand

Kreeg u te veel bijstand? Dan kan de gemeente uw bijstand verlagen of stoppen. Dit kan ook vanaf een datum in het verleden. U moet dan een bedrag terugbetalen. Dit mag in een paar situaties:

 • U had over een bepaalde tijd geen recht op bijstand.
 • Er is te veel bijstand aan u betaald.
 • Uw bijstand is als lening betaald.
 • Achteraf gezien had u wel genoeg inkomen of spaargeld om van te leven.
 • Er is een maatregel of straf opgelegd.
 • U kreeg een voorschot, terwijl u geen recht had op bijstand.

Bent u het niet eens met de beslissing? Geef in uw bezwaar aan waarom u het niet eens bent met het terugbetalen van bijstand. Stuur bewijs mee waaruit blijkt dat de gemeente verkeerde informatie heeft.

U kunt de gemeente ook vragen of u het bedrag in meerdere keren mag terugbetalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik in het bezwaarschrift zeggen?

  Gebruik ons voorbeeld bezwaarschrift. Leg uit met welke punten uit de beslissing u het niet eens bent. Wijs de gemeente op de wet of haar eigen regels. Is er in de tussentijd iets veranderd in uw situatie? Zet dit dan ook in het bezwaar.

  De gemeente kan meerdere beslissingen nemen. Zo kan de gemeente uw bijstand stoppen én bepalen dat u een bedrag moet terugbetalen. Krijgt u hierover 2 aparte beslissingen? Dan schrijft u 2 aparte bezwaarschriften.

  Hulp van een advocaat

  Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een bezwaar? Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorsturen naar een advocaat als dat nodig is.

 • Hoe weet ik of de gemeente zich aan de regels houdt?

  De bijstand is geregeld in de Participatiewet. Elke gemeente heeft daarnaast eigen regels over:

  • de uitleg van uw plichten
  • maatregelen en straffen als u zich niet aan uw plichten houdt

  De gemeente moet zich aan de Participatiewet en de eigen regels houden. Bij elke beslissing over uw bijstand moet de gemeente:

  • de beslissing goed voorbereiden. Dat betekent dat de gemeente de hele situatie onderzoekt en alles meeneemt in de beslissing.
  • duidelijk uitleggen waarom de beslissing is genomen
  • uitleggen volgens welke regels de beslissing is genomen
  • de beslissing aanpassen aan uw situatie. Zo moet de gemeente voor een ‘kleine’ overtreding een ‘kleine’ straf opleggen.
Terug naar boven Shape