Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?

Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Er zijn twee soorten vakantiedagen: de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen zijn voor elke werknemer gelijk. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Elke werknemer bouwt jaarlijks 4 keer het aantal vakantiedagen op wat er wekelijks wordt gewerkt. Het aantal vakantiedagen is dus afhankelijk van het aantal uur dat u gemiddeld per week werkt.

Bijvoorbeeld, wanneer de omvang van uw contract 40 uur en 5 dagen per week is, heeft u dus recht op 4 keer 40 uur (160 uur per jaar) of 4 keer 5 dagen (20 dagen per jaar) aan vakantie.

Bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke dagen zijn extra vakantiedagen die u opbouwt. Deze vakantiedagen zijn vaak geregeld in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

  Opname wettelijke vakantiedagen
  Vóór 1 januari 2012 hadden de wettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van 5 jaar. Per 1 januari 2012 is deze regeling veranderd. De vakantiedagen die in 2012 worden opgebouwd, krijgen een verjaringstermijn van 6 maanden. Dit betekent dat u de opgebouwde vakantiedagen van 2012 vóór juli 2013 moet opnemen.

  Als de vakantiedagen niet binnen 6 maanden zijn opgenomen, vervallen deze vakantiedagen. Wanneer er echter geen mogelijkheid is geweest om de vakantiedagen op te nemen, komen deze niet te vervallen. Dit moet u wel kunnen aantonen. Het is ook mogelijk dat de vervaltermijn van 6 maanden in onderling overleg met uw werkgever kan worden  verlengd.

  Opname bovenwettelijke vakantiedagen
  De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren nog steeds pas na 5 jaar. Dus u moet de bovenwettelijke vakantiedagen binnen 5 jaar na het opgebouwde jaar opnemen.

  NB. De vakantiedagen die u opneemt, zijn de vakantiedagen die het eerst verjaren.

 • Wat gebeurt er met de vakantiedagen die ik vóór 1 januari 2012 heb opgebouwd?

  Voor vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. De opgebouwde vakantiedagen van 2011 moet u dus voor 1 januari 2017 opnemen. Heeft u nog vakantiedagen over uit 2010? Dan moet u die voor 1 januari 2016 opnemen.

 • Hoe worden mijn vakantiedagen opgebouwd als ik ziek ben?

  Voor 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Per 1 januari 2012 is dit veranderd. Nu bouwen zieke werknemers net zoveel wettelijke vakantiedagen op als de werknemers die niet ziek zijn.

  Wanneer u voor 1 januari 2012 ziek was, bouwt u alleen de laatste zes maanden vakantiedagen op. Wanneer u na 1 januari 2012 nog steeds ziek bent, bouwt u evenveel wettelijke vakantiedagen op als de werknemers die niet ziek zijn. Dus wanneer u in 2012 meer dan 6 maanden ziek bent, heeft u voordeel uit deze wetswijziging.

  Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunt u samen met uw werkgever andere afspraken maken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.