Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing uren, werkplek of werktijden

De Wet flexibel werken geldt pas als er meer dan 10 medewerkers voor uw werkgever werken. Gaat het om minder dan 10 werknemers? Dan heeft uw werkgever mogelijk een eigen regeling. Vraag daarnaar bij uw eigen werkgever.

U kunt verzoeken om:

 • meer of minder uren te werken
 • op een andere werkplek te werken
 • aanpassing van uw werktijden

Uw verzoek om op een andere werkplek te werken kan bijvoorbeeld inhouden om (vaker) thuis te werken of uw werk op een andere standplaats te doen. Bij aanpassing van uw werktijden kunt u verzoeken om per dag meer of minder uren of op andere tijdstippen te werken.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer mag ik minder uren gaan werken?

  Ten minste 26 weken in dienst?

  Als u langer dan 26 weken in dienst bent bij uw werkgever, mag u vragen om meer of minder uren te werken. Dit kan volgens de Wet flexibel werken. Bent u even bij uw werkgever weggeweest, maar was deze periode maximaal 6 maanden? Dan telt de voorgaande periode wel mee voor de berekening van de termijn van 26 weken.  

  Minder dan 10 werknemers?

  Als er bij uw bedrijf minder dan 10 werknemers werken, geldt de Wet flexibel werken niet. Uw bedrijf moet wel een regeling hebben over hoe u kunt vragen om meer of minder uren te mogen werken. Vraag dit na bij uw werkgever.

  Cao

  In uw cao mag niet staan dat u niet mag vragen om minder uren te werken. Uw cao kan wel meer of andere voorwaarden stellen aan uw verzoek om meer uren te werken. Als er geen cao van toepassing is, dan mag de werkgever alleen afwijken als er overeenstemming is met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 • Hoe vraag ik om meer of minder uren werken?

  U moet schriftelijk bij uw werkgever vragen of u meer of minder uren mag werken. Zorg dat de brief minstens 2 maanden voordat u meer of minder uren wilt gaan werken bij uw werkgever ligt. Geef aan om hoeveel uren het gaat, wanneer u meer of minder wilt gaan werken en op welke uren in de week.

  Denk er wel aan dat u hoogstens één keer per jaar kunt vragen om meer of minder uren te mogen werken.

 • Mag de werkgever weigeren mij meer of minder te laten werken?

  Uw werkgever mag alleen weigeren u meer of minder uren te laten werken als hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vermindering leidt tot ernstige problemen om de openvallende uren op te vullen. Of als het moeilijk is de roosters rond te krijgen. Of als er problemen komen op het gebied van de veiligheid.

  Een verzoek om vermeerdering kan afgewezen worden als er onvoldoende werk is of als de formatieruimte ontoereikend is. Ook andere financiële of organisatorische omstandigheden kunnen leiden tot een weigering van uw verzoek tot vermeerdering van uren.

  Uw werkgever is dus maar beperkt vrij om uw verzoek af te wijzen. Dit geldt ook als u een verzoek doet om aanpassing van uw werktijden of aanpassing van uw werkplek.

Terug naar boven Shape