Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wat regel ik in huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maakt u afspraken over uw bezittingen en schulden. Dit doet u bij een notaris. U spreekt af wat van wie is tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap en als u ooit uit elkaar gaat.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen

Huwelijkse voorwaarden maken

Met huwelijkse voorwaarden spreekt u zelf af hoe u uw bezittingen en schulden verdeelt. Doet u dit niet? Dan trouwt u volgens de wet in beperkte gemeenschap van goederen. U deelt dan automatisch sommige bezittingen en schulden.

Let op

Bij een geregistreerd partnerschap kunt u partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor huwelijkse voorwaarden.


Bezittingen en schulden

Onder uw vermogen vallen uw inkomen, bezit en schulden. In uw huwelijkse voorwaarden kunt u afspreken dat een bezit of schuld valt onder:

  • uw privévermogen

  • het privévermogen van uw partner

  • het vermogen van u samen, dit heet ook wel: de gemeenschap

U spreekt af wat van u samen is tijdens uw huwelijk. En hoe u het vermogen verdeelt bij scheiding of overlijden.

Soorten huwelijkse voorwaarden

In uw huwelijkse voorwaarden kunt u een gemeenschap van goederen afspreken, koude uitsluiting of alles daartussenin. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over de verdeling van:

  • de woning

  • inkomen

  • schulden

  • een eigen bedrijf

  • pensioen

  • erfenissen en schenkingen

Huwelijkse voorwaarden aanpassen

U kunt ook tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden afspreken. En u kunt eerdere afspraken veranderen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een eigen bedrijf begint en u wilt zakelijk en privé van elkaar scheiden. Of als u een erfenis verwacht die u voor uzelf wilt houden.

De nieuwe afspraken gaan in op de dag nadat u uw handtekening zet bij de notaris.

Let op

Bent u minder dan 3 jaar getrouwd? En maakt u voor het eerst huwelijkse voorwaarden? Dan kunt u soms afspreken dat deze afspraken gelden vanaf de begindatum van uw huwelijk.


Schuld aanpassen

Wilt u een schuld van u samen op naam van 1 persoon zetten? Dan blijft u toch allebei hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Dat betekent dat de schuldeiser van u allebei kan vragen om te betalen.

Betaalt de partner die volgens uw huwelijkse voorwaarden niet meer hoeft te betalen? Dan kan die de betaling terugkrijgen van de ander. Werkt de andere partner niet mee? Dan kunt u hiervoor naar de rechter. Bespreek dit met de notaris.

Overlijden

Uw huwelijk en uw huwelijkse voorwaarden stoppen als een van u overlijdt. U kunt voor deze situatie aparte afspraken maken in uw huwelijkse voorwaarden.

Spreekt u bijvoorbeeld koude uitsluiting af? Dan kunt u in de huwelijkse voorwaarden afspreken dat het vermogen bij overlijden toch gelijk wordt verdeeld. Het deel van de overleden partner gaat dan naar de erfgenamen.

Scheiden

De afspraken in uw huwelijkse voorwaarden stoppen ook als u gaat scheiden.

In uw huwelijkse voorwaarden staan meestal afspraken over het einde van uw huwelijk. Deze afspraken gaan over de verdeling van uw vermogen. Maakte u hier geen afspraken over? Dan moet u deze nog met uw ex-partner maken in bijvoorbeeld het echtscheidingsconvenant.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ben ik getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven