Wanneer krijg ik bijzondere bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding van uw gemeente voor extra kosten die u moet maken. U kunt die kosten niet zelf betalen, omdat u een laag inkomen heeft. Uw gemeente bepaalt of u bijzondere bijstand krijgt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand aan te vragen.

Voorwaarden bijzondere bijstand

Voor bijzondere bijstand gelden een aantal voorwaarden. De kosten zijn:

 • noodzakelijk
 • om een bijzondere redenen
 • onverwacht, waardoor u er niet voor kon sparen
 • niet vergoed door een andere partij, zoals uw (zorg-)verzekeraar

U krijgt geen bijzondere bijstand als u voldoende inkomen of spaargeld heeft. Of als u een lening kunt afsluiten. 

Voorbeelden kosten

U kunt bijvoorbeeld bijzondere bijstand aanvragen voor:  

 • eigen bijdrage voor uw advocaat
 • griffiekosten
 • kosten van uw bewindvoerder
 • woninginrichting
 • grote duurzame aankopen, zoals een wasmachine
 • medische kosten die noodzakelijk zijn

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • alimentatie
 • boetes
 • schade die u heeft geleden of heeft veroorzaakt

Uw gemeente beslist uiteindelijk of u bijzondere bijstand krijgt. Uw gemeente kan uw kosten helemaal vergoeden of een gedeelte ervan. Soms krijgt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening of spullen. Bij een lening betaalt u uw gemeente in termijnen weer terug.

Aanvragen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand vraagt u aan, voordat u kosten maakt. Vraag bij uw gemeente om een aanvraagformulier of kijk op de website. De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Als u achteraf bijzondere bijstand aanvraagt, kan uw gemeente dit weigeren. Heeft u een bijzondere reden dat u de aanvraag niet eerder kon indienen? Dan kan uw gemeente de bijzondere bijstand wél met terugwerkende kracht toewijzen. Geeft u dit duidelijk aan bij de aanvraag.

Afwijzing van uw aanvraag

Wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar tegen deze afwijzing. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaarschrift. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom het voor u van belang is dat u bijzondere bijstand krijgt.
  
Beslist de gemeente ook na uw bezwaarschrift dat u geen bijzondere bijstand krijgt? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep bij de rechtbank.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is de individuele inkomenstoeslag?

  U kunt een keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen als:

  • u 21 jaar of ouder bent, maar nog geen AOW krijgt
  • uw inkomen in de afgelopen jaren niet hoger is dan uw bijstandsnorm
  • u niet te veel spaargeld heeft, oftewel vermogen
  • uw inkomen voorlopig niet hoger wordt

  De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag. De toeslag moet u zelf aanvragen bij uw gemeente. Vaak kunt u dit ook digitaal doen.

Terug naar boven Shape