Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben de erkenner van het kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als u niet de biologische vader van het kind bent. En als het erkennen gebeurde in een van deze situaties:

 • U erkende het kind onder bedreiging. De moeder dreigde bijvoorbeeld met geweld. 
 • U erkende het kind door misbruik van omstandigheden toen u jonger dan 18 jaar was. U had bijvoorbeeld problemen, waardoor u niet goed een beslissing kon nemen. De moeder zette u onder druk en maakte misbruik van uw situatie.
 • U erkende het kind door dwaling. Dit betekent dat u de beslissing nam op basis van verkeerde informatie. De moeder liet u bijvoorbeeld denken dat u de vader bent. Daarom erkende u het kind. Daarna kwam u erachter dat iemand anders de vader is.
 • U erkende het kind door bedrog. De moeder zei bijvoorbeeld expres dat u de vader bent, terwijl zij wist dat dit iemand anders is.

Wist u op het moment van erkennen niet zeker of u de biologische vader was? Dan kunt u de erkenning niet terugdraaien.

Op tijd aanvragen

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden stopte
 • binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling ontdekte

Ik ben de biologische moeder van het erkende kind

Als moeder kunt u alleen de erkenning terugdraaien als het gaat om de niet-biologische vader van uw kind. En dit kan pas als u toestemming gaf voor de erkenning in een van deze situaties:

 • U gaf toestemming onder bedreiging. De erkenner dreigde u bijvoorbeeld pijn te doen.
 • U gaf toestemming door dwaling. Dit betekent dat u de beslissing nam op basis van verkeerde informatie. U was er later bijvoorbeeld niet meer zeker van of de erkenner de vader is. Als u dit eerder wist, dan had u de toestemming voor erkenning niet gegeven.
 • U gaf toestemming door bedrog. De erkenner deed bijvoorbeeld niet zelf de DNA-test, maar liet de biologische vader deze test doen.
 • U gaf toestemming door misbruik van omstandigheden toen u jonger was dan 18 jaar. U had bijvoorbeeld problemen, waardoor u niet goed een beslissing kon nemen. De erkenner zette u onder druk en maakte misbruik van de situatie.

Op tijd aanvragen

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden stopte
 • binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling ontdekte

Ik ben het erkende kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als de erkenner niet uw biologische vader is. En als deze persoon u erkende toen u jonger dan 18 jaar was. 

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan heeft u een bijzondere curator nodig. De rechter regelt deze speciale advocaat. Hij kan voor u om vernietiging van de erkenning vragen. 

Op tijd aanvragen 

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 3 jaar nadat u erachter kwam dat de erkenner niet uw biologische vader is
 • binnen 3 jaar vanaf uw 18e jaar. Dit kan alleen als u wist dat de erkenner niet uw biologische vader is. En u kwam erachter toen u jonger dan 18 jaar was.   

Ik ben de biologische vader en iemand anders erkende mijn kind

U kunt zelf niet om vernietiging van de erkenning vragen als iemand anders uw kind erkende. Dit kunnen alleen de moeder, de erkenner en het kind doen. 

Soms vinden rechters dat u hier wel om kunt vragen als de moeder iets deed in uw nadeel. Zij gaf bijvoorbeeld een andere man toestemming om uw kind te erkennen. En zij deed dit voordat u uw eigen aanvraag voor erkenning naar de rechter stuurde. Hiermee wilde ze voorkomen dat u uw kind kon erkennen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe kan ik de erkenning ongedaan maken?

  U kunt de erkenning alleen door de rechter laten vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

 • Wat zijn de gevolgen als ik de erkenning ongedaan maak?

  Vernietiging van de erkenning werkt terug tot het moment van de erkenning. Dat betekent dat de erkenner nooit de vader van het kind was.

  Alle rechten en plichten die u kreeg na erkenning, gelden niet meer. U heeft bijvoorbeeld geen recht meer op omgang met uw kind. En u hoeft geen kinderalimentatie meer te betalen. Het kind is geen erfgenaam meer volgens de wet en kan zelfs de nationaliteit van de vader verliezen.

  U heeft geen recht op terugbetaling van kosten, zoals betaalde kinderalimentatie of studiekosten.

 • Kan ik van het vaderschap af als een kind tijdens mijn huwelijk is geboren?

  U bent automatisch juridisch ouder als het kind tijdens uw huwelijk is geboren. 

  Bent u niet de biologische vader? Dan kunt u het vaderschap ontkennen. U vraagt de rechter dan uw vaderschap ongedaan te maken. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Vaderschap ontkennen

  Maak op tijd het vaderschap ongedaan:

  • Bent u de vader? Dan kunt u de aanvraag doen binnen 1 jaar nadat u weet dat u waarschijnlijk niet de biologische vader bent.
  • Bent u de moeder? Dan kunt u de aanvraag doen binnen 1 jaar na de geboorte van uw kind.
  • Bent u het kind? Dan kunt u de aanvraag doen binnen 3 jaar nadat u weet dat de man waarschijnlijk niet uw vader is. Wist u dit al toen u nog  jonger dan 18 jaar was? Stuur de aanvraag dan op binnen 3 jaar vanaf uw 18e verjaardag.

  Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk als:

  • u al wist voordat u trouwde, dat uw vrouw zwanger was van een andere man
  • u toestemming gaf voor de verwekking, bijvoorbeeld via een zaaddonor
Terug naar boven Shape