Overslaan en naar de inhoud gaan

Een andere achternaam voor uw kind

Als u wilt dat uw kind een andere achternaam krijgt, gelden voorwaarden. Welke voorwaarden dit zijn, hangt af van de achternaam die u wilt. Bijvoorbeeld de achternaam van uw nieuwe partner.

Vanaf 1 januari 2024 mag u uw kind een dubbele achternaam geven.

Achternaam van de moeder

Wilt u als moeder de achternaam van uw kind veranderen in uw eigen achternaam? Dan moet u toestemming vragen aan Dienst Justis. U krijgt de toestemming alleen als:

 • u het ouderlijk gezag heeft over uw kind
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is
 • uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen met de andere ouder stopte
 • u lang genoeg alleen zorgde voor uw kind

Meestal gelden er nog extra voorwaarden:

 • U heeft toestemming van de andere ouder nodig als die ook ouderlijk gezag heeft.
 • U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven.
 • De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.
 • Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.

Rechtbank

Was uw kind erkend, maar maakt de rechter de erkenning ongedaan? Dan kunt u de rechter op dat moment vragen om de achternaam van uw kind te veranderen in uw eigen achternaam. U hoeft dan geen aanvraag te doen bij Dienst Justis.

Achternaam van de vader of meemoeder

U kunt op 3 manieren de achternaam van uw kind veranderen in de achternaam van de vader of meemoeder:

 • via Dienst Justis
 • via de gemeente
 • via de rechter

Dienst Justis

U krijgt alleen toestemming van Dienst Justis als:

 • u het ouderlijk gezag heeft over uw kind
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is
 • de vader of meemoeder lang genoeg zorgde voor uw kind

Meestal gelden er nog andere voorwaarden:

 • U heeft toestemming van de andere ouder nodig als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft.
 • U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven.
 • De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.
 • Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.

Gemeente

U kunt een nieuwe achternaam voor uw kind bij de gemeente doorgeven op het moment dat:

 • de vader of meemoeder uw kind na de geboorte erkent
 • u na de geboorte trouwt met de vader of meemoeder van uw kind
 • u na de geboorte een geregistreerd partnerschap sluit met de vader of meemoeder van uw kind

U moet de nieuwe achternaam tegelijk doorgeven met het erkennen, het trouwen of het sluiten van het geregistreerd partnerschap.

Rechtbank

Soms kunt u de rechter vragen om de achternaam van uw kind te veranderen. Dit kan in de volgende situaties:

Vraag de verandering van de achternaam meteen tijdens de rechtszaak aan de rechter.

Achternaam van mijn nieuwe partner

Wilt u de achternaam van uw kind veranderen in de naam van uw nieuwe partner? Dan moet u toestemming vragen aan Dienst Justis. Dit kan alleen als:

 • u het ouderlijk gezag heeft over uw kind
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is
 • uw nieuwe partner lang genoeg zorgde voor uw kind
 • uw nieuwe partner toestemming geeft en samen met u de aanvraag doet

Meestal gelden er nog meer voorwaarden:

 • U heeft toestemming van de andere ouder nodig als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft.
 • U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven.
 • De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.
 • Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.

Achternaam van de pleegouder

Bent u de pleegouder? Dan kunt u aan Dienst Justis vragen de achternaam van uw pleegkind te veranderen in uw eigen achternaam. U krijgt de toestemming alleen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • Uw pleegkind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw pleegkind is Nederlander, heeft een verblijfsvergunning asiel of is staatloos.
 • U zorgde lang genoeg voor uw pleegkind.
 • De ouders met ouderlijk gezag of de voogden geven toestemming voor de nieuwe achternaam.
 • De ouders zonder ouderlijk gezag stemmen in met de nieuwe achternaam.
 • Het pleegkind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is de verplichte verzorgingstermijn?

  U mag de achternaam van uw kind pas veranderen als u lang genoeg voor uw kind zorgde. Dit heet de verplichte verzorgingstermijn.

