Logo
Cookie Privacy

Wat kan ik doen tegen pesten op het werk?

Praat met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon op uw werk of met uw huisarts als u wordt gepest. Kunt u het probleem niet samen met uw werkgever oplossen? Stuur dan een klacht aan uw leidinggevende of de Arbeidsinspectie. Soms is aangifte bij de politie mogelijk.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Praat over het pestgedrag

Voelt u zich gepest op het werk? Probeer dit dan samen met de pester op te lossen. Vertel wat het gedrag met u doet. Misschien begrijpt uw collega niet dat het voor u geen 'grapjes' zijn.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij kunnen naar uw verhaal luisteren en adviseren wat u zelf kunt doen om het gedrag te stoppen.

Is er geen vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker op uw werk? Neem dan contact op met MIND Korrelatie of met uw huisarts.

Bedrijfsarts

Heeft u zich door het pestgedrag ziek gemeld? Vertel dan de bedrijfsarts over het pestgedrag en leg uit wat het gedrag met u doet. Soms spreekt de bedrijfsarts een ‘pauze’ af. Dat betekent dat u en de pester een afgesproken tijd geen contact hebben. De bedrijfsarts kan ook mediation adviseren.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wat kan ik doen bij grensoverschrijdend gedrag op mijn werk?

Stap 2

Meld het pestgedrag bij uw werkgever

Kunt u het pesten niet stoppen met hulp van collega’s of de vertrouwenspersoon? Meld het dan bij uw werkgever.

De werkgever is verplicht om pesten op het werk zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen. Na een melding kan uw leidinggevende praten met de pester. Soms zal de werkgever afspraken maken of maatregelen nemen.

Is de leidinggevende de pester? Meld het gedrag dan bij een hogere leidinggevende. Is die er niet? Ga dan naar de volgende stap.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Geef uw klacht door

Doet uw werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of uw bedrijf een klachtenreglement heeft. Hierin staat hoe u als werknemer een klacht doorgeeft. 

Is er een klachtenreglement? Stuur dan de klacht naar uw werkgever. Vraag in uw brief of uw werkgever de klacht wil behandelen via mediation. Een mediator kan helpen bij het vinden van een oplossing.

Nederlandse Arbeidsinspectie

Wordt de klacht niet opgelost of heeft uw bedrijf geen klachtenreglement? Meld uw klacht dan bij de Arbeidsinspectie. De inspectie onderzoekt of uw werkgever genoeg deed tegen het pesten.

Vindt de Arbeidsinspectie dat uw werkgever te weinig deed? Dan kan zij uw werkgever een waarschuwing of een boete geven.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Vraag om juridisch advies

Lukt het nog steeds niet om het pesten te stoppen? Dan kunt u soms de pester of werkgever aansprakelijk stellen. Doet de pester iets dat strafbaar is, dan kunt u aangifte doen.

Neem geen ontslag, maar bespreek eerst uw mogelijkheden. Neem contact op met een van onze juristen. Soms kunnen wij u doorsturen naar een advocaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat kan ik doen bij grensoverschrijdend gedrag op mijn werk?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven