Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlands kind adopteren

Bij adoptie stopt het ouderschap van de eerste ouder(s). Vanaf dat moment wordt de adoptieouder de juridische ouder van het kind.

Voorwaarden adoptie

Om een Nederlands kind te adopteren, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De adoptie is in het belang van het kind.
 • Het kind is onder de 18. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de adoptie. Ook jongere kinderen mogen hun mening geven over de adoptie. Kinderen van 18 jaar of ouder kunt u alleen bij hoge uitzondering adopteren.
 • De eerste moeder van het kind is 16 jaar of ouder als het kind wordt geadopteerd.
 • De adoptieouders zijn minstens 18 jaar ouder dan het kind.
 • De adoptieouders zijn niet de grootouders van het kind.
 • De eerste ouders zijn het eens met de adoptie of geven geen mening. Dit geldt voor de juridische ouders en voor de biologische ouders. Deze voorwaarde geldt niet als de ouders:
  • nooit met het kind hebben samengeleefd
  • het gezag hebben misbruikt
  • de verzorging op grove wijze hebben verwaarloosd
  • zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf tegen het kind

Adoptieprocedure

Om een kind te adopteren, dienen de adoptieouders een verzoek in bij de rechtbank. Zij hebben hiervoor verplicht de hulp nodig van een advocaat.

Inspraak belanghebbenden

Als de adoptie bij de rechtbank is aangevraagd, mogen belanghebbenden reageren. Dit heet inspraak. De rechter bepaalt wie de belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld de biologische ouders van het kind. Zij mogen hun mening geven over de adoptie. Dit kan schriftelijk via een advocaat, of in een gesprek tijdens de zitting.

Is de belanghebbende het eens met de adoptie? Dan kan hij de instemmingsverklaring tekenen. Dit formulier zit bij de kopie van het adoptieverzoek. Hierin staat dat hij het eens is met de adoptie. Als hij niet reageert, beoordeelt de rechter het adoptieverzoek zonder zijn mening.

Uitspraak rechter

De rechter kan ervoor kiezen advies te vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Meestal gebeurt dit. De Raad voor de Kinderbescherming doet dan een gezinsonderzoek. Dit betekent dat een expert kijkt of het gezin goed voor het kind kan zorgen.

Door de uitspraak van de rechter ontstaat de adoptie. Vanaf dat moment zijn de adoptieouders de juridische ouders van het kind. Hiervan wordt een aantekening gemaakt in het gezagsregister bij de rechtbank.

Twee ouders

Als 2 ouders een kind willen adopteren, gelden extra voorwaarden:

 • De adoptieouders hebben minstens 3 jaar samengeleefd.
 • De adoptieouders hebben minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.
 • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eerste ouders.
 • De eerste ouders hebben geen gezag over het kind.

Het maakt hierbij niet uit of de partners man en vrouw zijn, 2 mannen of 2 vrouwen.

Alleenstaande

Als u als alleenstaande een kind wilt adopteren, gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U heeft al minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.
 • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eerste ouders.
 • De eerste ouders hebben geen gezag over het kind.

Meemoeder

Als 2 vrouwen een kind krijgen, is de vrouw uit wie het kind geboren wordt automatisch moeder. De andere vrouw is de meemoeder. Een meemoeder is niet automatisch de juridische moeder van het kind. Als de meemoeder het kind wil adopteren, gelden de volgende extra voorwaarden:

 • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn biologische vader. Is er een anonieme donor? Dan geldt deze voorwaarde niet.
 • De biologische vader heeft geen gezag over het kind.

Is het kind geboren via een anonieme donor? Dan kan de meemoeder het kind mogelijk erkennen. Zijn de moeders getrouwd of hebben ze een geregistreerd partnerschap? Dan kunnen zij bij de geboorte ook een verklaring inleveren bij de gemeente van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Zo wordt de duo-moeder automatisch juridisch ouder.

Nieuwe partner

Als de nieuwe partner van een juridische ouder het kind wil adopteren, gelden de volgende extra voorwaarden:

 • De nieuwe partner moet minstens 3 jaar met de juridische ouder hebben samengeleefd.
 • De nieuwe partner heeft minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.
 • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn andere ouder.
 • De andere ouder heeft geen gezag over het kind.

Als het kind maar 1 juridische ouder heeft, kan de nieuwe partner mogelijk ook het kind erkennen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke achternaam krijgt het geadopteerde kind?

  Door de adoptie mogen de adoptieouders een nieuwe achternaam kiezen voor het kind. Dat mag de achternaam zijn van een van de adoptieouders. Hebben de adoptieouders al een kind? Dan moet het geadopteerde kind dezelfde naam krijgen als het andere kind. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen hun mening geven over hun nieuwe achternaam.

 • Wat zijn de gevolgen van adoptie?

  De belangrijkste gevolgen zijn:

  • De aansprakelijkheid voor het kind gaat over van de eerste ouders op de adoptieouders.
  • De onderhoudsplicht gaat over van de eerste ouders op de adoptieouders.
  • Het kind erft niet meer van de eerste ouders, maar wel van de adoptieouders.

  Had het kind omgang met zijn ouders op het moment van de adoptie? Dan kan de rechter bepalen dat de eerste ouders recht op omgang houden. Ook als het kind wordt geadopteerd.

  Startdatum

  Wanneer de gevolgen van de adoptie beginnen, hangt af van wanneer u de adoptie bij de rechter heeft aangevraagd:

  • voor de geboorte: De gevolgen beginnen op de dag van geboorte.
  • binnen 6 maanden na de geboorte: De gevolgen beginnen op de datum van de adoptie-aanvraag.
  • 6 maanden of later na de geboorte: De gevolgen beginnen op de dag dat de rechter de adoptie uitspreekt.

  Gezag

  Partners die samen een kind adopteren, krijgen het gezamenlijk gezag. Dat geldt voor partners die zijn getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen.

  Als een alleenstaande vrouw een kind adopteert, krijgt zij het eenhoofdig ouderlijk gezag. Adopteert een alleenstaande man een kind? Dan moet hij mogelijk de rechter ook vragen hem het gezag te geven over het geadopteerde kind.

  Verhuizen naar buitenland

  Verhuizen de adoptieouders naar het buitenland? Controleer dan of de adoptie in dat land wordt erkend. Dit is extra belangrijk bij ouders van hetzelfde geslacht.

 • Kan mijn nieuwe partner ook op een andere manier voor mijn kind zorgen?

  Als u een gezin vormt met uw kind(eren) en nieuwe partner, wilt u deze situatie mogelijk officieel maken. Adoptie door uw nieuwe partner kan een te grote stap zijn. Als u eenhoofdig ouderlijk gezag heeft, kunt u er ook voor kiezen om het gezag te delen met uw nieuwe partner. Uw partner krijgt dan het recht en de plicht om uw kind op te voeden en te verzorgen.

 • Hoe kan ik een kind uit het buitenland adopteren?

  De regels voor adoptie hangen af van het land waar uw adoptiekind vandaan komt. Stichting Adoptievoorzieningen helpt wensouders met voorlichting, voorbereiding en nazorg.

 • Wat zijn de kosten van een adoptie?

  Bij de adoptie van een Nederlands kind betaalt u in ieder geval de kosten van uw advocaat en griffierechten. Adopteert u een kind uit het buitenland? Dan betaalt u extra kosten.

Terug naar boven Shape