Hoe wijzig ik de achternaam van mijn kind? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Achternaam wijzigen

Wilt u de achternaam van uw kind wijzigen? Dat kan alleen als uw kind:

 • Nederlander is
 • een verblijfsvergunning asiel heeft
 • staatloos is

De nieuwe achternaam kan uw eigen achternaam zijn of die van uw nieuwe partner. Ook pleegouders kunnen de achternaam van hun pleegkind veranderen in hun eigen achternaam.

Voorwaarden achternaam

Wilt u dat uw kind de achternaam krijgt van uw nieuwe partner? Dat kan alleen als hij of zij uw kind een aantal jaren heeft opgevoed en verzorgd. Dit heet de verplichte verzorgingstermijn. De termijn begint te lopen na het einde van de relatie met de andere ouder.

Deze termijn is:

 • 5 jaar achterelkaar voor kinderen tot 12 jaar
 • 3 jaar achterelkaar voor kinderen van 12 tot 18 jaar

Wilt u de achternaam van meerdere kinderen veranderen? En is één kind jonger dan 12 jaar? Dan geldt voor alle kinderen een termijn van 5 jaar.

Wilt u de achternaam van uw kind veranderen om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat uw kind een dubbele nationaliteit heeft? Dan gelden mogelijk andere voorwaarden.

Toestemming andere ouder

U kunt achternaamswijziging voor uw kind vragen als u het ouderlijk gezag heeft. Als de andere ouder ook gezag heeft, moet u beiden de aanvraag ondertekenen.

Vervangende toestemming

Wil de andere ouder het verzoek om naamswijziging niet tekenen? Dan kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Als u vervangende toestemming krijgt, kunt u de aanvraag om naamswijziging doen zonder de handtekening van de andere ouder.

Instemming andere ouder

Heeft de andere ouder geen gezag of heeft u vervangende toestemming gekregen van de rechter? Dan heeft u instemming van de andere ouder nodig met de naamswijziging. Dit betekent dat altijd naar de mening van de andere ouder wordt gevraagd. Ook als deze geen contact heeft met het kind of geen kinderalimentatie betaalt.

Stemt de andere ouder niet in? Dan wijzigt de achternaam meestal niet.

Geen instemming andere ouder nodig

U heeft geen instemming nodig als:

 • uw kind tussen de 12 en 18 jaar is en zelf de achternaamswijziging wil
 • uw kind jonger is dan 12 jaar en (bijna) niet heeft samengewoond met de andere ouder
 • uw kind jonger is dan 12 jaar en de andere ouder is veroordeeld voor een misdrijf tegen uw kind

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind het ook eens zijn met de wijziging.

Aanvraag naamswijziging indienen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan om wijziging van de achternaam van uw kind bij Justis.

Kosten wijzigen achternaam

Uw aanvraag kost geld:

• € 835 voor 1 of 2 minderjarige kinderen
• € 1.670 voor 3 of meer minderjarige kinderen

U krijgt uw geld niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Zorg er daarom voor dat uw aanvraag compleet is en dat u alle documenten meestuurt.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer is mijn aanvraag om naamswijziging afgehandeld?

  U krijgt binnen 20 weken een beslissing over uw aanvraag.

  Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan moet u 6 weken wachten. De andere ouder kan binnen deze 6 weken bezwaar maken.

  Wordt er geen bezwaar gemaakt? Dan wordt de achternaam van uw kind door een Koninklijk Besluit veranderd. U krijgt hiervan een officieel bericht. Dit duurt tenminste 10 weken.

  Wordt de aanvraag afgewezen en bent u het daarmee niet eens? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Wilt u hierbij hulp van een advocaat? Dan moet u de advocaat zelf betalen.

 • Kan een meerderjarige ook zijn achternaam wijzigen?

  Ja, dat kan. Uiteraard moet u dan wel voldoen aan de voorwaarden.

 • Kan ik mijn voornaam of de voornaam van mijn kind wijzigen?

  Dat hangt af van uw situatie.

  Is de voornaam van uw kind bij de geboorteaangifte verkeerd gespeld? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam soms nog aanpassen.

  Is dat niet mogelijk? Of heeft u een andere reden om uw voornaam of de voornaam van uw kind te veranderen? Dan moet u naar de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Meestal moet u de advocaat zelf betalen.

  De rechter verandert uw voornaam alleen als u een goede reden heeft voor de verandering. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw voornaam.

Terug naar boven Shape