Een levenstestament; wat is dat?

woensdag 18 mei 2016

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. Misschien heeft u de term ook voorbij horen komen. Bent u ook benieuwd of een levenstestament iets voor u is en zoekt u meer informatie? Lees dan onze tips.

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament  is een bijzondere vorm van een testament. Een levenstestament is er voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld als u door dementie of coma niet meer in staat bent zelf te handelen. In een levenstestament wijst u iemand aan die uw belangen in zo’n situatie behartigt.

Wat regelt u met een levenstestament?

Met een levenstestament bepaalt u wie uw financiën regelt of medische beslissingen neemt als u daar zelf niet toe in staat bent. Een levenstestament kunt u laten vastleggen bij de notaris, maar dit hoeft niet. Via een onderhandse akte legt u ook afspraken vast, maar een notarieel levenstestament biedt meer waarborgen. Voor meer informatie en tips neemt u contact op met onze juristen.

Het levenstestament is een alternatief voor de beschermingsmaatregelen zoals curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website Wie van de drie van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Of download de brochure Waar zeg ik JA tegen?,  brochure Wie geeft u het vertrouwen? en de checklist levenstestament.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.