Logo
Cookie Privacy

Kan ik persoonlijk faillissement aanvragen?

Soms kunt u schulden niet meer aflossen. Zijn er 2 of meer schuldeisers? Dan kunt u bij de rechtbank persoonlijk faillissement aanvragen. Een persoonlijk faillissement heeft grote gevolgen.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Schulden oplossen

Bij een persoonlijk faillissement wijst de rechter een curator aan. Deze persoon beslist over uw geld en bezit. Kan de curator hiermee uw schulden niet betalen? En willen de schuldeisers geen afspraken met u maken? Dan blijft u deze schulden houden, ook na het faillissement.

Probeer daarom eerst uw schulden op te lossen via schuldhulpverlening van de gemeente. Uw gemeente probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers over het terugbetalen van het geld. Dit heet het minnelijke traject.

Lukt het minnelijke traject niet? Dan kunt u het wettelijke traject proberen. Dit heet de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Lukt het wettelijke traject ook niet? Dan is een persoonlijk faillissement soms uw enige mogelijkheid.

Aanvragen persoonlijk faillissement

Een aanvraag eigen faillissement doet u bij de rechtbank in de regio waar u woont. Deze aanvraag is gratis en u heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner meewerken aan de faillissementsaanvraag. Het gaat dan om het geld en bezit dat van u samen is. Dit mag de curator gebruiken voor het aflossen van de schuld.

Gevolgen faillietverklaring

Als de rechter u failliet verklaart, heeft dit een aantal gevolgen:

  • U krijgt een curator en een rechter-commissaris. De curator beslist over uw geld en bezit. U mag dus niets kopen, verkopen of weggeven zonder toestemming van de curator. De rechter-commissaris controleert de curator.
  • Uw faillissement komt in het Centraal Insolventieregister en in de Staatscourant. Zo kan iedereen zien dat u failliet bent. Is uw echtgenoot of geregistreerd partner ook failliet, dan staat dit erbij.
  • U krijgt een postblokkade. Dit betekent dat de curator al uw post krijgt en bekijkt. Pas daarna gaat de post naar u.
  • Had u loonbeslag of lag er beslag op uw inboedel? Dan is dit beslag afgelopen.
  • De curator kan overeenkomsten opzeggen, zoals uw huurcontract of arbeidscontract.
Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe verloopt een Wsnp-traject?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven