Erkenning kind ongedaan maken | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben de erkenner van het kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als u niet de biologische vader van het kind bent. Bovendien kan dit pas als blijkt dat u het kind heeft erkend:

 • onder bedreiging
 • door dwaling
 • door bedrog
 • door misbruik van omstandigheden toen u nog minderjarig was

U kunt de erkenning niet ongedaan maken als u op het moment van erkenning al twijfelde of u de biologische vader van het kind was.

Termijn

Vraag om vernietiging van de erkenning:

 • Binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden is gestopt
 • Binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling heeft ontdekt

Ik ben de biologische moeder van het erkende kind

U kunt alleen de erkenning ongedaan maken van een erkenner die niet de biologische vader is van het kind. Bovendien kan dit alleen als u toestemming voor de erkenning gaf:

 • onder bedreiging
 • door dwaling
 • door bedrog
 • door misbruik van omstandigheden toen u nog minderjarig was

Termijn

Vraag om vernietiging van de erkenning:

 • Binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden is gestopt
 • Binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling heeft ontdekt

Ik ben het erkende kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als de erkenner niet uw biologische vader is en u bent erkend toen u minderjarig was.

Bent u nog steeds minderjarig? Dan moet de rechter een bijzonder curator benoemen. Deze kan voor u om vernietiging van de erkenning vragen. 

Termijn

Vraag om vernietiging van de erkenning binnen 3 jaar nadat u erachter kwam dat uw erkenner waarschijnlijk niet uw biologische vader is. Wist u dit al toen u nog minderjarig was? Doe het verzoek dan binnen 3 jaar nadat u meerderjarig bent geworden.

Ik ben de biologische vader. Iemand anders heeft mijn kind erkend.

In de wet staat dat alleen de moeder, de erkenner en het kind kunnen vragen om vernietiging van de erkenning.

Toch vinden rechters soms dat de biologische vader ook kan vragen om de erkenning door iemand anders, ongedaan te maken. Bijvoorbeeld als de moeder de bedoeling had om de biologische vader te benadelen.

Neem voor meer informatie contact met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen als ik de erkenning ongedaan maak?

  Vernietiging van de erkenning werkt terug tot het moment van de erkenning. Dat betekent dat de erkenner nooit de vader van het kind is geweest.

  Alle rechten en plichten die zijn ontstaan na erkenning, vervallen. Bijvoorbeeld het recht op omgang en de plicht om kinderalimentatie te betalen. Het kind is geen wettelijk erfgenaam meer en kan zelfs de nationaliteit van de vader verliezen.

  Niet alles wordt door de vernietiging teruggedraaid. Zo is er geen recht op teruggave van kosten, zoals betaalde kinderalimentatie of studiekosten.

 • Kan ik van het vaderschap af als een kind tijdens mijn huwelijk is geboren?

  Voor kinderen die tijdens een huwelijk geboren worden, geldt dat de man automatisch de juridische vader van het kind is.

  Is de man niet de biologische vader? Dan is ontkenning van het vaderschap mogelijk. Dit kan alleen door een verzoek aan de rechter. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een advocaat.

  Ontkenning van het vaderschap kan worden gedaan door:

  • De vader. Dien het verzoek in binnen 1 jaar nadat u weet dat u waarschijnlijk niet de biologische vader van uw kind bent.
  • De moeder. Dien het verzoek in binnen 1 jaar na de geboorte van uw kind.
  • Het kind. Dien het verzoek in binnen 3 jaar nadat u weet dat de man waarschijnlijk niet uw vader is. Wist u dit al toen u nog minderjarig was? Doe het verzoek dan binnen 3 jaar nadat u meerderjarig bent geworden.

  Ontkenning van het vaderschap kan niet:

  • Als u voordat u trouwde al wist dat uw vrouw zwanger was van een andere man
  • Als u heeft ingestemd met de daad van verwekking
Terug naar boven Shape