Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Vraag uw persoonsgegevens op

Eerst moet u weten of het bedrijf persoonlijke informatie van u heeft. Vraag daarom welke gegevens een bedrijf van u heeft en wat ermee gebeurt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief opvragen persoonsgegevens.

Stap 2

Controleer en verbeter uw gegevens

Het bedrijf moet u een overzicht geven van de gegevens waar u om vraagt. Controleer deze gegevens. Kloppen ze niet? Dan kunt u het bedrijf om aanpassing van de gegevens vragen. Doe dit met een brief.

U heeft alleen recht op aanpassing van gegevens die echt fout zijn. Bijvoorbeeld een verkeerd adres. U kunt niet vragen om aanpassing van een mening of een conclusie. U kunt wel vragen of het bedrijf uw mening toevoegt aan de gegevens.

Stap 3

Vraag het bedrijf uw gegevens te verwijderen

In deze situaties kunt u vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens:

 • Het bedrijf bewaart uw gegevens langer dan nodig. Het bedrijf moet van tevoren opschrijven voor welk doel het uw gegevens nodig heeft.
 • U stopt een eerder gegeven toestemming.
 • U vindt dat het bedrijf geen goede reden heeft om uw gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf uw gegevens gebruikt voor direct marketing. Bij direct marketing zoekt een bedrijf direct contact met u om een product te verkopen. Of omdat u uw privacy belangrijker vindt dan de reden waarom het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt.
 • Het bedrijf gebruikt uw gegevens op een manier die volgens de wet niet mag.
 • Het bedrijf gebruikt persoonsgegevens van uw kind onder de 18. Het bedrijf verzamelt die gegevens via een app of website.

Wilt u om een van deze redenen uw persoonsgegevens laten verwijderen? Stuur dan onze voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevens.

Uitzonderingen gegevens verwijderen

Soms hoeft een bedrijf uw gegevens niet te verwijderen. Dat is bijvoorbeeld zo in deze situaties:

 • Het bedrijf moet volgens de wet uw gegevens gebruiken of bewaren.
 • Het bedrijf gebruikt uw gegevens voor zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Soms mogen journalisten bijvoorbeeld informatie verzamelen om dingen uit te zoeken.
 • Het bedrijf gebruikt uw gegevens voor iets dat voor veel mensen belangrijk is. Bijvoorbeeld voor een belangrijk onderzoek.
 • Het bedrijf heeft uw gegevens nodig voor een rechtszaak. Bijvoorbeeld als u een schuld moet betalen aan het bedrijf.
Stap 4

Stuur uw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens

Krijgt u geen reactie op uw vraag welke persoonsgegevens het bedrijf van u heeft? Of werkt het bedrijf niet mee aan het verwijderen van uw persoonsgegevens? Stuur dan een klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stap 5

Vraag de rechter om verwijdering van uw gegevens

Zorgt uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet voor een oplossing? Dan kunt u soms naar de rechter.

De rechter kan beslissen dat het bedrijf uw persoonsgegevens moet verwijderen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik door de regels voor privacy?

  U heeft het recht om uw gegevens te bekijken. En u heeft recht op aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u nog een aantal rechten:

  • U heeft het recht om uw digitale gegevens op een simpele manier digitaal te ontvangen. U moet deze gegevens makkelijk kunnen doorgeven aan een ander bedrijf.
  • U heeft het recht om een bedrijf te vragen niet alle gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens fout zijn.
  • Beslist een computer automatisch iets voor u? Bijvoorbeeld over uw lening-aanvraag? Dan heeft u het recht om een nieuwe beslissing te vragen van een mens.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen wat een bedrijf met uw gegevens doet.
  • U heeft het recht op duidelijke informatie over wat een bedrijf met uw gegevens doet.
 • Welke gegevens mag een bedrijf niet gebruiken?

  Een bedrijf mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken. Dit zijn gegevens over:

  • ras of afkomst
  • politieke mening
  • godsdienst of geloof
  • lidmaatschap van een vakbond
  • erfelijkheid, zoals informatie over DNA
  • gezondheid
  • seksleven of seksuele voorkeur

  Gebruik van deze gegevens mag alleen als u hier duidelijk toestemming voor geeft. Of als in de wet staat dat het mag.

Terug naar boven Shape