Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorschot

U ontvangt maandelijks kinderopvangtoeslag. Soms betaalt de Belastingdienst uw toeslag direct aan uw kinderopvang uit.

U ontvangt uw kinderopvangtoeslag als voorschot. De hoogte van dit voorschot hangt af van uw toetsingsinkomen. Dat is het geschatte inkomen van u en uw toeslagpartner voor het jaar waarin u de toeslag krijgt. 

Heeft u meer voorschot gekregen dan waar u volgens de definitieve berekening recht op heeft? Dan moet u misschien uw kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag, als u aan de voorwaarden voldoet:

 • U en uw partner werken, volgen een opleiding of een traject naar werk.
 • Uw kinderopvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U betaalt de verplichte eigen bijdrage aan uw kinderopvang.
 • U en uw partner verblijven rechtmatig in Nederland. Dit betekent dat u de Nederlandse nationaliteit of een (geldige) Nederlandse verblijfsvergunning heeft.
 • U krijgt kinderbijslag, een pleegoudervergoeding of onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op uw adres ingeschreven.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Heeft u kinderopvangtoeslag gekregen, terwijl u niet aan deze voorwaarden voldoet? Dan moet u kinderopvangtoeslag terugbetalen.

U moet kunnen bewijzen dat u uw eigen bijdrage aan uw kinderopvang heeft betaald. Bewaar daarom alle rekeningen van de kinderopvang en uw betaalbewijzen.

Gegevens controleren

Na het toeslagjaar krijgt u een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag. U ziet dan waar u volgens de Belastingdienst recht op had. Controleer de definitieve berekening en controleer vervolgens:

 • uw toetsingsinkomen
 • uw echte inkomen
 • de gegevens van uw toeslagpartner
 • hoeveel kinderopvangtoeslag u als voorschot heeft ontvangen

Verkeerd toetsingsinkomen

Is uw toetsingsinkomen verkeerd geschat? Dan heeft u maandelijks een verkeerd bedrag ontvangen.

 • Was uw echte inkomen lager dan uw toetsingsinkomen? Dan krijgt u misschien meer toeslag.
 • Was uw echte inkomen hoger dan uw toetsingsinkomen? Dan heeft u te veel toeslag ontvangen. U moet (een deel van) uw kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag? Maak dan bezwaar. In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom de berekening niet klopt. Stuur ook bewijsstukken mee.

Als u bezwaar maakt, krijgt u meestal uitstel van betaling. U hoeft dan niet gelijk de toeslag terug te betalen.

Bezwaarschrift

De Belastingdienst heeft een digitaal bezwaarformulier. Hiermee kunt u uw bezwaar indienen. Schrijft u liever een brief? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bezwaarschrift.

Maak een proefberekening met uw definitieve gegevens. Deze proefberekening kunt u vergelijken met de definitieve berekening van de Belastingdienst. Zijn de bedragen van uw proefberekening anders dan de definitieve berekening van de Belastingdienst? Stuur uw proefberekening dan mee met uw bezwaarschrift. 

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarschrift? Kijk dan of u terecht kunt bij een van de toeslagservicepunten bij u in de buurt.

De Belastingdienst zet uw definitieve berekeningen in mijntoeslagen.nl. U vindt deze onder ‘mijn beschikkingen’. Vanaf dat moment heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaar in te dienen. 

Betalingsregeling

Bent u het wel eens met de definitieve berekening, maar lukt het u niet om in één keer terug te betalen? Dan kunt u soms een betalingsregeling krijgen. U betaalt dan maandelijks een bedrag terug, totdat u alles heeft terugbetaald.

Heeft u problemen om te betalen? Of komt uw inkomen onder het bestaansminimum? Vraag de Belastingdienst dan om een persoonlijke betalingsregeling.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape