Mag ik meer of minder uren werken? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer of minder werken

Als u langer dan een half jaar in dienst bent bij uw werkgever, kunt u een verzoek doen om meer of minder uren te werken. Bespreek dit eerst met uw werkgever, voordat u uw verzoek op papier zet.

Schriftelijk verzoek

Uw verzoek om meer of minder uren te werken dient u minstens 2 maanden voor de geplande ingangsdatum schriftelijk in bij uw werkgever. U geeft daarbij aan:

 • om hoeveel uren het gaat
 • wanneer u meer of minder wilt gaan werken
 • op welke uren in de week u minder wilt gaan werken

Dit verzoek kunt u in principe 1 keer per jaar doen.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

De werkgever moet met u in overleg voordat hij schriftelijk reageert. De werkgever mag uw verzoek om meer of minder uren te werken niet zomaar afwijzen. Dat kan alleen als daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Dat is bijvoorbeeld het geval als een vermindering van uren ernstige problemen oplevert in het rooster. Of als er problemen ontstaan op het gebied van veiligheid.

Een verzoek om meer uren kan worden afgewezen als er onvoldoende werk is of als de formatieruimte ontoereikend is. Ook andere financiële of organisatorische omstandigheden kunnen leiden tot een weigering van uw verzoek tot meer uren.

Werkgever weigert

Komt u er met de werkgever niet uit? Dan kunt u een mediator inschakelen.

Komt u er zelfs met bemiddeling niet uit of wil de werkgever niet laten bemiddelen? Dan kunt u uw zaak aan de kantonrechter voorleggen. Het is verstandig om een advocaat te raadplegen, voordat u deze stap zet. Een procedure kan de verstandhouding met uw werkgever verslechteren.

Neem voor een verwijzing naar een mediator of advocaat contact op met een van onze juristen. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel deze dan in.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer kan ik geen verzoek doen om meer of minder uren te werken?

  U kunt geen verzoek doen om meer of minder uren te werken als:

  • u nog geen 26 weken in dienst bent bij uw werkgever
  • u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • u minder dan 1 jaar geleden een verzoek heeft gedaan om meer of minder uren te werken
  • u in een bedrijf werkt met minder dan 10 werknemers
  • er een andere regeling is in een cao of bedrijfsreglement

  Soms kunt u een verzoek om minder uren te werken doen, terwijl u nog geen half jaar in dienst bent of eerder een verzoek heeft gedaan. Bijvoorbeeld omdat uw partner niet meer voor zichzelf kan zorgen.

 • Wanneer moet de werkgever uiterlijk op mijn verzoek reageren?

  De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Reageert uw werkgever te laat of helemaal niet op uw verzoek? Dan worden uw uren aangepast zoals u dat wenst. Is er een onvoorziene situatie waardoor u minder moet werken? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet meer voor zichzelf kan zorgen? Dan moet de werkgever binnen 5 dagen beslissen op uw verzoek om meer of minder uren te werken.

 • Kan mijn werkgever mij meer of minder laten werken?

  Uw werkgever is verplicht om u de uren die in uw contract staan te laten werken. Heeft uw werkgever (tijdelijk) minder werk voor u? Dan moet uw werkgever toch uw contracturen betalen.

  Laat uw werkgever u minder werken? Stuur uw werkgever een aangetekende brief waarin u aangeeft dat u:

  • beschikbaar blijft om te werken
  • uw loon blijft vorderen over uw contracturen

  Uw werkgever kan u vragen om meer uren te werken. Mogelijk staan in uw contract of cao afspraken over overwerk.

  Structureel meer werken

  Werkt u structureel meer uren dan in uw contract staan? Stuur uw werkgever een aangetekende brief waarin u vraagt om het gemiddeld aantal uren te kunnen werken.

  Reageert uw werkgever niet op uw aangetekende brief? Neem dan contact met ons op.

Terug naar boven Shape