Wanneer heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Het recht op een reiskostenvergoeding is niet in de wet vastgelegd. Of u een reiskostenvergoeding krijgt, hangt af of hierover iets is afgesproken.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Is in uw arbeidscontract, cao voor uw bedrijfstak of bedrijfsregeling een reiskostenvergoeding opgenomen? Dan heeft u recht op een reiskostenvergoeding, zoals deze in uw  arbeidsovereenkomst, de bedrijfsregeling of de cao voor uw bedrijfstak staat.

Staat in uw arbeidsovereenkomst, cao voor uw bedrijfstak of bedrijfsregeling geen reiskostenvergoeding? Dan heeft u er geen recht op.

Ons advies:

Als u geen arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsregeling heeft, dan heeft u geen recht op een reiskostenvergoeding.

Veelgestelde vragen

 • Op hoeveel reiskostenvergoeding heb ik recht?

  Als er een regeling over reiskostenvergoeding in uw cao of de bedrijfsregeling staat, mag uw werkgever u nooit minder geven. Meer mag wel. Houd er rekening mee dat u vanaf een bepaalde grens loonbelasting en sociale premies moet betalen over uw reiskostenvergoeding.

 • Hoeveel reiskostenvergoeding kan ik belastingvrij krijgen?

  Voor reiskosten mag uw werkgever u tot € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden voor werkelijk afgelegde zakelijke kilometers. Het maakt niet uit of deze voor woon-werkverkeer worden gemaakt of voor bijvoorbeeld klantbezoek. Het maakt ook niet uit met welk vervoermiddel u voor uw werk reist.

  Uw werkgever mag u ook onbelast een OV-jaartrajectkaart voor uw vaste woon-werkroute vergoeden.

  Voor zakelijke reizen per schip, vliegtuig of taxi kan de werkgever de werkelijke kosten onbelast vergoeden. De Belastingdienst kan vragen naar tickets of kwitanties.

  Op de website Arbeidsrechter.nl vindt u meer informatie over reiskostenvergoedingen.

 • Is een reiskostenvergoeding loon?

  Een reiskostenvergoeding binnen de fiscale grenzen ontvangt u belastingvrij. Maar omdat uw reiskostenvergoeding niet als loon wordt beschouwd, kan deze bij (langdurige) ziekte of schorsing worden ingehouden. In uw arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement kunnen hierover ook bepalingen staan.

 • Wanneer krijg ik bijtelling voor mijn leaseauto?

  Als u méér dan 500 kilometer per jaar privé met een auto van de zaak rijdt, krijgt u 'bijtelling'. Dat betekent dat u meestal 25% van de cataloguswaarde van de auto bij uw jaarsalaris moet optellen. Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe lager de bijtelling. Over het bedrag van de bijtelling moet u loonbelasting en premies betalen.

  Betaalt u uw werkgever een vergoeding voor het privégebruik van de auto, dan mag u deze op uw bijtelling in mindering brengen.

  Meer informatie over de auto van de zaak vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Mag de werkgever mij belastingvrij een fiets ter beschikking stellen?

  De werkgever kan u zaken verstrekken of aanschafkosten vergoeden. Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling en mag de werkgever dit niet meer onbeperkt doen.  Zo kon de werkgever een fiets aan u onbelast vergoeden of verstrekken. Het fietsplan zoals dat tot 1 januari 2015 gold, valt onder de werkkostenregeling.

  Vraag uw werkgever welke regeling er binnen uw bedrijf is om een fiets vergoed te krijgen.

  Voor meer informatie over de fietsregeling en de werkkostenregeling kunt u kijken op de site van de Belastingdienst

 • Wat is de cafetariaregeling?

  U kunt met uw werkgever afspreken dat een deel van uw loon wordt omgezet in onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. U kunt de cafetariaregeling bijvoorbeeld gebruiken voor een fiets.

  Let op:

  Aan deze regeling zitten voor u ook nadelen. Meer informatie over de cafetariaregeling vindt u op de website van de Belastingdienst. Daar vindt u ook voorbeelden van deze regeling.

 • Wanneer krijg ik belastingaftrek wegens reiskosten?

  U heeft recht op belastingaftrek als u met het openbaar vervoer naar uw werk gaat en de afstand van uw woning tot uw werk meer dan 10 kilometer is. Het woon-werkverkeer moet op minimaal één dag per week of minimaal veertig dagen per jaar plaatsvinden.

  Afhankelijk van uw woon-werkafstand en het aantal wekelijkse reisdagen kunt u dan per jaar een vast bedrag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  Als bewijs moet u de Belastingdienst een openbaarvervoerverklaring kunnen overleggen. Deze kunt u krijgen via de vervoerder waarmee u reist. Als u gebruik maakt van een NS-jaartrajectkaart, een NS-jaarkaart of een OV-jaarkaart, hoeft u geen openbaarvervoerverklaring aan te vragen. Reist u met losse kaartjes of met een OV-chipkaart? Dan kan uw werkgever een reisverklaring afgeven.

  De juiste bedragen vindt u in de Tabel reisaftrek openbaar vervoer op de website van de Belastingdienst. Als u van uw werkgever een vergoeding ontvangt voor uw reiskosten per openbaar vervoer, moet u de vergoeding van dit vaste bedrag aftrekken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.