Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben de erkenner van het kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als u niet de biologische vader van het kind bent. En als het erkennen gebeurde in een van deze situaties:

 • U erkende het kind onder bedreiging. De moeder dreigde bijvoorbeeld met geweld. 
 • U erkende het kind door misbruik van omstandigheden toen u jonger dan 18 jaar was. U had bijvoorbeeld problemen, waardoor u niet goed een beslissing kon nemen. De moeder zette u onder druk en maakte misbruik van uw situatie.
 • U erkende het kind door dwaling. Dit betekent dat u de beslissing nam op basis van verkeerde informatie. De moeder liet u bijvoorbeeld denken dat u de vader bent. Daarom erkende u het kind. Daarna kwam u erachter dat iemand anders de vader is.
 • U erkende het kind door bedrog. De moeder zei bijvoorbeeld expres dat u de vader bent, terwijl zij wist dat dit iemand anders is.

Wist u op het moment van erkennen niet zeker of u de biologische vader was? Dan kunt u de erkenning niet terugdraaien.

Op tijd aanvragen

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden stopte
 • binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling ontdekte

Ik ben de biologische moeder van het erkende kind

Als moeder kunt u alleen de erkenning terugdraaien als het gaat om de niet-biologische vader van uw kind. En dit kan pas als u toestemming gaf voor de erkenning in een van deze situaties:

 • U gaf toestemming onder bedreiging. De erkenner dreigde u bijvoorbeeld pijn te doen.
 • U gaf toestemming door dwaling. Dit betekent dat u de beslissing nam op basis van verkeerde informatie. U was er later bijvoorbeeld niet meer zeker van of de erkenner de vader is. Als u dit eerder wist, dan had u de toestemming voor erkenning niet gegeven.
 • U gaf toestemming door bedrog. De erkenner deed bijvoorbeeld niet zelf de DNA-test, maar liet de biologische vader deze test doen.
 • U gaf toestemming door misbruik van omstandigheden toen u jonger was dan 18 jaar. U had bijvoorbeeld problemen, waardoor u niet goed een beslissing kon nemen. De erkenner zette u onder druk en maakte misbruik van de situatie.

Op tijd aanvragen

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden stopte
 • binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling ontdekte

Ik ben het erkende kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als de erkenner niet uw biologische vader is. En als deze persoon u erkende toen u jonger dan 18 jaar was. 

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan heeft u een bijzondere curator nodig. De rechter regelt deze speciale advocaat. Hij kan voor u om vernietiging van de erkenning vragen. 

Op tijd aanvragen 

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 3 jaar nadat u erachter kwam dat de erkenner niet uw biologische vader is
 • binnen 3 jaar vanaf uw 18e jaar. Dit kan alleen als u wist dat de erkenner niet uw biologische vader is. En u kwam erachter toen u jonger dan 18 jaar was.   

Ik ben de biologische vader en iemand anders erkende mijn kind

U kunt zelf niet om vernietiging van de erkenning vragen als iemand anders uw kind erkende. Dit kunnen alleen de moeder, de erkenner en het kind doen. 

Soms vinden rechters dat u hier wel om kunt vragen als de moeder iets deed in uw nadeel. Zij gaf bijvoorbeeld een andere man toestemming om uw kind te erkennen. En zij deed dit voordat u uw eigen aanvraag voor erkenning naar de rechter stuurde. Hiermee wilde ze voorkomen dat u uw kind kon erkennen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe kan ik de erkenning ongedaan maken?

  U kunt de erkenning alleen door de rechter laten vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

 • Wat zijn de gevolgen als ik de erkenning ongedaan maak?

  Vernietiging van de erkenning werkt terug tot het moment van de erkenning. Dat betekent dat u voor de wet nooit de juridische ouder van het kind bent geweest.

  Erkende u uw kind op of na 1 januari 2023? En kreeg u door de erkenning automatisch ouderlijk gezag? Dan stopt het ouderlijk gezag door de vernietiging van de erkenning.Alle rechten en plichten die u kreeg door de erkenning, gelden niet meer. U heeft bijvoorbeeld geen recht meer op omgang met uw kind. En u hoeft geen kinderalimentatie meer te betalen. Het kind is geen erfgenaam meer volgens de wet en kan zelfs de nationaliteit van de vader verliezen.

  U heeft geen recht op terugbetaling van kosten, zoals betaalde kinderalimentatie of studiekosten.

 • Kan ik van het vaderschap af als een kind tijdens mijn huwelijk is geboren?

  U bent automatisch juridisch ouder als het kind tijdens uw huwelijk is geboren. 

  Bent u niet de biologische vader? Dan kunt u het vaderschap ontkennen. U vraagt de rechter dan uw vaderschap ongedaan te maken. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Vaderschap ontkennen

  Maak op tijd het vaderschap ongedaan:

  • Bent u de vader? Dan kunt u de aanvraag doen binnen 1 jaar nadat u weet dat u waarschijnlijk niet de biologische vader bent.
  • Bent u de moeder? Dan kunt u de aanvraag doen binnen 1 jaar na de geboorte van uw kind.
  • Bent u het kind? Dan kunt u de aanvraag doen binnen 3 jaar nadat u weet dat de man waarschijnlijk niet uw vader is. Wist u dit al toen u nog  jonger dan 18 jaar was? Stuur de aanvraag dan op binnen 3 jaar vanaf uw 18e verjaardag.

  Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk als:

  • u al wist voordat u trouwde, dat uw vrouw zwanger was van een andere man
  • u toestemming gaf voor de verwekking, bijvoorbeeld via een zaaddonor
Terug naar boven Shape