Logo
Cookie Privacy

Kan ik de achternaam van mijn kind wijzigen?

U kunt de achternaam van uw kind soms veranderen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van de andere ouder. Of een combinatie van beide achternamen. Soms kunt u uw kind de achternaam geven van uw nieuwe partner of een pleegouder.

Een andere achternaam voor uw kind

Als u wilt dat uw kind een andere achternaam krijgt, gelden voorwaarden. Welke voorwaarden dit zijn, hangt af van de achternaam die u wilt. Bijvoorbeeld de achternaam van uw nieuwe partner.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Achternaam van de moeder
Achternaam van de vader of meemoeder
Achternaam van beide ouders
Achternaam van mijn nieuwe partner
Achternaam van de pleegouder

Achternaam van de moeder

Wilt u als moeder de achternaam van uw kind veranderen in uw eigen achternaam? Dan moet u toestemming vragen aan Dienst Justis. U krijgt de toestemming alleen als:

 • u het ouderlijk gezag heeft over uw kind
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is
 • uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen met de andere ouder stopte
 • u lang genoeg alleen zorgde voor uw kind

Meestal gelden er nog extra voorwaarden:

 • U heeft toestemming van de andere ouder nodig als die ook ouderlijk gezag heeft.
 • U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven.
 • De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.
 • Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.
Vraag het aan de rechter

Soms kunt u de rechter vragen om de achternaam van uw kind te veranderen. Dit kan als u naar de rechter gaat om:

Vraag tijdens de rechtszaak of de rechter de achternaam van uw kind verandert in uw eigen achternaam. U hoeft dan geen toestemming te vragen aan Dienst Justis.

Bent u geholpen met deze informatie?

Achternaam van de vader of meemoeder

U kunt op 3 manieren de achternaam van uw kind veranderen in de achternaam van de vader of meemoeder:

 • via Dienst Justis
 • via de gemeente
 • via de rechter
Via Dienst Justis

U krijgt alleen toestemming van Dienst Justis als:

 • u het ouderlijk gezag heeft over uw kind
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is
 • de vader of meemoeder lang genoeg zorgde voor uw kind

Meestal gelden er nog andere voorwaarden:

 • U heeft toestemming van de andere ouder nodig als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft.
 • U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven.
 • De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.
 • Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.
Via de gemeente

U kunt een nieuwe achternaam voor uw kind bij de gemeente doorgeven op het moment dat:

 • de vader of meemoeder uw kind na de geboorte erkent
 • u na de geboorte trouwt met de vader of meemoeder van uw kind
 • u na de geboorte een geregistreerd partnerschap sluit met de vader of meemoeder van uw kind

U moet de nieuwe achternaam tegelijk doorgeven met het erkennen, het trouwen of het sluiten van het geregistreerd partnerschap.

Via de rechter

Soms kunt u de rechter vragen om de achternaam van uw kind te veranderen. Dit kan als u naar de rechter gaat:

Vraag tijdens de rechtszaak of de rechter de achternaam van uw kind verandert. U hoeft dan niet naar Dienst Justis of de gemeente.

Bent u geholpen met deze informatie?

Achternaam van beide ouders

Wilt u de achternaam van uw kind veranderen in de achternaam van beide ouders? Dan kunt u een dubbele achternaam voor uw kind aanvragen bij de gemeente. Dit kan alleen als uw kind geboren is op of na 1 januari 2016.

Heeft u samen met de andere ouder meer kinderen? Dan kunt u alleen een dubbele achternaam aanvragen als uw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Uw andere kinderen krijgen automatisch ook de dubbele achternaam.

Let op

U kunt de achternaam van uw kind(eren) wijzigen in een dubbele achternaam tot 1 januari 2025.


Bent u geholpen met deze informatie?

Achternaam van mijn nieuwe partner

Wilt u de achternaam van uw kind veranderen in de naam van uw nieuwe partner? Dan moet u toestemming vragen aan Dienst Justis. Dit kan alleen als:

 • u het ouderlijk gezag heeft over uw kind
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • uw kind Nederlander is, een verblijfsvergunning asiel heeft of staatloos is
 • uw nieuwe partner lang genoeg zorgde voor uw kind
 • uw nieuwe partner toestemming geeft en samen met u de aanvraag doet

Meestal gelden er nog meer voorwaarden:

 • U heeft toestemming van de andere ouder nodig als de andere ouder ook ouderlijk gezag heeft.
 • U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven.
 • De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.
 • Uw kind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.
Naar de rechter

Soms kunt u de rechter vragen om de achternaam van uw kind te veranderen. Dit kan als u naar de rechtbank gaat om gezamenlijk ouderlijk gezag met een niet-ouder aan te vragen. Vraag tijdens die rechtszaak om verandering van de achternaam van uw kind. U hoeft dan geen toestemming te vragen aan Dienst Justis.

Bent u geholpen met deze informatie?

Achternaam van de pleegouder

Bent u de pleegouder? Dan kunt u aan Dienst Justis vragen de achternaam van uw pleegkind te veranderen in uw eigen achternaam. U krijgt de toestemming alleen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • Uw pleegkind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw pleegkind is Nederlander, heeft een verblijfsvergunning asiel of is staatloos.
 • U zorgde lang genoeg voor uw pleegkind.
 • De ouders met ouderlijk gezag of de voogden geven toestemming voor de nieuwe achternaam.
 • De ouders zonder ouderlijk gezag stemmen in met de nieuwe achternaam.
 • Het pleegkind van 12 jaar of ouder is het eens met de nieuwe achternaam.
Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik ouderlijk gezag aanvragen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven