Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer of u recht heeft op kinderopvangtoeslag

De voorwaarden voor kinderopvangtoeslag zijn:

 • U en uw toeslagpartner werken allebei, volgen een opleiding of volgen een traject naar werk.
 • Uw kinderopvangorganisatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • U betaalt de verplichte eigen bijdrage. Dit is een vast geldbedrag dat u zelf moet betalen voor uw kinderopvang.
 • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag, een pleegoudervergoeding of u ‘onderhoudt uw kind in belangrijke mate’. Dat betekent dat u zorgt voor uw kind. U betaalt bijvoorbeeld mee aan eten en kleding.
 • Uw kind staat op uw adres ingeschreven.

Kreeg u kinderopvangtoeslag en voldeed u niet aan deze voorwaarden? Dan moet u kinderopvangtoeslag terugbetalen.

U moet kunnen bewijzen dat u uw eigen bijdrage aan de kinderopvang betaalt. Bewaar daarom alle rekeningen en betaalbewijzen van de kinderopvang.

Stap 2

Controleer uw gegevens

Na het jaar waarin u toeslag kreeg, krijgt u een definitieve berekening van de Belastingdienst. Hierin staat waar u volgens de Belastingdienst recht op had. Controleer deze definitieve berekening. Let daarbij op:

 • uw toetsingsinkomen
 • uw echte inkomen
 • hoeveel kinderopvangtoeslag u ontving in het toeslagjaar

Verkeerd toetsingsinkomen

Uw toetsingsinkomen is de schatting van uw jaarinkomen door de Belastingdienst aan het begin van het jaar. Het inkomen van uw toeslagpartner telt ook mee. Klopte de schatting van uw toetsingsinkomen niet? Dan ontving u elke maand een verkeerd bedrag.

 • Was uw echte inkomen lager dan uw toetsingsinkomen? Dan krijgt u misschien meer toeslag.
 • Was uw echte inkomen hoger dan uw toetsingsinkomen? Dan kreeg u te veel toeslag. U moet kinderopvangtoeslag terugbetalen. 
Stap 3

Maak bezwaar tegen de definitieve berekening

Bent u het niet eens met de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag? Maak dan bezwaar.

De Belastingdienst heeft een digitaal bezwaarformulier. Schrijft u liever een brief? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bezwaarschrift.

Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom de berekening van de Belastingdienst niet klopt. Stuur ook papieren mee met bewijs.

Maak een proefberekening

Maak een proefberekening met uw definitieve gegevens. Vergelijk deze proefberekening met de definitieve berekening van de Belastingdienst. Zijn de bedragen van uw proefberekening anders dan die van de Belastingdienst? Stuur dan uw proefberekening mee met uw bezwaarschrift.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, krijgt u meestal uitstel van betaling. U hoeft de toeslag dan niet meteen terug te betalen.

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarschrift? Neem dan contact op met een van de toeslagservicepunten bij u in de buurt.

U heeft 6 weken om uw bezwaar in te leveren. Die tijd begint te lopen als uw definitieve berekening staat in mijntoeslagen.nl. Kijk onder 'mijn beschikkingen'.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat als ik niet in 1 keer kan terugbetalen?

  Als u de toeslag niet in 1 keer kunt terugbetalen, geeft de Belastingdienst u vaak een betalingsregeling. U betaalt dan iedere maand een bedrag, totdat u alles heeft terugbetaald.

  Persoonlijke betalingsregeling

  Zijn de bedragen van deze betalingsregeling te hoog voor u? Vraag de Belastingdienst dan om een lager maandbedrag. Dit heet een persoonlijke betalingsregeling. U kunt een persoonlijke betalingsregeling krijgen als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw inkomen is onder het sociaal minimum.
  • U heeft geen auto. Of uw auto is minder waard dan € 2.269.
  • Uw bezit is niet meer waard dan € 2.269.
  • Uw koopwoning is niet meer waard dan de hoogte van uw hypotheek.
 • Wat kan ik doen als gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire?

  Gedupeerde ouders kunnen zich melden bij het team herstel van de Belastingdienst. Wilt u dat de Belastingdienst opnieuw naar uw zaak kijkt? Dan krijgt u een persoonlijk zaakbehandelaar die u verder helpt.

  Gratis advocaat

  Wilt u hulp van een advocaat bij deze zaak? Neem dan contact op met de Raad voor Rechtsbijstand. Deze organisatie beoordeelt of u recht heeft op gratis hulp van een advocaat.

  Hulp gemeente

  Ook een aantal gemeenten biedt hulp aan ouders in de toeslagenaffaire. Bijvoorbeeld bij contact met de Belastingdienst of met het regelen van schulden. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Terug naar boven Shape