Logo
Cookie Privacy

Kan ik de erkenning van een kind ongedaan maken?

De erkenning van een kind door de biologische vader kunt u niet ongedaan maken. Is de erkenner niet de biologische vader van het kind? Dan kan de rechter de erkenning soms terugdraaien. De moeder, vader of het kind vraagt dan om vernietiging van de erkenning.

Kies uw situatie:

Ik ben de erkenner van het kind
Ik ben de biologische moeder van het erkende kind
Ik ben het erkende kind
Ik ben de biologische vader en iemand anders erkende mijn kind

Ik ben de erkenner van het kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als u niet de biologische vader van het kind bent. En als het erkennen gebeurde in een van deze situaties:

 • U erkende het kind onder bedreiging. De moeder dreigde bijvoorbeeld met geweld. 
 • U erkende het kind door misbruik van omstandigheden toen u jonger dan 18 jaar was. U had bijvoorbeeld problemen, waardoor u niet goed een beslissing kon nemen. De moeder zette u onder druk en maakte misbruik van uw situatie.
 • U erkende het kind door dwaling. Dit betekent dat u de beslissing nam op basis van verkeerde informatie. De moeder liet u bijvoorbeeld denken dat u de vader bent. Daarom erkende u het kind. Daarna kwam u erachter dat iemand anders de vader is.
 • U erkende het kind door bedrog. De moeder zei bijvoorbeeld expres dat u de vader bent, terwijl zij wist dat dit iemand anders is.

Wist u op het moment van erkennen niet zeker of u de biologische vader was? Dan kunt u de erkenning niet terugdraaien.

Op tijd aanvragen

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden stopte
 • binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling ontdekte
Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben de biologische moeder van het erkende kind

Als moeder kunt u alleen de erkenning terugdraaien als het gaat om de niet-biologische vader van uw kind. En dit kan pas als u toestemming gaf voor de erkenning in een van deze situaties:

 • U gaf toestemming onder bedreiging. De erkenner dreigde u bijvoorbeeld pijn te doen.
 • U gaf toestemming door dwaling. Dit betekent dat u de beslissing nam op basis van verkeerde informatie. U was er later bijvoorbeeld niet meer zeker van of de erkenner de vader is. Als u dit eerder wist, dan had u de toestemming voor erkenning niet gegeven.
 • U gaf toestemming door bedrog. De erkenner deed bijvoorbeeld niet zelf de DNA-test, maar liet de biologische vader deze test doen.
 • U gaf toestemming door misbruik van omstandigheden toen u jonger was dan 18 jaar. U had bijvoorbeeld problemen, waardoor u niet goed een beslissing kon nemen. De erkenner zette u onder druk en maakte misbruik van de situatie.
Op tijd aanvragen

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 1 jaar nadat de bedreiging of het misbruik van omstandigheden stopte
 • binnen 1 jaar nadat u het bedrog of de dwaling ontdekte
Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben het erkende kind

U kunt de erkenning alleen ongedaan maken als de erkenner niet uw biologische vader is. En als deze persoon u erkende toen u jonger dan 18 jaar was. 

Bent u  jonger dan 18 jaar? Dan heeft u een bijzondere curator nodig. De rechter regelt deze speciale advocaat. Hij kan voor u om vernietiging van de erkenning vragen. 

Op tijd aanvragen 

U kunt vernietiging van erkenning aanvragen:

 • binnen 3 jaar nadat u erachter kwam dat de erkenner niet uw biologische vader is
 • binnen 3 jaar vanaf uw 18e jaar. Dit kan alleen als u wist dat de erkenner niet uw biologische vader is. En u kwam erachter toen u jonger dan 18 jaar was.   
Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben de biologische vader en iemand anders erkende mijn kind

U kunt zelf niet om vernietiging van de erkenning vragen als iemand anders uw kind erkende. Dit kunnen alleen de moeder, de erkenner en het kind doen. 

Soms vinden rechters dat u hier wel om kunt vragen als de moeder iets deed in uw nadeel. Zij gaf bijvoorbeeld een andere man toestemming om uw kind te erkennen. En zij deed dit voordat u uw eigen aanvraag voor erkenning naar de rechter stuurde. Hiermee wilde ze voorkomen dat u uw kind kon erkennen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wat kan ik doen als de moeder of mijn kind niet wil dat ik het kind erken?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer kan ik mijn kind erkennen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven