Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Neem contact op met de bank

Neem contact op met uw bank of hypotheekadviseur als u:

 • verwacht dat u de hypotheek niet meer kunt betalen
 • een hypotheekachterstand heeft

Bespreek de mogelijkheden

Bespreek met uw bank of hypotheekadviseur de mogelijkheden. Vraag bijvoorbeeld of het bedrag dat u elke maand betaalt, omlaag kan.

Mogelijk sloot u een verzekering af voor veranderingen in uw inkomen. Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Stap 2

Stel een betalingsregeling voor

Soms heeft u minder inkomsten, omdat u bijvoorbeeld uw baan verloor. U kunt dan minder betalen per maand. Vraag de bank of u de hypotheekachterstand in delen mag betalen. Dit heet een betalingsregeling.

Gebruik onze voorbeeldbrief betalingsregeling om een voorstel te doen. Laat weten hoeveel u iedere keer kunt betalen. Stuur ook een overzicht mee van uw inkomsten en uitgaven. Uw bank ziet dan hoeveel u kunt betalen.

De bank hoeft uw voorstel om in delen te betalen niet te accepteren.

Stap 3

Vraag om schuldhulpverlening

Heeft u naast een hypotheekachterstand andere schulden? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij uw eigen gemeente. Dit heet een minnelijk schuldentraject.

Uw gemeente:

 • bekijkt samen met u welke schulden er zijn
 • probeert afspraken te maken met personen of bedrijven die geld van u krijgen

Wsnp of faillissement

Lukt het niet om uw schulden in het minnelijke schuldentraject op te lossen? Dan kunt u wettelijke schuldsanering (Wsnp) of persoonlijk faillissement aanvragen.

Stap 4

Voorkom gedwongen verkoop

Lukt het niet om de schuld te betalen en dreigt uw bank om uw woning te verkopen? Vraag de bank dan of u de woning onderhands mag verkopen. Dat betekent dat uw woning te koop komt op de ‘gewone huizenmarkt’. Dit levert meestal meer geld op. Soms vraagt de bank u een verklaring te tekenen voor onderhandse verkoop.

U kunt ook de rechter vragen om toestemming om de woning onderhands te verkopen.

Parate executie

Weigert u mee te werken aan de verkoop van uw woning? Dan kan de bank uw woning gedwongen verkopen via een veiling. Dit heet parate executie. Bij een gedwongen verkoop, verkoopt de bank uw woning tegen een lagere prijs. Ook komen er extra kosten bij.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen van een gedwongen verkoop?

  Als u de hypotheek niet meer kunt betalen, kan de bank uw woning gedwongen verkopen. Dit heet parate executie.

  Voor een gedwongen verkoop rekent de bank extra kosten. Deze kosten moet u betalen. De bank verkoopt uw woning vaak tegen een lage prijs.

  Restschuld na verkoop

  Na een gedwongen verkoop houdt u vaak een restschuld over. De restschuld is de schuld die overblijft, nadat u de verkoopkosten en de hypotheekschuld van de verkoopprijs afhaalt. De restschuld moet u betalen.

  Uw restschuld staat opgeslagen bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Als u een BKR-registratie heeft, kunt u soms geen nieuwe leningen afsluiten.

 • Kan mijn restschuld worden kwijtgescholden?

  Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan hoeft u soms uw restschuld niet te betalen. Dit hoeft niet als de schuld ontstond door een verandering in uw persoonlijke situatie of in uw geldzaken. Bijvoorbeeld als uw relatie stopte, of als u werkloos werd. Uw restschuld wordt dan kwijtgescholden. Ook moet u alles gedaan hebben om de restschuld zo klein mogelijk te houden.

  Een NHG is een extra bescherming als u uw hypotheek niet meer kunt betalen. U moest deze aanvragen bij het sluiten van de hypotheek.

 • Wat als ik na het beëindigen van mijn relatie de hypotheek niet kan betalen?

  Is een van u eigenaar van de koopwoning? Dan moet de ander weggaan uit de koopwoning.

  Was de woning van u samen? Dan moet u afspraken maken over wie in de koopwoning blijft. De persoon die de koopwoning overneemt, moet de ander uitkopen of de schuld overnemen. U kunt de ander uitkopen door de helft van de overwaarde van de woning te betalen.

  Verkoop woning

  Kunt u beiden de koopwoning niet op uw naam zetten? Dan moet u de woning verkopen.

  U blijft beiden verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek. Betaalt een van u de hypotheek niet? Dan kan de bank aan ieder van u de hele hypotheekschuld vragen.

  Samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden

  Heeft u een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden? Bekijk dan welke afspraken hierin staan over de koopwoning als u niet meer samenwoont.

Terug naar boven Shape