Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlands kind adopteren

Als u een Nederlands kind wilt adopteren, dient u een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. De rechter keurt uw verzoek alleen goed als u aan alle voorwaarden voldoet.

Voorwaarden adoptie

U kunt een Nederlands kind adopteren als:

 • dit het beste is voor het kind
 • de eerste ouders niet meer voor het kind kunnen of willen zorgen
 • het kind jonger is dan 18 jaar. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de adoptie. Ook jongere kinderen mogen hun mening geven over hun adoptie. Kinderen van 18 jaar of ouder kunt u alleen in heel bijzondere gevallen adopteren.
 • de eerste moeder 16 jaar of ouder is als u het kind adopteert
 • u minimaal 18 jaar ouder bent dan het kind
 • u niet de grootouder bent van het kind
 • de eerste ouders toestemming geven voor de adoptie, of er geen mening over hebben

De eerste ouders hoeven geen toestemming te geven als zij:

 • zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf tegen het kind, zoals mishandeling
 • heel slecht voor het kind zorgden
 • nooit met het kind samenleefden

Inspraak belanghebbenden

Als u bij de rechtbank een verzoek tot adoptie doet, mogen 'belanghebbenden' hierop reageren. Dit heet 'inspraak'. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld de biologische ouders van het kind, of de pleegouders. Zij mogen hun mening over de adoptie geven. De rechter bepaalt wie de belanghebbenden zijn.

Is een belanghebbende het niet eens met de adoptie? Dan kan hij dit schriftelijk via een advocaat aan de rechter laten weten. Of in een gesprek tijdens de zitting.

Is de belanghebbende het wel eens met de adoptie? Dan tekent hij een 'instemmingsverklaring'. Dat is een formulier waarin staat dat hij de adoptie goed vindt. Voordat de rechter beslist, kijkt hij of de belanghebbenden de instemmingsverklaring hebben ondertekend. 

Reageert een belanghebbende niet op de uitnodiging tot inspraak? Dan beslist de rechter zonder zijn mening.

Uitspraak rechter

De rechter vraagt advies aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming doet een gezinsonderzoek. Dit betekent dat een expert kijkt of u goed voor het kind kunt zorgen.

Als de rechter vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet, keurt hij uw verzoek goed. 

Door de adoptie wordt u juridisch ouder en krijgt u ouderlijk gezag.

Een kind kan maximaal 2 juridisch ouders hebben. De eerste ouders zijn na de adoptie geen juridisch ouders meer.

Adopteert u als 2 mannen of als 2 vrouwen een kind? En wilt u voor langere tijd naar het buitenland? Controleer dan of dat land de adoptie accepteert. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

2 partners

Willen u en uw partner een Nederlands kind adopteren? Dan gelden extra voorwaarden:

 • U en uw partner zorgen al minimaal 1 jaar voor het kind.
 • U woont al minimaal 3 jaar samen met uw partner.
 • De eerste ouders hebben geen gezag over het kind.

Het maakt hierbij niet uit of u en uw partner man en vrouw zijn, of 2 mannen of 2 vrouwen.

Alleenstaande

Bent u alleenstaand en wilt u een Nederlands kind adopteren? Dan gelden extra voorwaarden:

 • U zorgt al minimaal 1 jaar voor het kind.
 • De eerste ouders hebben geen gezag over het kind.

Meemoeder

Als 2 vrouwen samen een kind krijgen, is de biologische moeder automatisch juridisch ouder. Als 'meemoeder' of 'duomoeder' kunt u juridisch ouder worden door het kind te erkennen of te adopteren.

Wilt u als meemoeder het kind adopteren? Dan gelden extra voorwaarden:

 • De donor wil of kan niet voor het kind zorgen.
 • De donor heeft geen ouderlijk gezag over het kind.

Bij een anonieme donor gelden deze voorwaarden niet.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en is de donor anoniem? Dan kunt u als meemoeder ook juridisch ouder worden door een ouderschapsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Nieuwe partner

Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan gelden extra voorwaarden:

 • U woont al minimaal 3 jaar samen met de juridisch ouder van het kind.
 • U zorgt al minimaal 1 jaar voor het kind.
 • Uw partner is de enige die ouderlijk gezag heeft.

Erkennen

Door adoptie wordt u juridisch ouder. Maar u kunt ook op andere manieren juridisch ouder worden. Bijvoorbeeld door het kind van uw partner te erkennen. Dit kan alleen als uw partner de enige is met ouderlijk gezag over het kind.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke achternaam krijgt mijn geadopteerde kind?

  Als adoptieouders mag u de achternaam voor uw kind kiezen. U kunt kiezen uit:

  • uw achternaam
  • de achternaam van de andere adoptieouder
  • een combinatie van uw achternaam en die van de andere adoptieouder (vanaf 1 januari 2024)
  • de achternaam die het kind bij de geboorte kreeg
  • een combinatie van de achternaam die het kind bij de geboorte kreeg plus de achternaam van 1 van de adoptieouders (vanaf 1 januari 2024)

  Adoptiekinderen van 16 en 17 jaar mogen hun mening geven over hun achternaam.

  Als u al kinderen heeft

  Heeft u al kinderen? Dan moet u rekening houden met hun achternaam. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 • Wat zijn mijn plichten als adoptieouder?

  Als u een kind adopteert, zijn uw belangrijkste plichten:

  • U bent aansprakelijk voor het kind.
  • U moet het kind verzorgen. Ook financieel.

  Had het kind contact met zijn eerste ouders op het moment van de adoptie? Dan kan de rechter bepalen dat de eerste ouders recht op contact houden. 

  Startdatum

  Wanneer uw plichten ingaan, hangt af van wanneer u de adoptie aanvroeg:

  • Voor de geboorte: uw plichten beginnen op de dag van geboorte.
  • Binnen 6 maanden na de geboorte: uw plichten beginnen op de datum van de adoptie-aanvraag.
  • 6 maanden of meer na de geboorte: uw plichten beginnen op de dag dat de rechter de aanvraag voor adoptie goedkeurt.

  Ouderlijk gezag

  Als u samen met uw partner een kind adopteert, krijgt u automatisch 'gezamenlijk gezag'. Dat geldt voor partners die zijn getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen.

  Als u als alleenstaande vrouw een kind adopteert, krijgt u alleen het ouderlijk gezag. Dit heet 'eenhoofdig ouderlijk gezag'. Adopteert u als alleenstaande man een kind? Dan moet u de rechter vragen om gezag.

  Erfgenaam

  Door de adoptie is het kind uw erfgenaam. Het kind erft niet meer van de eerste ouders.

 • Hoe kan ik een kind uit het buitenland adopteren?

  De regels voor adoptie hangen af van het land waar uw adoptiekind vandaan komt. Een kind in het buitenland adopteren kost tijd en geld. Neem voor meer informatie contact op met Fiom. Fiom helpt wensouders met voorlichting, voorbereiding en nazorg.

 • Wat zijn de kosten van een adoptie?

  Bij de adoptie van een Nederlands kind betaalt u de kosten van uw advocaat en griffierechten

Terug naar boven Shape