Logo
Cookie Privacy

Hoe kan ik alimentatie herzien en minder betalen?

Als uw inkomen daalt, kan uw alimentatie lager worden of stoppen. U kunt dan met uw ex-partner andere afspraken maken over uw alimentatieplicht. Lukt dit niet samen? Dan heeft u een mediator of advocaat nodig.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Maak samen nieuwe afspraken

Als u minder inkomen heeft, daalt uw draagkracht. Dat betekent dat u minder geld overhoudt. Bespreek uw nieuwe situatie met uw ex-partner.

Gaat uw ex-partner akkoord met minder alimentatie? Dan kunt u samen nieuwe afspraken maken. Of een nieuwe berekening laten maken door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage).

Schrijf de nieuwe afspraken op in een ouderschapsplan of een andere overeenkomst. U kunt dit samen doen. U hoeft niet naar een advocaat of rechter.

Uitspraak rechter

Heeft de rechter in het verleden uitspraak gedaan over de hoogte van de alimentatie? Dan blijft deze uitspraak gelden. Toch kunt u samen een lager bedrag afspreken. Dit schrijft u op in bijvoorbeeld het ouderschapsplan.

Houdt u zich niet aan deze afspraak? Betaalt u bijvoorbeeld minder of helemaal niet? Of wil uw ex-partner toch het hogere bedrag? Dan geldt de uitspraak van de rechter weer. Als u niet betaalt, kan het LBIO soms namens uw ex-partner beslag leggen op uw loon of uitkering. Om dat te voorkomen, vraagt u een nieuwe uitspraak aan bij de rechter.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Vraag hulp aan een mediator

Lukt het niet om samen nieuwe afspraken te maken? Dan kunt u uw ex-partner vragen om samen in gesprek te gaan met een mediator. De mediator kan u helpen om afspraken te maken waar u het allebei mee eens bent.

Heeft u een ouderschapsplan? Dan heeft u daarin mogelijk afgesproken dat u eerst naar een mediator gaat, voordat u naar de rechter gaat.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Vraag hulp aan een advocaat

Lukt het niet om samen of via de mediator afspraken te maken? Ga dan naar een advocaat. Uw advocaat maakt een nieuwe berekening van uw draagkracht. Uw advocaat neemt ook contact op met uw ex-partner om aan de juiste gegevens te komen.

Lukt het uw advocaat om met uw ex-partner nieuwe afspraken te maken? Dan kunt u uw alimentatie aanpassen zonder rechter.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Vraag de rechter om een herberekening

Lukt het ook niet om nieuwe afspraken te maken via een advocaat? Dan kunt u naar de rechter. U vraagt de rechter dan om uw alimentatieplicht te veranderen. Dit kan voor kinderalimentatie en voor partneralimentatie.

Wilt u naar de rechter? Dan heeft u altijd een advocaat nodig. De rechter kijkt naar uw draagkracht en wat uw ex-partner of uw kinderen nodig hebben. Daarnaast kijkt de rechter naar de situatie en eerder gemaakte afspraken.

Gewijzigde omstandigheden

De rechter kijkt of uw inkomen of woonsituatie is veranderd. Dit heet: gewijzigde omstandigheden. Veranderde de situatie buiten uw schuld? Dan doet de rechter een uitspraak over het veranderen van de alimentatie.

Werkloosheid of een schuldenregeling zijn meestal geen situaties die altijd zo blijven. De rechter kan in dat geval uw alimentatie tijdelijk verlagen. Of de rechter beslist dat u tijdelijk niets betaalt. Uw alimentatie is dan nihil.

Kiest u ervoor om minder te werken of zelfs te stoppen met werken? Dan is dit uw eigen beslissing. De rechter gaat dan niet akkoord met een aanpassing van uw alimentatie.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Verandert de partneralimentatie als een van ons een nieuwe partner krijgt?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven