Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden kindgebonden budget

Voor kindgebonden budget moet u voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst:

Toeslagpartner

Heeft u een partner die uw toeslagpartner is? Dan moet u allebei aan de voorwaarden voldoen.

Heeft uw toeslagpartner niet de Nederlandse nationaliteit of is uw toeslagpartner niet legaal in Nederland? Dan kunt u toch kindgebonden budget krijgen als u en uw kind allebei de Nederlandse nationaliteit hebben. Of als u en uw kind allebei legaal in Nederland zijn.

Aanvragen kindgebonden budget

Meestal hoeft u kindgebonden budget niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst stuurt u automatisch bericht als u er recht op heeft. Krijgt u geen bericht? Dan kunt u zelf kindgebonden budget aanvragen. Dit kan tot 1 september van het volgende jaar.

Vraagt u het kindgebonden budget te laat aan? Dan heeft u voor dat jaar mogelijk geen recht meer op kindgebonden budget.

Gescheiden ouders

Alleen de ouder die de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank krijgt, kan kindgebonden budget aanvragen. Gaat u scheiden? Dan kunt u in het ouderschapsplan afspreken wie dit is. Veranderingen moet u doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank. 

Hoogte kindgebonden budget

Hoe hoog uw kindgebonden budget is, hangt af van:

 • uw inkomen
 • uw vermogen, dit is uw totale bezit
 • of u een partner heeft
 • de leeftijd van uw kind

U kunt zelf uw kindgebonden budget berekenen met de proefberekening van de Belastingdienst.

Veranderingen in uw situatie

Belangrijke veranderingen in uw situatie moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld een verhuizing of een verandering van uw inkomen.

Geeft u belangrijke veranderingen niet door? Dan moet u uw toeslag misschien achteraf terugbetalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Naar welk inkomen kijkt de Belastingdienst?

  Welk inkomen de Belastingdienst meetelt, hangt af van uw situatie:

  • Hebben u en uw partner samen 1 of meer kinderen? Dan hangt de hoogte van het kindgebonden budget af van het inkomen en bezit dat u samen heeft.
  • Bent u alleenstaande ouder met een of meer kinderen en krijgt u kinderbijslag? En vraagt u zelf het kindgebonden budget aan? Dan hangt de hoogte van de toeslag af van uw eigen inkomen en uw totale bezit.
  • Bent u co-ouder van 1 of meer kinderen? Dan kan de ouder die de kinderbijslag krijgt, het kindgebonden budget aanvragen. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen en het totale bezit van die ouder. 
  • Hebben u en uw partner allebei een kind uit een eerdere relatie? Dan ontvangt u mogelijk allebei kinderbijslag. Toch kunt u niet allebei kindgebonden budget aanvragen. De Belastingdienst bepaalt wie de toeslag krijgt. Deze toeslag hangt af van het inkomen en het totale bezit dat u samen heeft.
 • Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

  De Belastingdienst bepaalt ieder jaar hoeveel spaargeld en bezit u mag hebben. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar wat u heeft op 1 januari.

  Heeft u op 1 januari van het jaar waarin u kindgebonden budget ontvangt, te veel vermogen? Dan heeft u het hele jaar geen recht op kindgebonden budget.

 • Krijg ik meer kindgebonden budget voor oudere kinderen?

  Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar krijgt u een hoger kindgebonden budget. Dat is zo omdat de schoolkosten voor oudere kinderen hoger zijn. Voor kinderen vanaf 16 jaar krijgt u nog een extra bedrag.

  U hoeft de verhoging niet zelf aan te vragen. Als u al kindgebonden budget krijgt, gaat dit automatisch.

  U kunt zelf uw kindgebonden budget berekenen op de website van de Belastingdienst.

 • Wanneer stopt het kindgebonden budget?

  Uw kindgebonden budget stopt in de volgende situaties:

  • Uw jongste kind is 18 jaar geworden.
  • De persoon (meestal een ouder) op wiens naam de toeslag staat, is overleden.
  • U gaat samenwonen met iemand die al kindgebonden budget krijgt. Alleen één van u mag de toeslag dan nog ontvangen.
  • U voldoet niet meer aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget.

  Een van de voorwaarden is dat u kinderbijslag krijgt, óf uw kind in belangrijke mate onderhoudt. Met ‘belangrijke mate’ bedoelt de Belastingdienst dat u voldoende meebetaalt aan de kosten van uw kind. U betaalt bijvoorbeeld zijn eten en kleding.

Terug naar boven Shape