Moet ik kinderopvangtoeslag terugbetalen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.
Stap 1

Controleer de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag als u aan de voorwaarden voldoet:

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een opleiding of een traject naar werk
 • Uw kinderopvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang
 • U betaalt de verplichte eigen bijdrage aan uw kinderopvang
 • U en uw partner verblijven rechtmatig in Nederland. Dit betekent dat u de Nederlandse nationaliteit of een (geldige) Nederlandse verblijfsvergunning heeft.
 • U krijgt kinderbijslag, een pleegoudervergoeding of onderhoudt uw kind in belangrijke mate
 • Uw kind staat op uw adres ingeschreven

Heeft u kinderopvangtoeslag gekregen, terwijl u niet aan deze voorwaarden voldoet? Dan moet u kinderopvangtoeslag terugbetalen.

U moet kunnen bewijzen dat u uw eigen bijdrage aan uw kinderopvang heeft betaald. Bewaar daarom alle rekeningen van de kinderopvang en uw betaalbewijzen.

Stap 2

Controleer uw gegevens

Na het toeslagjaar krijgt u een definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag. U ziet dan waar u volgens de Belastingdienst recht op had. Controleer de definitieve berekening en controleer vervolgens:

 • uw toetsingsinkomen
 • uw echte inkomen
 • de gegevens van uw toeslagpartner
 • hoeveel kinderopvangtoeslag u als voorschot heeft ontvangen

Voorschot

U ontvangt maandelijks kinderopvangtoeslag als voorschot. De hoogte van dit voorschot hangt af van uw toetsingsinkomen.

Verkeerd toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is het geschatte inkomen van u en uw toeslagpartner voor het jaar waarin u de toeslag krijgt. Is uw toetsingsinkomen verkeerd geschat? Dan heeft u maandelijks een verkeerd bedrag ontvangen.

 • Was uw echte inkomen lager dan uw toetsingsinkomen? Dan krijgt u misschien meer toeslag.
 • Was uw echte inkomen hoger dan uw toetsingsinkomen? Dan heeft u te veel toeslag ontvangen. U moet (een deel van) uw kinderopvangtoeslag terugbetalen.
Stap 3

Maak bezwaar tegen definitieve berekening

Bent u het niet eens met de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag? Maak dan bezwaar. Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom de berekening van de Belastingdienst niet klopt. Stuur ook bewijsstukken mee.

Proefberekening

Maak een proefberekening met uw definitieve gegevens. Deze proefberekening kunt u vergelijken met de definitieve berekening van de Belastingdienst. Zijn de bedragen van uw proefberekening anders dan de definitieve berekening? Stuur dan uw proefberekening mee met uw bezwaarschrift.

Als u bezwaar maakt, krijgt u meestal uitstel van betaling. U hoeft dan niet gelijk de toeslag terug te betalen.

Bezwaarschrift

De Belastingdienst heeft een digitaal bezwaarformulier. Hiermee kunt u uw bezwaar indienen. Schrijft u liever een brief? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bezwaarschrift.

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarschrift? Kijk dan of u terecht kunt bij een van de toeslagservicepunten bij u in de buurt.

De Belastingdienst zet uw definitieve berekeningen in mijntoeslagen.nl. U vindt deze onder ‘mijn beschikkingen’. Vanaf dat moment heeft u 6 weken de tijd om uw bezwaar in te dienen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik een betalingsregeling treffen als de terugbetaling klopt?

  Kunt u de toeslag niet in één keer terugbetalen? Dan biedt de Belastingdienst u vaak een standaard betalingsregeling aan. U krijgt hiervan een acceptgiro. U betaalt dan maandelijks een bedrag terug, totdat u alles heeft terugbetaald.

  Heeft u problemen om de standaard regeling te betalen? Vraag de Belastingdienst dan om een persoonlijke betalingsregeling. U kunt een persoonlijke betalingsregeling krijgen als u aan de voorwaarden voldoet:

  • uw inkomen onder het bestaansminimum is
  • u geen auto heeft of uw auto een dagwaarde van minder dan € 2269 heeft
  • uw inboedel en bezittingen niet meer waard zijn dan € 2269
  • uw koopwoning niet meer waard is dan de hypotheek die u erop heeft afgesloten
  • het niet uw schuld is dat u de toeslag moet terugbetalen  

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape