Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Praat over het pestgedrag

Voelt u zich gepest op het werk? Probeer dit dan samen met de pester op te lossen. Vertel wat het gedrag met u doet. Misschien begrijpt uw collega niet dat het voor u geen 'grapjes' zijn.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij kunnen naar uw verhaal luisteren en adviseren wat u zelf kunt doen om het gedrag te stoppen.

Is er geen vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker op uw werk? Neem dan contact op met MIND Korrelatie of met uw huisarts.

Bedrijfsarts

Heeft u zich door het pestgedrag ziek gemeld? Vertel dan de bedrijfsarts over het pestgedrag en leg uit wat het gedrag met u doet. Soms spreekt de bedrijfsarts een ‘pauze’ af. Dat betekent dat u en de pester een afgesproken tijd geen contact hebben. De bedrijfsarts kan ook mediation adviseren.

Stap 2

Meld het pestgedrag bij uw werkgever

Kunt u het pesten niet stoppen met hulp van collega’s of de vertrouwenspersoon? Meld het dan bij uw werkgever.

De werkgever is verplicht om pesten op het werk zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen. Na een melding kan uw leidinggevende praten met de pester. Soms zal de werkgever afspraken maken of maatregelen nemen.

Is de leidinggevende de pester? Meld het gedrag dan bij een hogere leidinggevende. Is die er niet? Ga dan naar de volgende stap.

Stap 3

Geef uw klacht door

Doet uw werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of uw bedrijf een klachtenreglement heeft. Hierin staat hoe u als werknemer een klacht doorgeeft. 

Is er een klachtenreglement? Stuur dan de klacht naar uw werkgever. Vraag in uw brief of uw werkgever de klacht wil behandelen via mediation. Een mediator kan helpen bij het vinden van een oplossing.

Nederlandse Arbeidsinspectie

Wordt de klacht niet opgelost of heeft uw bedrijf geen klachtenreglement? Meld uw klacht dan bij de Arbeidsinspectie. De inspectie onderzoekt of uw werkgever genoeg deed tegen het pesten.

Vindt de Arbeidsinspectie dat uw werkgever te weinig deed? Dan kan zij uw werkgever een waarschuwing of een boete geven.

Stap 4

Vraag om juridisch advies

Lukt het nog steeds niet om het pesten te stoppen? Dan kunt u soms de pester of werkgever aansprakelijk stellen. Doet de pester iets dat strafbaar is, dan kunt u aangifte doen.

Neem geen ontslag, maar bespreek eerst uw mogelijkheden. Neem contact op met een van onze juristen. Soms kunnen wij u doorsturen naar een advocaat.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer is iets pesten?

  Pesten is gedrag dat voor u bedreigend is en vaker voorkomt. Bij pesten kunt u zich niet of moeilijk verdedigen tegen het gedrag.

  Het gaat bijvoorbeeld om:

  • grapjes die vervelend zijn voor u
  • vervelende opmerkingen
  • beledigingen
  • schelden
  • u negeren, of zorgen dat u er niet bij hoort
  • u zinloze taken laten doen
  • u in het openbaar vertellen dat u iets fout heeft gedaan
  • u expres een verkeerde beoordeling geven
 • Wat kan ik doen bij discriminatie op het werk?

  U wordt gediscrimineerd als u ongelijk wordt behandeld om bijvoorbeeld uw nationaliteit, geloof, ras of geslacht. Dit verschil mag een werkgever meestal niet maken. U mag nooit gepest worden met uw geloof, ras of geslacht.

  Wordt u gediscrimineerd op uw werk? Dan kunt u het volgende doen:

  • Neem contact op met het Antidiscriminatiebureau bij u in de buurt. Dit bureau geeft advies en hulp bij klachten over discriminatie. Het kan vertellen hoe u de klacht bij uw werkgever kunt melden. Of u kunt hulp krijgen bij een gesprek tussen u en uw werkgever.
  • Stuur een klacht aan het College voor de Rechten van de Mens. Het college kan beoordelen of het om discriminatie gaat. Ga eerst naar het Antidiscriminatiebureau voordat u naar het college gaat.
  • Doe aangifte of maak er een melding van bij de politie. U kunt discriminatie ook anoniem melden.
 • Wat kan ik doen bij seksuele intimidatie op het werk?

  Uw werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet seksuele intimidatie zoveel mogelijk voorkomen. Soms zijn er regels binnen uw bedrijf om grensoverschrijdend gedrag op het werk tegen te gaan.

  Bent u slachtoffer van seksuele intimidatie? Dan kunt u voor hulp of advies naar:

  Mogelijk kunt u bij seksuele intimidatie aangifte doen bij de politie. Of dit anoniem melden.

Terug naar boven Shape