Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Moet ik mijn kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Aan het begin van het jaar schat de Belastingdienst in hoeveel kinderopvangtoeslag u nodig heeft. Dat bedrag krijgt u iedere maand. Pas aan het eind van het jaar kan de Belastingdienst zien wat u echt nodig had. Kreeg u te veel kinderopvangtoeslag? Dan moet u terugbetalen wat u te veel ontving.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Controleer of u recht heeft op kinderopvangtoeslag

De voorwaarden voor kinderopvangtoeslag zijn:

 • U en uw toeslagpartner werken allebei, volgen een opleiding of volgen een traject naar werk.
 • Uw kinderopvangorganisatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U betaalt de verplichte eigen bijdrage. Dit is een vast geldbedrag dat u zelf moet betalen voor uw kinderopvang.
 • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag, een pleegoudervergoeding of u ‘onderhoudt uw kind in belangrijke mate’. Dat betekent dat u zorgt voor uw kind. U betaalt bijvoorbeeld mee aan eten en kleding.
 • Uw kind staat op uw adres ingeschreven.

Kreeg u kinderopvangtoeslag en voldeed u niet aan deze voorwaarden? Dan moet u kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Let op

U moet kunnen bewijzen dat u uw eigen bijdrage aan de kinderopvang betaalt. Bewaar daarom alle rekeningen en betaalbewijzen van de kinderopvang.


Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Controleer uw gegevens

Na het jaar waarin u toeslag kreeg, krijgt u een definitieve berekening van de Belastingdienst. Hierin staat waar u volgens de Belastingdienst recht op had. Controleer deze definitieve berekening. Let daarbij op:

 • uw toetsingsinkomen
 • uw echte inkomen
 • hoeveel kinderopvangtoeslag u ontving in het toeslagjaar
Verkeerd toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is de schatting van uw jaarinkomen door de Belastingdienst aan het begin van het jaar. Het inkomen van uw toeslagpartner telt ook mee. Klopte de schatting van uw toetsingsinkomen niet? Dan ontving u elke maand een verkeerd bedrag.

 • Was uw echte inkomen lager dan uw toetsingsinkomen? Dan krijgt u misschien meer toeslag.
 • Was uw echte inkomen hoger dan uw toetsingsinkomen? Dan kreeg u te veel toeslag. U moet kinderopvangtoeslag terugbetalen. 
Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Maak bezwaar tegen de definitieve berekening

Bent u het niet eens met de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag? Maak dan bezwaar.

De Belastingdienst heeft een digitaal bezwaarformulier. Schrijft u liever een brief? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bezwaarschrift.

Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom de berekening van de Belastingdienst niet klopt. Stuur ook papieren mee met bewijs.

Maak een proefberekening

Maak een proefberekening met uw definitieve gegevens. Vergelijk deze proefberekening met de definitieve berekening van de Belastingdienst. Zijn de bedragen van uw proefberekening anders dan die van de Belastingdienst? Stuur dan uw proefberekening mee met uw bezwaarschrift.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u meestal uitstel van betaling. U hoeft de toeslag dan niet meteen terug te betalen.

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarschrift? Neem dan contact op met een van de toeslagservicepunten bij u in de buurt.

Let op

U heeft 6 weken om uw bezwaar in te leveren. Die tijd begint te lopen als uw definitieve berekening staat in mijntoeslagen.nl. Kijk onder 'mijn beschikkingen'.


Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe kan ik mijn schulden oplossen?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven