Kan ik persoonlijk faillissement aanvragen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Schulden oplossen

Kunt u persoonlijk uw schulden niet meer betalen? Meld u dan aan bij schuldhulpverlening bij de gemeente. Lukt het uw gemeente niet om een minnelijke regeling te treffen met de schuldeisers? Dan kan mogelijk wettelijk schuldsanering worden aangevraagd.

Soms is het aanvragen van een persoonlijk faillissement de enige mogelijkheid als schuldhulpverlening niet lukt of u niet wordt toegelaten tot de WSNP.

Aanvragen persoonlijk faillissement

Voor een aanvraag eigen faillissement kunt u terecht bij de rechtbank in de regio waar u woont. Deze aanvraag is gratis en u heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partner? Dan moet uw partner meewerken aan de faillissementsaanvraag.

Gevolgen faillietverklaring

Als de rechter het faillissement uitspreekt, heeft dit een aantal gevolgen:

 • Er wordt een curator en rechter-commissaris benoemd. U mag niets doen zonder toestemming van de curator. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.
 • Het faillissement wordt geregistreerd in het Centraal Insolventieregister en gepubliceerd in de Staatscourant. Zo is voor iedereen duidelijk dat u, uw eventuele partner of bedrijf failliet zijn verklaard.
 • Er is een postblokkade. Dit betekent dat alle post eerst naar de curator wordt gestuurd.
 • Lag er beslag op inkomen of inboedel? Dan vervalt dit beslag.
 • De curator kan overeenkomsten beëindigen, zoals een huur- of arbeidscontract.
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen tegen faillietverklaring?

  Als de rechter u failliet verklaart, kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep. Ook tegen een uitspraak in hoger beroep moet u binnen 8 dagen reageren. Bent u niet op zitting gehoord? Dan kunt u binnen 14 dagen in verzet. Het is verplicht hiervoor een advocaat in te schakelen.

 • Welk inkomen mag ik houden als ik failliet word verklaard?

  Alle inkomsten behoren tot het faillissement. De curator bepaalt een vrij te laten bedrag. Dat is het gedeelte van het inkomen dat u mag houden om de vaste lasten te kunnen betalen.

  De curator geeft aan de werkgever of uitkeringsinstantie door welk deel van uw inkomen u zelf mag ontvangen en welk deel naar de faillissementsboedel gaat. U kunt dit vrij te laten bedrag zelf berekenen.

 • Wat zijn de nadelen van het aanvragen van een persoonlijk faillissement?

  Het aanvragen van een persoonlijk faillissement is geen oplossing voor uw schulden. Zodra het faillissement eindigt, kunnen schuldeisers hun vordering weer bij u innen. Ook kunnen deurwaarders beslag leggen op inkomsten of persoonlijke eigendommen.

  Door schuldhulpverlening kunt u regelingen treffen met diverse schuldeisers. Hierdoor lost u uw schulden af.

  Bij WSNP krijgt u na afloop een schone lei verklaring als u alle verplichtingen nakomt. Schuldeisers kunnen dan geen schulden meer op u verhalen.

 • Waardoor kan een faillissement eindigen?

  Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld:

  • een uitspraak van een rechter dat er geen faillissement geldt
  • het faillissement wordt opgeheven door 'gebrek aan baten'. De opbrengsten uit de boedel zijn te laag om de schulden te voldoen. Schuldeisers kunnen weer bij u aankloppen om u te laten betalen.
  • het faillissement wordt omgezet in WSNP. De rechter bepaalt dat voor u de WSNP geldt en niet een persoonlijk faillissement.
  • er is een akkoord met een meerderheid van de schuldeisers. Vaak wordt er 'finale kwijting' afgesproken. Schuldeisers kunnen dan niets meer van u vorderen.
  • er vindt vereffening plaats. De schuldeisers krijgen een gedeelte van hun schuld betaald. Een restschuld blijft staan.
  • als alle schulden zijn betaald.
Terug naar boven Shape