Pesten op de werkvloer | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bespreek het pestgedrag

Voelt u zich gepest op het werk? Dan is het belangrijk om erover te praten. Hiermee voorkomt u dat de situatie verergert en dat u bijvoorbeeld ziek wordt. Neem contact op met een vertrouwenspersoon of met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij bieden een luisterend oor en adviseren u soms hoe u met de pester in gesprek kan gaan.

Mind Korrelatie

Is er geen vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker op uw werk? Neem dan contact op met MIND Korrelatie of met uw huisarts.

Bedrijfsarts

Heeft u zich door het pestgedrag ziek gemeld? Bespreek het pestgedrag dan ook met de bedrijfsarts en leg uit wat het gedrag met u doet. Soms spreekt de bedrijfsarts een ‘pauze’ af. De bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever dan om met een mediator in gesprek te gaan. 

Stap 2

Meld het pestgedrag bij uw werkgever

Kunt u het pesten niet stoppen met hulp van collega’s, een vertrouwenspersoon of andere hulpverleners? Meld het dan bij uw werkgever.

De werkgever is verplicht om pesten op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Dat staat in de Arbowet. Is het niet gelukt om het pestgedrag te voorkomen? Dan moet uw werkgever zijn best doen om het op te lossen. Na een melding kan uw leidinggevende in gesprek gaan met de pester. Soms zal de werkgever afspraken maken of maatregelen nemen.

Is de leidinggevende de pester? Meld het gedrag dan bij een hogere leidinggevende. Is die er niet? Ga dan naar de volgende stap.

Stap 3

Dien een klacht in

Doet uw werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Dien dan een klacht in volgens de klachtenprocedure van de organisatie. Vraag daarbij of uw werkgever de klacht kan behandelen via mediation. U en uw werkgever krijgen dan begeleiding van een onafhankelijke partij bij het vinden van een oplossing.

Inspectie SZW

Wordt de klacht niet opgelost? Of heeft uw organisatie geen interne klachtenprocedure? Meld uw klacht bij de Inspectie SZW. De Inspectie SZW onderzoekt daarna of de werkgever voldoende maatregelen nam om pesten te voorkomen.

Vindt de Inspectie SZW dat uw werkgever te weinig heeft gedaan om pesten tegen te houden? Dan kan de Inspectie SZW de werkgever waarschuwen. Soms kan de Inspectie SZW zelfs een boete opleggen aan de werkgever.

Stap 4

Vraag om juridisch advies

Lukt het nog steeds niet om het pestgedrag te stoppen? Dan is het verstandig om verder juridisch advies in te winnen. Soms zijn er nog andere opties, zoals het aansprakelijk stellen van de pester of van de werkgever. Als er sprake is van een strafbaar feit kunt u aangifte doen.

Bespreek de mogelijkheden

Neem in elk geval niet zomaar ontslag, maar bespreek eerst uw opties met een jurist. Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u ook doorverwijzen naar een advocaat.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer is er volgens de wet sprake van pesten?

  Volgens de wet is er sprake van pesten als gedrag intimiderend is en zich herhaalt. Het gaat er bij pesten om dat de gepeste werknemer zich niet kan verdedigen tegen het gedrag.

  Bij pesten kan het onder andere gaan om:

  • grapjes ten koste van een ander
  • vervelende opmerkingen
  • beledigingen
  • schelden
  • negeren of sociaal isoleren
  • zinloze taken opdragen
  • in het openbaar terechtwijzen
  • expres een verkeerde beoordeling geven
 • Wat kan ik doen bij discriminatie op de werkvloer?

  U wordt gediscrimineerd als u ongelijk behandeld wordt op basis van bijvoorbeeld uw nationaliteit, geloof, ras of geslacht. Dit verschil mag een werkgever niet altijd maken. U mag in elk geval niet gepest worden met uw geloof, ras of geslacht.

  Wordt u gediscrimineerd op de werkvloer? Dan kunt u het volgende doen:

  • Neem contact op met het Antidiscriminatiebureau bij u in de buurt. Het antidiscriminatiebureau geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij klachten over discriminatie. Zo kan het bureau u adviseren of en hoe u de klacht bij uw werkgever kunt melden. Ook kan het bureau bemiddelen tussen u en uw werkgever. 
  • Dien een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Het college kan beoordelen of er sprake is van discriminatie. Neem voordat u de klacht indient eerst contact op met het Antidiscriminatiebureau.
  • Doe een aangifte of melding bij de politie. U kunt discriminatie ook anoniem melden.
 • Wat kan ik doen bij seksuele intimidatie op de werkvloer?

  Een werkgever is verplicht om seksuele intimidatie zo veel mogelijk te voorkomen. Komt het toch voor? Dan is het belangrijk dat u snel de juiste hulp zoekt. Neem hiervoor contact op met het Centrum Seksueel Geweld.    

  In het geval van seksuele intimidatie kunt u aangifte of melding doen bij de politie. U kunt seksuele intimidatie ook anoniem melden.

Terug naar boven Shape