Hoe verwijder ik mijn persoonsgegevens? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Vraag uw persoonsgegevens op

Voordat u een bedrijf vraagt uw gegevens te verwijderen, moet u weten of het bedrijf persoonlijke informatie van u heeft. Vraag daarom eerst welke gegevens een bedrijf van u heeft en hoe zij deze verwerken. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief opvragen persoonsgegevens.

Stap 2

Controleer en verbeter uw gegevens

Het bedrijf moet u een overzicht geven van de door u opgevraagde gegevens. Controleer deze gegevens. Misschien wilt u de gegevens niet verwijderen, maar laten aanpassen. U kunt dan een rectificatieverzoek indienen. Hiermee vraagt u of het bedrijf uw persoonlijke informatie aanpast.

Bent u het niet eens met professionele indrukken, meningen en conclusies? Dan kunt u geen rectificatieverzoek indienen. Het gaat dan namelijk niet om feiten. Wel kunt u vragen of uw mening aan een dossier kan worden toegevoegd.

Stap 3

Vraag verwijdering van uw gegevens

In de volgende situaties kunt u verwijdering vragen van uw persoonlijke gegevens:

 • Het bedrijf heeft de gegevens niet meer nodig voor het doel waar ze voor zijn verzameld.
 • U trekt een eerder gegeven toestemming in.
 • U maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen de verwerking. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van directe marketing. Of omdat u vindt dat uw privacy belangrijker is dan het belang van het bedrijf om persoonsgegevens te verwerken.
 • De gegevensverwerking is onrechtmatig.
 • De wettelijke bewaartermijn is verstreken.
 • Er worden persoonsgegevens van uw minderjarig kind verwerkt. Deze gegevens zijn verzameld via een app of website.

Wilt u om een van deze redenen uw persoonsgegevens laten verwijderen? Stuur dan onze voorbeeldbrief.

Uitzonderingen

Soms mag een bedrijf verwijdering van uw gegevens weigeren. Bijvoorbeeld als:

 • verwerking noodzakelijk is voor uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting
 • het bedrijf wettelijk verplicht is de gegevens te verwerken
 • het bedrijf de gegevens verwerkt voor uitoefening van het algemeen belang (bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden)
 • gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering
Stap 4

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het bedrijf weigert inzage te geven of uw persoonsgegevens te verwijderen.

Stap 5

Stap naar de rechter

Als een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet tot een oplossing leidt, kunt u soms de rechter vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verbieden.

De rechter kan het bedrijf bevelen uw verzoek tot verwijdering alsnog uit te voeren.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke andere rechten heb ik grond van de AVG?

  Naast het recht op inzage, het recht op aanpassing en het recht op verwijdering heeft u nog een aantal andere rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat uw digitale gegevens op een simpele manier digitaal aan u moeten worden overgedragen. U moet deze gegevens eenvoudig kunnen doorgeven aan een ander bedrijf.
  • Het recht op beperking van de verwerking. Bijvoorbeeld omdat de gegevens fout zijn.
  • Bij automatische besluitvorming door een computer heeft u het recht om de beslissing door een mens te laten heroverwegen.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
  • Het recht op duidelijke informatie wat een bedrijf met uw gegevens doet.
 • Welke gegevens mogen niet worden verwerkt?

  Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Het gaat dan om de volgende gegevens:

  • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • politieke opvattingen
  • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • lidmaatschap van een vakbond
  • genetische gegevens
  • gegevens over gezondheid
  • gegevens met betrekking tot iemands seksleven of seksuele geaardheid

  Verwerking van deze gegevens is verboden. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking of als een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Terug naar boven Shape