Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Schulden oplossen

Bij een persoonlijk faillissement wijst de rechter een curator aan. Deze persoon beslist over uw geld en bezit. Kan de curator hiermee uw schulden niet betalen? En willen de schuldeisers geen afspraken met u maken? Dan blijft u deze schulden houden, ook na het faillissement.

Probeer daarom eerst uw schulden op te lossen via schuldhulpverlening van de gemeente. Uw gemeente probeert dan afspraken te maken met uw schuldeisers over het terugbetalen van het geld. Dit heet het minnelijke traject.

Lukt het minnelijke traject niet? Dan kunt u het wettelijke traject proberen. Dit heet de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Lukt het wettelijke traject ook niet? Dan is een persoonlijk faillissement soms uw enige mogelijkheid.

Aanvragen persoonlijk faillissement

Een aanvraag eigen faillissement doet u bij de rechtbank in de regio waar u woont. Deze aanvraag is gratis en u heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner meewerken aan de faillissementsaanvraag. Het gaat dan om het geld en bezit dat van u samen is. Dit mag de curator gebruiken voor het aflossen van de schuld.

Gevolgen faillietverklaring

Als de rechter u failliet verklaart, heeft dit een aantal gevolgen:

 • U krijgt een curator en een rechter-commissaris. De curator beslist over uw geld en bezit. U mag dus niets kopen, verkopen of weggeven zonder toestemming van de curator. De rechter-commissaris controleert de curator.
 • Uw faillissement komt in het Centraal Insolventieregister en in de Staatscourant. Zo kan iedereen zien dat u failliet bent. Is uw echtgenoot of geregistreerd partner ook failliet, dan staat dit erbij.
 • U krijgt een postblokkade. Dit betekent dat de curator al uw post krijgt en bekijkt. Pas daarna gaat de post naar u.
 • Had u loonbeslag of lag er beslag op uw inboedel? Dan is dit beslag afgelopen.
 • De curator kan overeenkomsten opzeggen, zoals uw huurcontract of arbeidscontract.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen tegen faillietverklaring?

  Als de rechter u failliet verklaart, kunt u protesteren. U gaat dan in hoger beroep. Dit moet binnen 8 dagen. Neem direct contact op met een van onze juristen.

  Bent u het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Dan heeft u opnieuw 8 dagen om te protesteren. U gaat dan in cassatie.

  Verzet gemiste zitting

  Kon de rechter u geen vragen stellen tijdens het hoger beroep? Miste u bijvoorbeeld de zitting omdat u ziek was? Dan kunt u binnen 14 dagen ‘in verzet’.

  Voor verzet en cassatie heeft u een advocaat nodig.

 • Welk inkomen mag ik houden als ik failliet ben?

  De curator gebruikt al uw inkomsten om uw schulden af te lossen. Een deel mag u houden om de vaste lasten te betalen: het vrij te laten bedrag.

  De curator bepaalt de hoogte van het vrij te laten bedrag. Dit is bijna dezelfde berekening als voor de beslagvrije voet

  De curator geeft aan uw werkgever of uitkeringsorganisatie door welk deel van uw inkomen u zelf mag krijgen.

 • Wat zijn de nadelen van het aanvragen van een persoonlijk faillissement?

  Het aanvragen van een persoonlijk faillissement is geen oplossing voor uw schulden. Zodra het faillissement stopt, kunnen schuldeisers weer bij u aankloppen. Ook kunnen deurwaarders beslag leggen op uw inkomsten of spullen.

  Met schuldhulpverlening van de gemeente of de Wsnp lost u wel uw schulden op. Na afloop krijgt u een schone lei.

 • Wanneer stopt een persoonlijk faillissement?

  Een faillissement kan op verschillende manieren stoppen. Bijvoorbeeld:

  • Een rechter bepaalt dat uw faillissement niet meer geldt.
  • Uw faillissement stopt door 'gebrek aan baten'. De inkomsten uit uw loon en spullen zijn dan te laag om uw schulden te betalen. Schuldeisers kunnen weer bij u aankloppen om u te laten betalen.
  • De rechter bepaalt dat voor u de Wsnp geldt en niet een persoonlijk faillissement.
  • Er is een akkoord met bijna al uw schuldeisers. Vaak is de afspraak een 'finale kwijting'. U spreekt dan af om een deel te betalen. De rest hoeft u niet meer te betalen. Schuldeisers kunnen daarna geen geld meer aan u vragen.
  • U vereffent de schuld. De schuldeisers krijgen dan een deel betaald. De rest van de schuld blijft staan.
  • U betaalt alle schulden.
Terug naar boven Shape