Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Verplichte cursus of onderzoek

Het CBR kan u verplichten om mee te werken aan een cursus of onderzoek. Bijvoorbeeld als u autoreed met alcohol op. Of als u veel te hard reed door de bebouwde kom. Het doel van een cursus is dat u veilig leert rijden. En dat u uzelf en anderen niet in gevaar brengt.

Een cursus of onderzoek is verplicht als u hierover een brief krijgt van het CBR. U moet hieraan meewerken. En u moet de cursus of het onderzoek zelf betalen.

Werkt u niet mee aan een cursus of onderzoek? Dan kan het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Dit kan als u:

 • niet of te laat naar de cursus of het onderzoek komt
 • niet meewerkt aan de cursus of het onderzoek. Bijvoorbeeld als u een opdracht van de cursus niet maakt.
 • de rekeningen niet of te laat betaalt

Heeft u een goede reden om niet mee te werken aan een cursus of onderzoek? Bent u bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het CBR. Het CBR kan u om bewijs vragen. Bijvoorbeeld een doktersverklaring.

Bezwaar maken

Vindt u het niet terecht dat u een cursus of onderzoek moet doen? Dan kunt u bezwaar maken bij het CBR. U kunt ook bezwaar maken als het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaart. 

LEMA-cursus

De LEMA-cursus gaat over alcohol en verkeer. Het doel van de cursus is dat u niet meer rijdt als u alcohol gedronken heeft. Het CBR kan u deze cursus laten doen als u bent aangehouden met een:

 • alcohol-promillage in uw bloed tussen 0,8 en 1,0. Als u beginnend bestuurder bent, is dit tussen 0,5 en 0,8.
 • adem-alcoholgehalte tussen 350 en 435 microgram per liter lucht. Als u beginnend bestuurder bent, is dit tussen 220 en 350.

EMA-cursus

De EMA-cursus gaat over alcohol en verkeer. Het doel van de cursus is dat u niet meer rijdt als u alcohol gedronken heeft. Het CBR kan u deze cursus laten doen in de volgende situaties:

 • U had een alcohol-promillage in uw bloed tussen 1,0 en 1,8. Als u beginnend bestuurder bent, is dit tussen 0,8 en 1,3.
 • U had een adem-alcoholgehalte tussen 435 en 785 microgram per liter lucht. Als u beginnend bestuurder bent, is dit tussen 350 en 570.
 • De politie hield u in de afgelopen 5 jaar 2 keer of meer aan voor rijden met alcohol op. En uw alcohol-promillage was 1 keer hoger dan 0,5. Of hoger dan 0,2 als u beginnend bestuurder bent.
 • De politie hield u in de afgelopen 5 jaar 2 keer of meer aan voor rijden met alcohol op. En u had 1 keer een adem-alcoholgehalte dat hoger was dan 220 microgram per liter lucht. Of hoger dan 88 microgram per liter lucht als u beginnend bestuurder bent.
 • U heeft in de afgelopen 5 jaar een LEMA-cursus gevolgd, maar u heeft opnieuw autogereden met alcohol op.
 • U weigerde bij uw aanhouding mee te werken aan een adem-analyse of bloedonderzoek.

EMG-cursus

De EMG-cursus is voor mensen die zijn aangehouden voor gevaarlijk of asociaal rijgedrag, bijvoorbeeld:

 • U reed met uw auto 50 kilometer of meer te hard binnen de bebouwde kom.
 • U reed met uw bromfiets 31 kilometer of meer te hard binnen de bebouwde kom.
 • U reed met uw auto 31 kilometer of meer te hard binnen de bebouwde kom tijdens wegwerkzaamheden.
 • U sneed anderen af, of u hield te weinig afstand.
 • U reed door rood licht.

De cursus leert u op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. 

Onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik

Een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik is om te bepalen of u veilig aan het verkeer kunt meedoen. U krijgt een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek en een bloed- of urineonderzoek.

Redenen onderzoek

U kunt dit onderzoek krijgen als u verdacht wordt van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Bijvoorbeeld:

 • U had een alcohol-promillage in uw bloed van 1,8 of meer. Of 1,3 of meer als u beginnend bestuurder bent.
 • U had een adem-alcoholgehalte van 785 of meer microgram per liter lucht. Of 570 of meer als u beginnend bestuurder bent.
 • De politie hield u in de afgelopen 5 jaar 3 keer of meer aan voor rijden met alcohol op. En u had minstens 1 keer een adem-alcoholgehalte dat hoger was dan 220 microgram per liter lucht. Of hoger dan 88 microgram per liter lucht als u beginnend bestuurder bent.
 • De politie hield u in de afgelopen 5 jaar 3 keer of meer aan voor rijden met alcohol op. En u had minstens 1 keer een alcohol-promillage in uw bloed dat hoger was dan 0,5. Of hoger dan 0,2 als u beginnend bestuurder bent.
 • Het CBR kan u geen LEMA-cursus of EMA-cursus geven. Bijvoorbeeld omdat u in de afgelopen 5 jaar deze cursus al volgde, maar opnieuw autoreed met alcohol op.
 • De politie hield u aan voor rijden onder invloed van drugs.
 • U werkte bij uw aanhouding niet mee aan een bloedonderzoek.

Onderzoek naar rijvaardigheid

Een onderzoek naar rijvaardigheid is om te bepalen of u nog veilig aan het verkeer kunt meedoen. Hiervoor krijgt u een theorietest over de verkeersregels en een praktijktest in een lesauto.

Redenen onderzoek

U kunt dit onderzoek krijgen als het CBR denkt dat u onveilig rijdt, bijvoorbeeld:

 • U volgde de afgelopen 5 jaar al 2 keer een EMG-cursus.
 • U kreeg de afgelopen 5 jaar al 2 keer een veroordeling voor een verkeersovertreding. En u bent beginnend bestuurder.
 • Het CBR kreeg een melding van de politie over uw onveilige rijgedrag.

