Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Ga met uw werkgever in gesprek

U heeft het recht om de uren die in uw arbeidscontract staan, te werken. Bent u minimaal 26 weken in dienst bij uw werkgever? Dan kunt u een aanvraag doen om meer of minder te werken. Bespreek dit eerst met uw werkgever. Gaat uw werkgever akkoord? Zet de afspraken op papier. Wil uw werkgever dit niet? Vraag het dan schriftelijk.

Stap 2

Vraag schriftelijk om meer of minder uren

Als u schriftelijk om meer of minder uren vraagt, is uw werkgever verplicht antwoord te geven. Hij moet dan schriftelijk uitleggen wat de reden is. Doe uw schriftelijke aanvraag minimaal 2 maanden voor de datum waarop u met de nieuwe uren wilt beginnen. Geef aan:

 • om hoeveel uren het gaat
 • vanaf wanneer u meer of minder wilt gaan werken
 • op welke dagen in de week u meer of minder wilt gaan werken

Deze aanvraag kunt u in principe 1 keer per jaar doen.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

De werkgever moet met u overleggen voordat hij schriftelijk reageert. Hij mag uw aanvraag om meer of minder uren te werken, niet zomaar weigeren. Dat mag alleen als daarvoor een goede reden is. Dit heet een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • er onvoldoende werk is
 • er niet genoeg uren beschikbaar zijn
 • er niet genoeg geld is
 • er problemen ontstaan in het rooster
 • de veiligheid in gevaar komt
Stap 3

Vraag om mediation

Komt u er onderling met uw werkgever niet uit? Dan kunt u nieuwe afspraken maken via mediation. Met begeleiding van een mediator komt u mogelijk tot een oplossing voor zowel u als uw werkgever.

Stap 4

Ga naar de kantonrechter

Komt u er met een mediator niet uit, of wil de werkgever geen hulp van een mediator? Dan kunt u uw zaak aan de kantonrechter voorleggen. Het is verstandig om dit eerst met een advocaat te bespreken. De band tussen u en uw werkgever kan door een rechtszaak slechter worden.

Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een advocaat. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Vraag hen dan om hulp.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer hoeft mijn werkgever mijn uren niet te veranderen?

  U kunt uw werkgever niet dwingen om uw uren te veranderen als u:

  • nog geen 26 weken in dienst bent bij uw werkgever
  • minder dan 1 jaar geleden een verzoek deed om meer of minder uren te werken
  • de AOW-leeftijd heeft
  • in een bedrijf werkt met minder dan 10 werknemers
  • zich moet houden aan andere afspraken hierover in de bedrijfsregels of uw cao

  Onverwachte privésituatie

  Bent u korter dan 26 weken in dienst, of vroeg u korter dan 1 jaar geleden om meer of minder uren? Dan heeft u soms toch recht op aanpassing van uw uren als u niet kunt werken door een onverwachte privésituatie. U moet bijvoorbeeld lange tijd uw zieke partner verzorgen.

  Uw werkgever hoeft uw uren niet aan te passen als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt. Bijvoorbeeld de winkel moet sluiten doordat niemand uw uren kan werken.

 • Wanneer moet de werkgever op mijn aanvraag reageren?

  De werkgever moet maximaal 1 maand voordat uw nieuwe uren ingaan, reageren op uw aanvraag. Reageert uw werkgever te laat of helemaal niet? Dan moet hij uw uren aanpassen zoals u dat wenst.

  Wilt u minder werken door een onverwachte situatie, bijvoorbeeld omdat uw partner niet meer voor zichzelf kan zorgen? Dan moet uw werkgever binnen 5 werkdagen beslissen.

 • Kan mijn werkgever mij meer of minder laten werken?

  Uw werkgever moet u werk aanbieden voor de uren die in uw contract staan. Heeft uw werkgever minder werk voor u? Dan moet hij toch uw contracturen betalen.

  Laat uw werkgever u minder werken? Stuur hem dan een aangetekende brief waarin u aangeeft dat u:

  • beschikbaar blijft om te werken
  • uw loon blijft eisen over uw contracturen

  Afspraken overwerk

  Uw werkgever mag u vragen om meer uren te werken. Kijk of in uw contract of cao afspraken staan over overwerk.

 • Kan ik mijn contract laten aanpassen als ik altijd meer uren werk?

  Staat er een vast aantal uren in uw contract, maar werkt u gemiddeld meer? Dan heeft u soms recht om deze extra uren te blijven werken.

  Werkt u minstens 3 maanden achter elkaar meer dan uw contracturen? Dan mag u vragen om de uren in uw contract te veranderen in het gemiddeld aantal uren:

  • Bereken het gemiddeld aantal uren dat u per week werkte in de laatste 3 maanden.
  • Vraag uw werkgever of hij het contract wil aanpassen naar het gemiddeld aantal uren dat u berekende. 
  • Past uw werkgever het contract niet aan? En geeft uw werkgever hier geen goede reden voor? Stuur dan onze voorbeeldbrief verzoek om meer uren naar uw werkgever waarin u vraagt om uw contract aan te passen.
  • Reageert uw werkgever niet op uw brief? Of wijst uw werkgever uw verzoek af? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Heeft u een min-maxcontract? Of werkt u volgens een vast aantal uren per jaar? Dan kunt u vaak niet vragen om het gemiddeld aantal gewerkte uren. Neem dan contact op met een van onze juristen. 

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat zijn overuren?

  In de wet staat niet wat overuren zijn. Vaak staat in uw contract of cao wat overuren zijn, of overwerk verplicht is en of uw werkgever deze overuren extra moet betalen

  In de wet staan wel regels over werktijden en rusttijden. Uw werkgever mag u niet te vaak en te lang laten werken. Zo mag u niet langer dan 12 uur per dienst of 60 uur per week werken. 

Terug naar boven Shape