Wanneer kan ik bijzondere bijstand krijgen?

Voor bijzondere bijstand gelden dezelfde voorwaarden als voor de algemene bijstand. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden:

 • Het gaat om bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt. Door bijzondere omstandigheden kunnen er kosten ontstaan, die u niet voorzien heeft.
 • Het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. De kosten worden nergens anders vergoed, zoals door bijvoorbeeld uw (zorg-)verzekeraar.
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw eigen middelen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is bijzondere bijstand?

  Bijzondere bijstand is een vergoeding van uw gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen, vanwege een laag inkomen. Uw gemeente mag bepalen onder welke voorwaarden er bijzondere bijstand wordt verleend.

 • Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

  Vraag bijzondere bijstand aan, vóórdat u de kosten maakt. Uw gemeente heeft hiervoor een aanvraagformulier. U kunt dit opvragen bij de sociale dienst van uw gemeente. Daar levert u het ingevulde formulier ook weer in.

  Vraag hiernaar bij uw gemeente of kijk op de website van uw gemeente. Een overzicht van alle gemeenten met webadres vindt u op Overheid.nl.

 • Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen?

  Dit hangt af van de kosten die u moet maken. Uw gemeente kan bepalen dat u het hele bedrag vergoed krijgt, maar ook dat er een gedeelte wordt vergoed. U kunt ook bijzondere bijstand krijgen in de vorm van een lening. U betaalt uw gemeente dan in termijnen weer terug.

  Als u bijzondere bijstand krijgt van uw gemeente, ontvangt u hierover altijd een brief met de voorwaarden.

 • Kan ik bijzondere bijstand voor advocaatkosten krijgen?

  Veel gemeenten vergoeden de kosten voor uw advocaat (rechtsbijstand), als deze noodzakelijk zijn om te maken. Uw gemeente zal hoogstwaarschijnlijk als voorwaarde stellen dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

  De termijn voor het indienen van de aanvraag bijzondere bijstand van advocaatkosten kan per gemeente verschillen. Informeer daarom vooraf bij uw gemeente over haar werkwijze bij bijzondere bijstand voor advocaatkosten.

 • Wat is de individuele inkomenstoeslag?

  U kunt één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen als:

  • u 21 jaar of ouder bent, maar nog geen AOW krijgt;
  • uw inkomen in het afgelopen jaren niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm;
  • uw vermogen is niet hoger dan het voor bijstand vrijgestelde vermogen;
  • u heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen;
  • uw inkomen zal de komende periode niet hoger worden.

  Door de individuele inkomenstoeslag is de langdurigheidstoeslag vervallen. De individuele inkomenstoeslag moet u zelf aanvragen. Vraag uw gemeente om meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden van de individuele inkomenstoeslag.

 • Kan ik kwijtschelding van de gemeentebelastingen krijgen?

  Afhankelijk van uw inkomen kunt u kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen en heffingen. Op de aanslag staat vaak meer informatie over de kwijtschelding. U kunt hierover ook informatie krijgen van uw gemeente.

  Let op:

  U moet het verzoek om kwijtschelding wel op tijd indienen bij uw gemeente.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over bijzondere bijstand niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen over bijzondere bijstand. De regels over bijzondere bijstand zijn bij elke gemeente anders. Hierdoor is het lastig om u een concreet advies over uw mogelijkheden te geven. Is het beleid beschikbaar op de website van uw gemeente? Laat dit aan onze jurist weten, zodat wij met u kunnen meekijken.

  Het Juridisch Loket helpt niet met bezwaar maken tegen een beslissing over uw bijzondere bijstand. Het Juridisch Loket kan u wel verwijzen naar een ketenpartner/ andere instantie voor hulp bij het opstellen van uw bezwaarschrift. Wilt u de hulp van een advocaat? Dan moet de bijzondere bijstand hoger zijn dan €500 om uw advocaatkosten vergoed te kunnen krijgen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag vindt u op de website Antwoordopbijstand.nl.

  Meer informatie over het kwijtschelden van gemeentebelasting vindt u op Rijksoverheid.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Bijstand
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.