Overslaan en naar de inhoud gaan

De taken van een Wsnp-bewindvoerder:

 • Binnen twee weken nadat u in de Wsnp bent gekomen, geeft de Wsnp-bewindvoerder u tijdens een huisbezoek informatie over de Wsnp en waarvoor u precies contact met hem kunt opnemen.
 • De bewindvoerder maakt duidelijke afspraken met u over zijn telefonische bereikbaarheid: hij is een aantal uur per week voor u telefonisch bereikbaar. Van alle telefoongesprekken wordt een notitie gemaakt.
 • De bewindvoerder beheert uw boedelrekening. Deze rekening wordt gebruikt voor al uw betalingen en ontvangsten. Een overzicht van de boedelrekening moet elk half jaar aan de rechter-commissaris worden verzonden. U heeft recht op inzage.
 • De eerste 13 maanden van de bewindvoering is er een postblokkade; Post NL stuurt uw post direct door naar de bewindvoerder. Deze controleert uw post en stuurt minimaal 1 keer per week de post aan u door.
 • De bewindvoerder maakt een berekening van het vrij te laten bedrag (vtlb). Dit is het bedrag waar u van moet rondkomen.
 • De bewindvoerder controleert of u zich aan de Wsnp verplichtingen houdt.
 • De bewindvoerder maakt een slotuitdelingslijst (een overzicht van de uitbetaling aan de schuldeisers) bij de (tussentijdse) beëindiging van de Wsnp.

De taken van de bewindvoerder zijn terug te vinden in de Refoca-richtlijn. In de Gedragscode bewindvoerders Wsnp staat beschreven waaraan de bewindvoerder moet voldoen om als bewindvoerder aan het werk te mogen en op welke wijze de bewindvoerder zich moet gedragen tijdens zijn functie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn bewindvoerder tijdens de Wsnp?

  Bent u ontevreden over de bewindvoering? Dan kunt u dit schriftelijk aan de bewindvoerder laten weten. De bewindvoerder moet u uitleg geven over handelingen en/of keuzes die zijn gemaakt.

  Komt u er met de bewindvoerder samen niet uit? Dan kunt u uw klacht neerleggen bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris kan een beslissing nemen over uw klacht. In de uitspraak over Wsnp-traject staat wie in uw geval de rechter-commissaris is. Ook kunt u dit opzoeken in het Centraal Insolventieregister. In dit register staan ook de gegevens van de personen die tot de Wsnp zijn toegelaten.

  Uw bewindvoerder moet zich houden aan de Gedragscode bewindvoerder Wsnp die is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Doet uw bewindvoerder dit niet? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer over de klachtregeling voor bewindvoerders Wsnp leest u op de website van Bureau Wsnp.

 • Wat is het verschil tussen een bewindvoerder Wsnp en een beschermingsbewindvoerder?

  Een bewindvoerder Wsnp is niet hetzelfde als een beschermingsbewindvoerder. Beschermingsbewind is geschikt voor degenen die zelf niet meer de financiën kunnen beheren. Hiervoor hoeft men niet in de Wsnp te zitten of schulden te hebben.

  Uw beschermingsbewindvoerder mag iemand zijn uit uw familie (tot aan de 4e graad). De Wsnp-bewindvoerder mag geen familielid zijn en wordt door de rechter aangewezen.

Terug naar boven Shape