Nabestaandenpensioen na scheiding | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Nabestaandenpensioen bij echtscheiding

Bent u gescheiden en overlijdt uw ex-partner? Dan kunt u recht hebben op (een deel van) het nabestaandenpensioen. Dit wordt ‘partnerpensioen’ of ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd. Het is pensioen dat aan u wordt uitbetaald nadat uw ex-partner is overleden.

De gemeente geeft het overlijden van uw ex-partner door aan het pensioenfonds. U ontvangt daarna automatisch bericht van het pensioenfonds.

Zowel ex-echtgenoten als ex-geregistreerde partners hebben recht op bijzonder partnerpensioen.

Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat meestal uit 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot de echtscheiding.

Opbouwbasis of risicobasis

U heeft alleen recht op bijzonder nabestaandenpensioen als het gaat om bijzonder nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Gaat het om een bijzonder nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen na de echtscheiding. U kunt dit navragen bij het pensioenfonds.

U kunt tijdens de echtscheiding andere afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant. Zo kunt u bijvoorbeeld van het bijzonder nabestaandenpensioen afzien.

Nabestaandenpensioen bij beëindiging samenwonen

Soms hebben samenwonende partners recht op bijzonder nabestaandenpensioen na verbreking van de relatie. Dat hangt af van de pensioenregeling van uw ex-partner. U kunt een bewijs van het pensioen vragen aan het pensioenfonds van uw ex-partner.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
  • Heb ik recht op bijzonder nabestaandenpensioen als ik onder huwelijkse voorwaarden ben getrouwd?

    Ook als u was getrouwd buiten iedere gemeenschap van goederen (koude uitsluiting), heeft u als ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Als u dat wilt, kunt u geheel of gedeeltelijk afzien van dit recht.

    Dit regelt u in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Het is belangrijk dat u duidelijk laat opnemen dat u afziet van het nabestaandenpensioen. Anders blijft de Pensioenwet gelden, waarin ex-partners recht hebben op nabestaandenpensioen.

  • Heb ik recht op bijzonder nabestaandenpensioen als mijn ex-partner is hertrouwd?

    Ook als uw ex-partner opnieuw is getrouwd, heeft u nog steeds recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. Uw deel van het partnerpensioen wordt na het overlijden van uw ex-partner in mindering gebracht op het partnerpensioen van de latere echtgenote. 

Terug naar boven Shape