  De persoon van wie het kind de achternaam krijgt, moet zelf een aantal jaren voor het kind hebben gezorgd. Deze termijn is:

  • 5 jaar achterelkaar, voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • 3 jaar achterelkaar, voor kinderen van 12 tot 18 jaar

  Uit elkaar

  Wilt u na de relatie met de andere ouder, de achternaam van uw kind veranderen in uw eigen achternaam? Dan begint de tijd dat u zelf voor uw kind moet zorgen op de dag:

  • waarop uw scheiding is ingeschreven bij de gemeente
  • waarop u niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven staat bij de gemeente

  Wilt u van meer kinderen de achternaam veranderen? En is 1 kind jonger dan 12 jaar? Dan geldt voor alle kinderen een termijn van 5 jaar.

 • Wat kan ik doen als de andere ouder het niet eens is met de nieuwe achternaam?

  De ouder met ouderlijk gezag moet toestemming geven voor de nieuwe achternaam. De ouder zonder ouderlijk gezag moet instemmen met de nieuwe achternaam.

  Samen ouderlijk gezag

  Als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft, moet u de aanvraag samen doen.

  Wil de andere ouder met gezag geen handtekening zetten onder de aanvraag? Dan kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Kreeg u vervangende toestemming van de rechter? Dan kunt u naamswijziging aanvragen zonder handtekening van de andere ouder met gezag. De rechter zal bij de naamswijziging wel naar de mening van de andere ouder luisteren. Deze moet dus wel instemmen met de naamswijziging. Anders kunt u de achternaam meestal niet veranderen.

  Alleen ouderlijk gezag

  Heeft de andere ouder geen gezag? Dan heeft u meestal instemming nodig van deze ouder. De rechter vraagt dan naar de mening van de andere ouder, ook als deze geen contact heeft met het kind, of geen kinderalimentatie betaalt. Stemt de andere ouder niet in? Dan verandert de achternaam meestal niet.

  In deze situaties heeft u géén instemming nodig van de andere ouder:

  • Uw kind is tussen de 12 en 18 jaar en wil zelf de achternaamswijziging.
  • Uw kind is jonger dan 12 jaar en woonde nooit of maar heel kort bij de andere ouder.
  • Uw kind is jonger is dan 12 jaar en de andere ouder is veroordeeld voor een misdrijf tegen uw kind.
 • Hoe werkt mijn aanvraag voor naamswijziging bij Dienst Justis?

  Een aanvraag voor naamswijziging bij Dienst Justis kost geld. U krijgt deze kosten niet terug als Dienst Justis uw aanvraag afwijst. Zorg er daarom voor dat uw aanvraag compleet is en dat u alle documenten voor de naamswijziging meestuurt.

  Beslissing

  U krijgt binnen 20 weken na uw aanvraag een beslissing van Dienst Justis.

  Keurt Dienst Justis uw aanvraag goed? Dan moet u 6 weken wachten. De andere ouder kan binnen deze 6 weken bezwaar maken.

  Maakt de andere ouder geen bezwaar? Dan verandert de achternaam van uw kind via een Koninklijk Besluit. U krijgt hierover een brief. Dit duurt minimaal 10 weken.

  Afwijzing

  Beslist Dienst Justis dat de achternaam niet verandert? En bent u het daar niet mee eens? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Gebruik ons voorbeeld bezwaarschrift. Wilt u hierbij hulp van een advocaat? Dan moet u de advocaat zelf betalen.

 • Kan een meerderjarige ook zijn achternaam wijzigen?

  Ja, dat kan als de meerderjarige voldoet aan de voorwaarden van Dienst Justis.

 • Kan ik de voornaam van mijn kind wijzigen?

  Een voornaam kunt u meestal niet veranderen.

  Gemeente

  Is de voornaam van uw kind bij de geboorteaangifte verkeerd geschreven? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam soms nog aanpassen. Vraag dit aan de gemeente die de geboorteakte van uw kind maakte.

  Rechtbank

  Is dat niet mogelijk? Of heeft u een andere reden om de voornaam van uw kind te veranderen? Dan moet u naar de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Meestal moet u de advocaat zelf betalen.

  De rechter verandert een voornaam alleen als u een goede reden heeft. Bijvoorbeeld omdat uw kind gepest wordt met de voornaam.

Terug naar boven Shape