Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden thuiswerken

In uw contract of cao kan staan dat u mag thuiswerken. Staat er niets in uw contract of cao? Dan kunt u uw werkgever vragen om toestemming voor thuiswerken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Op de gewenste startdatum bent u minimaal een half jaar in dienst bij uw werkgever.
 • Uw bedrijf heeft minimaal 10 werknemers.
 • U vraagt schriftelijk om toestemming.
 • U doet uw aanvraag 2 maanden van tevoren.

Onverwachte situatie

Krijgt u te maken met een onverwachte situatie? Wordt uw partner of kind bijvoorbeeld ernstig ziek? Dan hoeft u uw aanvraag niet 2 maanden van tevoren te doen. En u hoeft niet minimaal een half jaar in dienst te zijn. Soms heeft u recht op calamiteitenverlof of zorgverlof.

Aanvragen thuiswerken

Wilt u thuiswerken, en voldoet u aan de voorwaarden? Stuur dan onze voorbeeldbrief aanpassen uren, werktijden of werkplek naar uw werkgever.

U kunt ook een voorstel doen voor 'hybride werken'. U werkt dan voor een deel thuis en voor een deel op kantoor. 

Uw werkgever mag uw verzoek om thuis te werken alleen afwijzen als hij daarvoor een goede reden heeft. Bijvoorbeeld als er anders grote problemen ontstaan in het rooster. En hij moet:

 • zijn beslissing op papier zetten
 • een afwijzing eerst met u bespreken
 • binnen 1 maand reageren. Anders is uw verzoek akkoord en mag u thuiswerken

Thuiswerkovereenkomst

Gaat uw werkgever akkoord met uw verzoek? Maak dan afspraken over de dagen en tijden dat u thuiswerkt. Vraag of uw werkgever deze afspraken op papier zet. Dit heet een ‘thuiswerkovereenkomst’. Sommige werkgevers hebben een thuiswerkregeling voor alle werknemers.

Wijst uw werkgever uw verzoek af en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u naar de rechter.

Rechten bij thuiswerken

Uw werkgever moet zich houden aan de Arbowet. Hierin staan regels over gezond en veilig werken. Veel van deze regels gelden ook voor uw thuiswerkplek. 

Als u thuiswerkt, moet uw werkgever bijvoorbeeld:

 • zorgen voor een goede bureaustoel en een goed bureau
 • uitleg geven over een gezonde werkhouding
 • zorgen dat u geen klachten krijgt van het werken met een beeldscherm
 • zorgen dat de werkdruk niet te hoog is. Want daar kunt u ziek van worden.

Thuiswerkvergoeding

Uw werkgever kan u een thuiswerkvergoeding geven van maximaal € 2,15 per dag. Voor dagen dat u thuiswerkt, krijgt u geen reiskostenvergoeding. Werkt u een deel van de dag thuis en een deel op kantoor? Dan krijgt u voor deze dag óf thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag mijn werkgever mij controleren als ik thuiswerk?

  Uw werkgever mag u controleren als u thuiswerkt. Maar hij moet zich daarbij aan strenge regels houden. Zoals:

  • Uw werkgever moet u van tevoren laten weten dat hij u controleert en op welke manier.
  • Er moet een goede reden zijn om u te controleren. Bijvoorbeeld als in het bedrijf gestolen wordt.
  • Er is voor uw werkgever geen andere manier om aan de informatie te komen die hij nodig heeft. 
  • Uw werkgever moet rekening houden met uw privacy. Hij mag bijvoorbeeld geen e-mails lezen die privé zijn. Of u vragen om altijd de camera van uw computer aan te hebben tijdens uw werk.
  • Uw werkgever moet afspraken maken over het controleren van werknemers met de ondernemingsraad (OR). De OR komt op voor de belangen van alle werknemers in uw bedrijf. Niet elk bedrijf heeft een OR.

  Denkt u dat uw werkgever u ten onrechte controleert? Meld uw klacht dan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

 • Wie is aansprakelijk voor schade als ik thuiswerk?

  Uw werkgever is aansprakelijk voor schade op uw werk. Want hij moet zorgen dat u uw werk veilig en gezond kunt doen. Dit geldt ook als u thuiswerkt.

  U bent alleen aansprakelijk als u bijvoorbeeld de schade expres veroorzaakt

  Gezonde werkplek

  In de wet staat dat u recht heeft om veilig en gezond te werken. Dit geldt ook als u thuiswerkt. Van een ongeschikte thuiswerkplek kunt u ziek worden. U krijgt bijvoorbeeld rugklachten door een verkeerde stoel. Of een burn-out door te hoge werkdruk. 

  Vindt u uw thuiswerkplek niet geschikt? Probeer dan samen met uw werkgever een oplossing te vinden. 

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Vraag dan advies aan bijvoorbeeld de arbo-arts. Of vraag een mediator om hulp. 

  Als u door een ongeschikte thuiswerkplek ziek wordt, moet uw werkgever misschien de schade vergoeden.

 • Wanneer mag mijn werkgever mijn verzoek tot thuiswerken weigeren?

  Uw werkgever hoeft niet akkoord te gaan met uw verzoek om thuis te werken als:

  • u nog geen half jaar in dienst bent op de gewenste ingangsdatum
  • u in een bedrijf werkt met minder dan 10 werknemers
  • in uw cao of bedrijfsregels staat dat u niet mag thuiswerken
  • uw werkgever een goede reden heeft om uw verzoek te weigeren. Bijvoorbeeld als er grote problemen ontstaan in het rooster. Of als er een onveilige situatie ontstaat op uw werk.
Terug naar boven Shape