U kunt vrijwillig afstand doen van uw rijbewijs. U hoeft dan geen onderzoek te doen en geen kosten te betalen.

Tweede onderzoek

Vindt het CBR na het onderzoek dat u niet veilig aan het verkeer kunt meedoen? Dan laten zij u weten dat zij uw rijbewijs ongeldig gaan verklaren. Bent u het niet eens met de uitslag van uw onderzoek? Dan kunt u binnen 2 weken een tweede onderzoek aanvragen.

Medisch onderzoek

Een medisch onderzoek is om te bepalen of u nog veilig aan het verkeer kunt meedoen. Een arts stelt u vragen en u kunt een lichamelijk onderzoek krijgen. Soms moet u meewerken aan een bloed- of urineonderzoek of een rijtest.

Redenen onderzoek

U kunt dit onderzoek krijgen als de politie denkt dat u om medische redenen niet veilig kunt rijden. De politie geeft dit door aan het CBR. Het CBR beslist of u het onderzoek moet doen.

U kunt vrijwillig afstand doen van uw rijbewijs. U hoeft dan geen onderzoek te doen en geen kosten te betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik een cursus of onderzoek van het CBR zelf betalen?

  Ja, u moet de kosten zelf betalen. Het gaat om:

  • opleggingskosten: kosten voor de beslissing van het CBR
  • uitvoeringskosten: kosten van de cursus of het onderzoek

  Betaal op tijd, anders beslist het CBR dat uw rijbewijs ongeldig is.

  Betalingsregeling uitvoeringskosten

  Kunt u niet in 1 keer betalen? Dan kunt u voor sommige cursussen en onderzoeken een betalingsregeling aanvragen. U betaalt de rekening dan in delen. Dit is alleen mogelijk voor de uitvoeringskosten. De opleggingskosten moet u in 1 keer betalen.

  Vraag de betalingsregeling aan binnen 3 weken nadat u de rekening kreeg. Dit doet u per telefoon of via Mijn CBR. U kunt geen betalingsregeling aanvragen voor de LEMA-cursus en het medisch onderzoek.

  Wilt u een betalingsregeling voor een onderzoek naar uw rijvaardigheid? Dan hangt het van de reden van het onderzoek af of u een betalingsregeling kunt aanvragen. Moet u het onderzoek doen omdat het CBR melding kreeg van de politie over uw onveilige rijgedrag? Dan krijgt u geen betalingsregeling.

  Uitstel van betaling

  Wilt u de kosten wel in 1 keer betalen, maar op een later moment? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit kan voor de opleggingskosten en voor de uitvoeringskosten. Moet u een medisch onderzoek doen? Dan kunt u alleen uitstel van betaling aanvragen voor de opleggingskosten.

  Neem vóór de datum waarop u moet betalen per telefoon contact op met het CBR. Spreek met het CBR een nieuwe betaaldatum af. U betaalt het hele bedrag dan in 1 keer, uiterlijk op de nieuwe datum.

 • Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan een cursus of onderzoek van het CBR?

  Als u niet meewerkt, kan het CBR bepalen dat uw rijbewijs ongeldig wordt. Dit kan als u:

  • de rekeningen niet of te laat betaalt
  • niet of te laat naar de cursus of het onderzoek komt
  • niet meewerkt aan de cursus of het onderzoek

  Heeft u hiervoor een goede reden? Bent u bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis? Neem dan direct contact op met het CBR. Het CBR kan u om een bewijs vragen.

 • Waarom krijg ik én straf én een cursus of onderzoek van het CBR?

  U krijgt straf omdat u een strafbaar feit heeft gepleegd. En u krijgt een cursus of onderzoek om te zorgen dat u veiliger gaat rijden.

  Een cursus of onderzoek van het CBR is niet bedoeld om u te straffen. Het CBR zorgt dat u weer veilig aan het verkeer kunt deelnemen. Of controleert of u nog veilig kunt rijden.

 • Wat gebeurt er als het CBR mijn rijbewijs ongeldig verklaart?

  U mag geen auto meer rijden. En u moet uw rijbewijs opsturen naar het CBR. In de brief van het CBR staat wanneer u dat moet doen. U kunt een boete krijgen als u uw ongeldige rijbewijs niet opstuurt.

  Rijdt u toch? Dan bent u strafbaar. U kunt een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen.

  Ook bent u niet meer goed verzekerd. Veroorzaakt u een ongeluk met uw auto en heeft u schade? Dan betaalt uw verzekeraar uw schade meestal niet. Heeft iemand anders schade door het ongeluk? Dan moet u vaak ook die schade zelf betalen.

 • Wat kan ik doen tegen een beslissing van het CBR?

  Bel het CBR en vertel uw verhaal. Of vraag om meer uitleg. Misschien lost u zo samen het probleem op.

  Lukt dat niet? Maak dan schriftelijk bezwaar bij het CBR. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.

  U krijgt meestal binnen 12 tot 18 weken een nieuwe beslissing. In de tussentijd moet u zich houden aan de beslissing waar u het niet mee eens bent. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen een cursus? Dan moet u die cursus volgen totdat het CBR iets anders besluit.

  Voorlopige voorziening

  Heeft u met spoed een nieuwe beslissing nodig? Vraag dan een voorlopige voorziening aan de rechter. Hiermee vraagt u de rechter om snel een tijdelijke beslissing te nemen.

  Beslist de rechter dat het besluit van het CBR tijdelijk niet geldig is? Dan hoeft u de cursus of het onderzoek niet te doen terwijl u op de nieuwe beslissing van het CBR wacht.

Terug naar boven Shape