Logo
Cookie Privacy

Kan ik een Nederlands kind adopteren?

U kunt een Nederlands kind adopteren als u voldoet aan alle voorwaarden. Sommige voorwaarden hangen af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u met een partner wil adopteren, of alleen. De rechter beslist of u een Nederlands kind mag adopteren.

Voor adoptie gelden voorwaarden

Als u een Nederlands kind wilt adopteren, moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Sommige voorwaarden gelden voor iedereen. Andere voorwaarden hangen af van uw situatie.

Deze voorwaarden gelden voor iedereen

U kunt een Nederlands kind adopteren als:

 • dit het beste is voor het kind

 • het kind jonger is dan 18 jaar. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de adoptie. Ook jongere kinderen mogen hun mening geven over hun adoptie.

 • u minimaal 18 jaar ouder bent dan het kind

 • u niet de grootouder bent van het kind

 • de eerste ouders niet meer voor het kind kunnen of willen zorgen

 • de eerste moeder 16 jaar of ouder is als u het kind adopteert

 • de eerste ouders toestemming geven voor de adoptie, of er geen mening over hebben

De eerste ouders hoeven geen toestemming te geven als zij:

 • zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf tegen het kind, zoals mishandeling

 • heel slecht voor het kind zorgden

 • nooit met het kind samenleefden

Extra voorwaarden voor uw situatie

Er zijn nog meer voorwaarden. Deze voorwaarden hangen af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u met een partner wil adopteren of alleen. Kies verderop uw situatie.

Let op

In sommige gevallen is adoptie ook mogelijk als u een draagmoeder heeft. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

De rechter beslist

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u bij de rechter een verzoek om adoptie doen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Keurt de rechter uw verzoek goed? Dan mag u een Nederlands kind adopteren. U betaalt hierbij de kosten van uw advocaat en griffierechten.

Als adoptieouder heeft u rechten en plichten.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik wil samen met mijn partner een kind adopteren
Ik wil alleen een kind adopteren
Ik wil als meemoeder mijn kind adopteren
Ik wil het kind van mijn nieuwe partner adopteren

Ik wil samen met mijn partner een kind adopteren

Willen u en uw partner een Nederlands kind adopteren? Dan gelden deze extra voorwaarden:

 • U en uw partner zorgen al minimaal 1 jaar voor het kind.

 • U woont al minimaal 3 jaar samen met uw partner.

 • De eerste ouders hebben geen ouderlijk gezag over het kind.

Het maakt niet uit of u en uw partner man en vrouw zijn, 2 mannen of 2 vrouwen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil alleen een kind adopteren

Wilt u zonder partner een Nederlands kind adopteren? Dan gelden deze extra voorwaarden:

 • U zorgt al minimaal 1 jaar voor het kind.

 • De eerste ouders hebben geen ouderlijk gezag over het kind.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil als meemoeder mijn kind adopteren

Als 2 vrouwen samen een kind krijgen, is de biologische moeder automatisch juridisch ouder. Als 'meemoeder' of 'duomoeder' kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen of te adopteren.

Wilt u als meemoeder uw kind adopteren? Dan gelden extra voorwaarden:

 • De donor wil of kan niet voor het kind zorgen.

 • De donor heeft geen ouderlijk gezag over het kind.

Bij een anonieme donor gelden deze voorwaarden niet.

Let op

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en is de donor anoniem? Dan bent u als meemoeder automatisch juridisch ouder. Adoptie is niet nodig. U hoeft alleen een ouderschapsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil het kind van mijn nieuwe partner adopteren

Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan gelden deze extra voorwaarden:

 • Uw partner is juridisch ouder van het kind.

 • Uw partner is de enige die ouderlijk gezag heeft over het kind.

 • U woont al minimaal 3 jaar samen met uw partner.

 • U zorgt al minimaal 1 jaar voor het kind.

U kunt ook erkennen in plaats van adopteren

Door adoptie wordt u juridisch ouder. Maar u kunt ook juridisch ouder worden door het kind van uw partner te erkennen. Dit kan alleen als uw partner de enige juridisch ouder is van het kind.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer ben ik juridisch ouder?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven