Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Ga met uw werkgever in gesprek

U heeft het recht om de uren die in uw arbeidscontract staan, te werken. Wilt u meer of minder uren werken dan in uw contract staan? Bespreek dit dan met uw werkgever. 

Hij moet akkoord gaan als u minimaal een half jaar in dienst bent. En als u werkt bij een bedrijf met 10 werknemers of meer. 

Heeft uw bedrijf minder dan 10 werknemers? Of wilt u meer of minder werken als u nog geen half jaar in dienst bent? Dan hoeft uw werkgever niet akkoord te gaan met uw verzoek. 

Wilt u minder uren werken? Dan krijgt u minder loon. Over de uren die u minder werkt, kunt u geen uitkering aanvragen. En u bouwt voor deze uren geen pensioen op. 

Stap 2

Vraag schriftelijk om meer of minder uren

Vraag uw werkgever schriftelijk om meer of minder uren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aanpassen uren, werktijden of werkplek. Doe dit minimaal 2 maanden voor de datum waarop u met de nieuwe uren wil beginnen. Geef aan:

 • om hoeveel uren het gaat
 • vanaf wanneer u meer of minder wilt gaan werken
 • op welke dagen u meer of minder wilt gaan werken

Een verzoek om meer of minder uren kunt u 1 keer per jaar doen. Behalve bij een onverwachte privé-situatie. Bijvoorbeeld als uw partner of kind ernstig ziek wordt.

Schriftelijk reageren

Uw werkgever is verplicht om schriftelijk te reageren. Van tevoren moet hij uw aanvraag met u bespreken.

Bent u op de ingangsdatum van de nieuwe uren minimaal een half jaar in dienst? Dan moet uw werkgever akkoord gaan. Behalve als hij een goede reden heeft om uw verzoek te weigeren.

Gaat uw werkgever akkoord? Vraag dan of hij uw contract aanpast.

Zwaarwegend bedrijfsbelang

Uw werkgever mag uw aanvraag om meer of minder uren te werken alleen weigeren bij 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Bijvoorbeeld als: 

 • er onvoldoende werk is
 • er niet genoeg geld is om uw loon te betalen
 • er grote problemen ontstaan in het rooster
 • de veiligheid in het bedrijf in gevaar komt
 • het bedrijf minder dan 10 werknemers heeft
Stap 3

Vraag om mediation

Komt u er samen met uw werkgever niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan een mediator. Met begeleiding van een mediator komt u mogelijk tot een oplossing voor zowel u als uw werkgever. 

Stap 4

Ga naar de kantonrechter

Komt u er met mediation niet uit, of wil de werkgever geen hulp van een mediator? Dan kunt u naar de rechter.  

De band tussen u en uw werkgever kan slechter worden door een rechtszaak. Bespreek uw zaak daarom eerst met een advocaat. Of vraag uw rechtsbijstandverzekering of vakbond om hulp. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer hoeft mijn werkgever mijn uren niet te veranderen?

  U kunt uw werkgever niet dwingen om uw uren te veranderen als u:

  • nog geen 26 weken in dienst bent bij uw werkgever
  • minder dan 1 jaar geleden een verzoek deed om meer of minder uren te werken
  • de AOW-leeftijd heeft
  • in een bedrijf werkt met minder dan 10 werknemers
  • zich moet houden aan andere afspraken hierover in de bedrijfsregels of uw cao
 • Wanneer moet de werkgever op mijn aanvraag reageren?

  De werkgever moet maximaal 1 maand voordat uw nieuwe uren ingaan, reageren op uw aanvraag. Reageert uw werkgever te laat of helemaal niet? Dan moet hij uw uren aanpassen zoals u dat wenst.

  Wilt u minder werken door een onverwachte situatie, bijvoorbeeld omdat uw partner niet meer voor zichzelf kan zorgen? Dan moet uw werkgever binnen 5 werkdagen beslissen.

 • Kan mijn werkgever mij meer of minder laten werken?

  Uw werkgever moet u werk aanbieden voor de uren die in uw contract staan. Heeft uw werkgever minder werk voor u? Dan moet hij toch uw contracturen betalen.

  Laat uw werkgever u minder werken? Stuur hem dan een aangetekende brief waarin u aangeeft dat u:

  • beschikbaar blijft om te werken
  • uw loon blijft eisen over uw contracturen

  Afspraken overwerk

  Uw werkgever mag u vragen om meer uren te werken. Kijk of in uw contract of cao afspraken staan over overwerk.

 • Kan ik mijn contract laten aanpassen als ik altijd meer uren werk?

  Staat er een vast aantal uren in uw contract, maar werkt u gemiddeld meer? Dan heeft u soms recht om deze extra uren te blijven werken.

  Werkt u minstens 3 maanden achter elkaar meer uren dan in uw contract staan? Dan mag u vragen om de uren in uw contract te veranderen in het gemiddeld aantal uren:

  • Bereken het gemiddeld aantal uren dat u per week werkte in de laatste 3 maanden.
  • Vraag uw werkgever of hij het contract wil aanpassen naar het gemiddeld aantal uren dat u berekende. 
  • Past uw werkgever het contract niet aan? En geeft hij hier geen goede reden voor? Stuur dan onze voorbeeldbrief verzoek om gemiddeld aantal uren naar uw werkgever. 
  • Reageert uw werkgever niet op uw brief? Of gaat hij niet akkoord? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Heeft u een min-maxcontract? Of werkt u een vast aantal uren per jaar? Dan heeft u meestal geen recht op het gemiddeld aantal gewerkte uren. U kunt uw werkgever wel vragen om meer zekerheid over uw werkrooster.

 • Wat zijn overuren?

  In de wet staat niet wat overuren zijn. Vaak staat in uw contract of cao wat overuren zijn, of overwerk verplicht is en of uw werkgever deze overuren extra moet betalen

  In de wet staan wel regels over werktijden en rusttijden. Uw werkgever mag u niet te vaak en te lang laten werken. Zo mag u niet langer dan 12 uur per dienst of 60 uur per week werken. 

Terug naar boven Shape