Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Huwelijkse voorwaarden maken

Met huwelijkse voorwaarden spreekt u zelf af hoe u uw bezittingen en schulden verdeelt. Doet u dit niet? Dan trouwt u volgens de wet in beperkte gemeenschap van goederen. U deelt dan automatisch sommige bezittingen en schulden.

Bij een geregistreerd partnerschap kunt u partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor huwelijkse voorwaarden.

Bezittingen en schulden

Onder uw vermogen vallen uw inkomen, bezit en schulden. In uw huwelijkse voorwaarden kunt u afspreken dat een bezit of schuld valt onder:

 • uw privévermogen
 • het privévermogen van uw partner
 • het vermogen van u samen, dit heet ook wel: de gemeenschap

U spreekt af wat van u samen is tijdens uw huwelijk. En hoe u het vermogen verdeelt bij scheiding of overlijden.

Soorten huwelijkse voorwaarden

In uw huwelijkse voorwaarden kunt u een gemeenschap van goederen afspreken, koude uitsluiting of alles daartussenin. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over de verdeling van:

 • de woning
 • inkomen
 • schulden
 • een eigen bedrijf
 • pensioen
 • erfenissen en schenkingen

Huwelijkse voorwaarden aanpassen

U kunt ook tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden afspreken. En u kunt eerdere afspraken veranderen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een eigen bedrijf begint en u wilt zakelijk en privé van elkaar scheiden. Of als u een erfenis verwacht die u voor uzelf wilt houden.

De nieuwe afspraken gaan in op de dag nadat u uw handtekening zet bij de notaris.

Bent u minder dan 3 jaar getrouwd? En maakt u voor het eerst huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u soms afspreken dat deze afspraken gelden vanaf de begindatum van uw huwelijk.

Schuld aanpassen

Wilt u een schuld van u samen op naam van 1 persoon zetten? Dan blijft u toch allebei hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Dat betekent dat de schuldeiser van u allebei kan vragen om te betalen.

Betaalt de partner die volgens uw huwelijkse voorwaarden niet meer hoeft te betalen? Dan kan die de betaling terugkrijgen van de ander. Werkt de andere partner niet mee? Dan kunt u hiervoor naar de rechter. Bespreek dit met de notaris.

Overlijden

Uw huwelijk en uw huwelijkse voorwaarden stoppen als een van u overlijdt. U kunt voor deze situatie aparte afspraken maken in uw huwelijkse voorwaarden.

Spreekt u bijvoorbeeld koude uitsluiting af? Dan kunt u in de huwelijkse voorwaarden afspreken dat het vermogen bij overlijden toch gelijk wordt verdeeld. Het deel van de overleden partner gaat dan naar de erfgenamen.

Scheiden

De afspraken in uw huwelijkse voorwaarden stoppen ook als u gaat scheiden.

In uw huwelijkse voorwaarden staan meestal afspraken over het einde van uw huwelijk. Deze afspraken gaan over de verdeling van uw vermogen. Maakte u hier geen afspraken over? Dan moet u deze nog met uw ex-partner maken in bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is gemeenschap van goederen?

  Trouwde u voor 1 januari 2018? En sprak u geen huwelijkse voorwaarden af? Dan heeft u een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles van u samen is. Uw vermogen ging samen in 1 vermogen.

  Sinds 1 januari 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. U deelt dan niet alles samen.

  Wilt u meer, of juist minder delen? Dan moet u dit bij de notaris afspreken via huwelijkse voorwaarden.

 • Wat is koude uitsluiting?

  Wilt u al uw bezittingen en schulden apart van elkaar houden? Dan spreekt u in de huwelijkse voorwaarden ‘koude uitsluiting’ af. Dat betekent dat u allebei uw eigen vermogen houdt tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U hoeft dan niets te delen.

  Verrekenbeding

  U kunt ervoor kiezen om in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding op te schrijven. Dit kan als niet alles van u samen is, bijvoorbeeld als u onder koude uitsluiting trouwt.

  In een verrekenbeding spreekt u af dat de rijkste partner een bedrag betaalt aan de andere partner. Dit kan op 2 momenten:

  • na een af te spreken periode, dit heet een periodiek verrekenbeding
  • als u gaat scheiden, dit heet een finaal verrekenbeding
 • Wat mag ik niet afspreken in huwelijkse voorwaarden?

  U mag niet alles afspreken in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

  • U mag geen zaken afspreken die tegen de wet zijn. Dit is bijvoorbeeld een afspraak waarbij het de bedoeling is dat een schuldeiser nadeel heeft.
  • U mag niet afspreken wie het ouderlijk gezag over de kinderen krijgt na uw scheiding.
  • U mag niet bepalen dat er geen partneralimentatie wordt betaald bij het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • U mag niet afspreken dat u de schulden zo verdeelt, dat een van de partners een groot nadeel heeft. Dat is bijvoorbeeld zo als een van u een groter deel van de schulden krijgt, en hier geen vermogen tegenover staat.
 • Waar sluit ik huwelijkse voorwaarden af?

  U maakt huwelijkse voorwaarden bij de notaris. De notaris schrijft de voorwaarden in het huwelijksgoederenregister in van de rechtbank. Dit gebeurt bij de rechtbank in de gemeente waar u trouwt, of het geregistreerd partnerschap sluit.

 • Wat kosten huwelijkse voorwaarden?

  Notarissen bepalen hun eigen prijs. Meestal betaalt u een vast bedrag. Vraag de notaris van tevoren om een schriftelijk overzicht van de kosten voor huwelijkse voorwaarden.

  Laag inkomen

  Heeft u een laag inkomen? Dan hoeft u misschien minder te betalen. Vraag hiervoor om een notaris via een van de 4 Kamers voor het notariaat. Vraag de Kamer voor het notariaat per e-mail, telefoon of brief om een lagere prijs. U moet ook een inkomensverklaring opsturen naar de Kamer voor het notariaat. 

  Wijst de Kamer voor het notariaat voor u een notaris aan? Dan betaalt u de notaris in 2023 € 918 voor huwelijkse voorwaarden. Dit is een vast bedrag dat ieder jaar op 1 januari verandert.

  Een notaris via de Kamer voor het notariaat is niet altijd goedkoper dan een notaris die u zelf kiest.

Terug naar boven Shape