Hoe verwijder ik mijn persoonsgegevens? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Vraag uw persoonsgegevens op

Voordat u een bedrijf vraagt uw gegevens te verwijderen, moet u weten of het bedrijf persoonlijke informatie van u heeft. Vraag daarom eerst welke gegevens een bedrijf van u heeft en hoe zij deze verwerken. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief opvragen persoonsgegevens.

Stap 2

Controleer en verbeter uw gegevens

Het bedrijf moet u een overzicht geven van de door u opgevraagde gegevens. Controleer deze gegevens. Misschien wilt u de gegevens niet verwijderen, maar laten aanpassen. Vraag dan met een brief of het bedrijf uw persoonlijke informatie aanpast.

Bent u het niet eens met professionele indrukken, meningen en conclusies? Dan kunt u niet om aanpassing vragen. Het gaat dan namelijk niet om feiten. Wel kunt u vragen of uw mening aan een dossier kan worden toegevoegd.

Stap 3

Vraag verwijdering van uw gegevens

In de volgende situaties kunt u verwijdering vragen van uw persoonlijke gegevens:

 • Het bedrijf heeft de gegevens niet meer nodig voor het doel waar ze voor zijn verzameld. Het bedrijf moet van tevoren hebben vastgelegd voor welk doel de gegevens worden verzameld.
 • U trekt een eerder gegeven toestemming in.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking. Bijvoorbeeld omdat sprake is van directe marketing. Bij directe marketing wordt u rechtstreeks door een bedrijf benaderd om bijvoorbeeld een product of dienst af te nemen. Of omdat u vindt dat uw privacy belangrijker is dan het belang van het bedrijf om persoonsgegevens te verwerken.
 • De gegevensverwerking is onrechtmatig.
 • De wettelijke bewaartermijn is voorbij.
 • Er worden persoonsgegevens van uw minderjarig kind verwerkt. Deze gegevens zijn verzameld via een app of website.

Wilt u om een van deze redenen uw persoonsgegevens laten verwijderen? Stuur dan onze voorbeeldbrief verwijderen persoonsgegevens.

Uitzonderingen

Soms hoeft een bedrijf uw gegevens niet te verwijderen. Bijvoorbeeld als:

 • verwerking noodzakelijk is voor uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting
 • het bedrijf volgens de wet verplicht is de gegevens te verwerken
 • het bedrijf de gegevens verwerkt voor uitoefening van het algemeen belang (bijvoorbeeld voor een belangrijk onderzoek)
 • gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld als u bij het bedrijf een schuld heeft dat moet worden afbetaald.
Stap 4

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u gevraagd welke persoonsgegevens het bedrijf van u heeft en krijgt u geen reactie? Of werkt het bedrijf niet mee aan het verwijderen van uw persoonsgegevens? Stuur dan een klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stap 5

Stap naar de rechter

Als een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens niet tot een oplossing leidt, kunt u soms de rechter vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verbieden.

De rechter kan het bedrijf bevelen de gegevens te verwijderen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke andere rechten heb ik grond van de AVG?

  Naast het recht op inzage, het recht op aanpassing en het recht op verwijdering heeft u nog een aantal andere rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat uw digitale gegevens op een simpele manier digitaal aan u moeten worden overgedragen. U moet deze gegevens eenvoudig kunnen doorgeven aan een ander bedrijf.
  • Het recht op beperking van de verwerking. Bijvoorbeeld omdat de gegevens fout zijn.
  • Bij automatische besluitvorming door een computer heeft u het recht om de beslissing door een mens te laten heroverwegen. Neemt een computer een beslissing over bijvoorbeeld een leningaanvraag? Dan mag u vragen of een mens opnieuw naar de beslissing kan kijken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
  • Het recht op duidelijke informatie wat een bedrijf met uw gegevens doet.
 • Welke gegevens mogen niet worden verwerkt?

  Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Het gaat dan om:

  • gegevens van uw ras of afkomst, politieke meningen of standpunten
  • godsdienstige overtuigingen
  • lidmaatschap van een vakbond
  • genetische gegevens
  • gegevens over gezondheid
  • gegevens over iemands seksleven of seksuele voorkeur

  Verwerking van deze gegevens is verboden. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking of als een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Terug naar boven Shape