Wanneer krijg ik bijzondere bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vrijdag 24 mei 2019 zijn wij gesloten. Excuses voor het ongemak.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding van uw gemeente voor extra kosten die u moet maken. U kunt die kosten niet zelf betalen, omdat u een laag inkomen heeft. Voor bijzondere bijstand gelden dezelfde voorwaarden als voor de algemene bijstand.

Daarnaast kan uw gemeente bepalen dat u het gehele bedrag of een gedeelte daarvan vergoed krijgt. U kunt ook bijzondere bijstand krijgen in de vorm van een lening. U betaalt uw gemeente dan in termijnen weer terug.

Voorwaarden

Voor bijzondere bijstand gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om bijzondere kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken of niet heeft kunnen voorzien. Bijvoorbeeld kosten voor uw bewindvoerder of griffiekosten.
 • Het zijn noodzakelijke kosten die nergens anders worden vergoed. Bijvoorbeeld door uw (zorg-)verzekeraar.
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw eigen middelen.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

  Bijzondere bijstand vraagt u aan bij uw eigen gemeente. Vraag op tijd bij de gemeente om een aanvraagformulier. De gemeente geeft geen bijzondere bijstand met terugwerkende kracht. Kon u door medische redenen niet eerder een aanvraag indienen? Dan kan de gemeente de bijzondere bijstand wél met terugwerkende kracht toewijzen. De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bijzondere bijstand? Vraag dan of sociaal raadslieden bij u in de buurt u daarbij kan helpen.

 • Kan ik bijzondere bijstand voor advocaatkosten krijgen?

  Veel gemeenten vergoeden de kosten voor uw advocaat (rechtsbijstand), als deze noodzakelijk zijn om te maken. Uw gemeente zal hoogstwaarschijnlijk als voorwaarde stellen dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

  De termijn voor het indienen van de aanvraag bijzondere bijstand voor advocaatkosten kan per gemeente verschillen. Informeer daarom vooraf bij uw gemeente over haar werkwijze bij bijzondere bijstand voor advocaatkosten.

 • Wat is de individuele inkomenstoeslag?

  U kunt één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen als:

  • u 21 jaar of ouder bent, maar nog geen AOW krijgt
  • uw inkomen in het afgelopen jaren niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm
  • uw vermogen niet hoger is dan het voor bijstand vrijgestelde vermogen
  • u in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen
  • uw inkomen de komende periode niet hoger zal worden

  Door de individuele inkomenstoeslag is de langdurigheidstoeslag vervallen. De individuele inkomenstoeslag moet u zelf aanvragen bij uw gemeente. Vaak kunt u dit ook digitaal doen. Vraag uw gemeente om meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden van de individuele inkomenstoeslag.

 • Kan ik kwijtschelding van de gemeentebelastingen krijgen?

  Afhankelijk van uw inkomen kunt u kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Op de aanslag staat vaak meer informatie over de kwijtschelding. U kunt hierover ook informatie krijgen van uw gemeente.

  U moet het verzoek om kwijtschelding wel op tijd indienen bij uw gemeente. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Is de belastingaanslag betaald? Dan moet u het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden indienen.

 • Wat kan ik doen als mijn aanvraag voor bijzondere bijstand wordt afgewezen?

  Als u bijzondere bijstand aanvraagt, krijgt u een beslissing van uw gemeente. Wordt uw aanvraag voor bijzondere bijstand afgewezen? Dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar tegen deze afwijzing. De gemeente zal dan een nieuwe beslissing nemen.

  Beslist de gemeente ook in de bezwaarschriftprocedure dat u geen bijzondere bijstand krijgt? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep bij de rechtbank.

  Om een gefinancierde advocaat in te schakelen moet het financieel belang minimaal € 500 zijn. Is het bedrag lager? Dan kunt u zelf een bezwaarschrift indienen. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom het voor u van belang is dat u bijzondere bijstand krijgt. 

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape