Ik kan de hypotheek niet betalen, wat nu? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Neem contact op met de bank

Bij een hypotheekachterstand loopt u het risico dat uw woning gedwongen wordt verkocht.

Neem contact op met uw bank of hypotheekadviseur als u:

 • verwacht dat u de hypotheek niet meer kunt betalen
 • een hypotheekachterstand heeft

Mogelijkheden bespreken

Bespreek met uw bank of hypotheekadviseur de mogelijkheden:

 • probeer een hypotheekachterstand te voorkomen
 • laat de achterstand niet verder oplopen
 • misschien kunt u uw hypotheek oversluiten of de rente middelen, waardoor uw lasten lager worden.

Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten voor veranderingen in uw inkomen. Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Stap 2

Stel een betalingsregeling voor

Soms heeft u minder inkomsten,omdat u uw baan bent kwijtgeraakt. Vraag de bank of u de hypotheekachterstand in termijnen mag betalen.

Gebruik onze voorbeeldbrief betalingsregeling om een betalingsvoorstel te doen. Stuur ook een overzicht van uw inkomsten en uitgaven mee. Uw bank ziet of u uw schuld kunt aflossen als u inzage geeft in uw financiële situatie.

De bank is niet verplicht om uw betalingsvoorstel te accepteren.

Stap 3

Vraag om schuldhulpverlening

Heeft u naast een hypotheekachterstand andere schulden? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij uw eigen gemeente.

Uw gemeente

 • bekijkt samen met u welke schulden er zijn 
 • probeert regelingen te treffen met diverse schuldeisers

Dit is het vrijwillig minnelijke schuldentraject.

WSNP of faillissement

Lukt het niet om uw schulden in het minnelijke schuldentraject op te lossen? Dan kunt u wettelijke schuldsanering of persoonlijk faillissement aanvragen.

Stap 4

Voorkom gedwongen verkoop

Dreigt uw bank om uw woning te verkopen? Ga in overleg met de bank om de woning onderhands te verkopen. Soms vraagt de bank u een volmacht te tekenen voor onderhandse verkoop.

Uw woning levert bij onderhandse verkoop meer op dan bij gedwongen verkoop. U kunt ook de rechter vragen om de woning onderhands te verkopen. 

Weigert u mee te werken aan de verkoop van uw woning? Dan kan de bank uw woning gedwongen verkopen via een veiling. Dit heet 'parate executie'.

Bij een gedwongen verkoop wordt uw woning tegen een lagere prijs verkocht. Ook komen er extra kosten bij. 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen van een gedwongen verkoop?

  Als u de hypotheek niet meer kunt betalen, kan de bank uw woning gedwongen verkopen. Dit heet 'parate executie'.

  Voor een gedwongen verkoop rekent de bank allerlei extra kosten. Deze kosten moet u betalen. Bovendien wordt een woning vaak tegen een lagere prijs verkocht.

  Restschuld

  Na een gedwongen verkoop moet u de restschuld betalen. De restschuld is de schuld die overblijft, nadat alle verkoopkosten en hypotheekschuld van de verkoopprijs zijn afgehaald.

  Uw restschuld wordt geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie. Een BKR-registratie heeft gevolgen voor het afsluiten van nieuwe leningen.

  Is uw restschuld ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018? Dan kunt u de rente die u betaalt over uw restschuld 15 jaar aftrekken van de belasting.

 • Kan mijn restschuld worden kwijtgescholden?

  Een Nationale Hypotheek Garantie is een extra bescherming als u uw hypotheek niet meer kunt betalen.

  Heeft u een hypotheek met NHG? Dan wordt uw restschuld kwijtgescholden als deze is ontstaan door een verandering in uw persoonlijke en financiële situatie. Bijvoorbeeld als uw relatie is beëindigd of als u werkloos bent geworden. Een andere voorwaarde is dat u er alles aan heeft gedaan om de restschuld te beperken.

 • Wat gebeurt er als ik na beëindigen van relatie de hypotheek niet kan betalen?

  Is een van u eigenaar van de koopwoning? Dan moet de ander de koopwoning verlaten.

  Als u en uw partner gaan scheiden, moet u afspraken maken over wie in de gezamenlijke koopwoning blijft. Degene die de koopwoning overneemt, moet de ander uitkopen of de schuld overnemen.

  Verkoop woning

  Kunt u beiden de koopwoning niet op uw naam zetten? Dan moet de woning worden verkocht.

  U blijft beiden verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek. Betaalt een van u de hypotheek niet? Dan kan de bank op ieder van u de volledige hypotheekschuld verhalen.

  Samenlevingscontract

  Heeft u een samenlevingscontract? Kijk dan in uw samenlevingscontract welke afspraken er zijn over de koopwoning bij einde relatie

Terug naar boven Shape